Havenkwartier

Op de plek waar nu nog een verouderd bedrijventerrein is, moet in de toekomst een nieuwe eigentijdse woonwijk met ongeveer 650 woningen verrijzen. Het Havenkwartier biedt een mix van wonen, werken en ontspanning. Met hoogbouw en laagbouw in kleine straatjes en groene hofjes. De ligging van het Havenkwartier is uniek: tussen de binnenstad en het buitengebied én op loopafstand van het station.

Ontwerp structuurvisie

In de ontwerp structuurvisie schetsen we een beeld van de gewenste toekomstige inrichting van het Havenkwartier. Nu nog een bedrijventerrein, maar straks een plek te midden van het groen om te wonen, werken, spelen en elkaar te ontmoeten. We beschrijven de opgave, kansen en ambities en we formuleren een aantal uitgangspunten en spelregels voor de transformatie. Hiermee geven we duidelijkheid aan de huidige en toekomstige gebruikers van het Havenkwartier en aan de ontwikkelende partijen.

In mei tot en met juli 2023 zijn we hierover in gesprek gegaan met verschillende partijen in Assen. Daarnaast hebben wij participatiebijeenkomsten georganiseerd,  het verslag hiervan vindt u op assen.bestuurlijkeinformatie.nl/agendaexterne-link-icoon. De reacties hebben we verwerkt in de ontwerp structuurvisie en deze zijn breed voorgelegd aan de stad. Samen maken we Assen nog mooier. De structuurvisie Havenkwartier vormt straks de basis voor het nog op te stellen omgevingsplan en omgevingsvergunningen die nodig zijn om het Havenkwartier te kunnen ontwikkelen. Op 23 mei 2024 zal de structuurvisie ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Voor elk wat wils

Het Havenkwartier biedt in de toekomst een mix van wonen, werken en ontspanning, met hoogbouw en laagbouw in kleine straatjes en groene hofjes. Er komen appartementen aan het water, maar er is ook volop keuze voor gezinnen, voor starters of beschermde woongroepen. De auto speelt in de wijk een ondergeschikte rol.

Nieuwsbrief

Over de laatste ontwikkelingen in het Stadskwartier sturen we een paar keer per jaar een digitale nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen? Schrijf u dan nu in voor de online nieuwsbrief.