Hendrik van Boeijenlaan

Na vele jaren van bouwen heeft ontwikkelaar Van Wijnen in november 2023 woonpark Diepstroeten opgeleverd. Volgens een overeenkomst in 2013 met Vanboeijen en van Wijnen neemt de gemeente de Hendrik van Boeijenlaan over en gaat deze weg opnieuw inrichten als ontsluitingsweg. Het gaat om het deel vanaf de kruising met de Burgemeester Bothenius Lohmanweg tot aan de Pronkridder. De bestrating wordt vervangen en de weg wordt verkeersveiliger ingericht.

Een veiligere weg voor fietsers en wandelaars 

Uit gesprekken met bewoners uit de wijk is duidelijk naar voren gekomen dat de huidige situatie als onveilig wordt ervaren voor fietsers en wandelaars. Er is grote behoefte aan een vrij liggend fiets- en voetpad. Hoewel dit om financiële redenen niet was opgenomen in het getoonde ontwerp, hebben we besloten hier nog eens naar te kijken. 

Verkeersplateaus

Op zes locaties in de weg brengen we verkeersplateaus aan om de snelheid van autoverkeer te verminderen. De plateaus worden met klinkers aangelegd. 

Op de afbeelding staat een kaart van de Hendrik van Boeijenlaan. In de kaart zijn de nieuwe verkeersplateaus ingetekend. Er komen drie plateaus ten noorden van de brug en drie ten zuiden van de brug.

Op de afbeelding staat een kaart van de Hendrik van Boeijenlaan. In de kaart zijn de nieuwe verkeersplateaus ingetekend. Er komen drie plateaus ten noorden van de brug en drie ten zuiden van de brug.

Het eerste plateau komt op de kruising Hendrik van Boeijenlaan – Burgemeester Bothenius Lomanweg. Daarmee wordt de weggebruiker erop geattendeerd dat er een ander gebied ingereden wordt. Het zebrapad over de Van Boeijenlaan wordt hier verwijderd. Dit past niet bij de 30 kilometer inrichting. Op de weg ten noorden van de brug komen nog twee plateaus: Eén in de bocht en één verderop net ten noorden van de eigen weg van stichting Vanboeijen.  Deze ligt bewust niet ter hoogte van de eigen weg, om  te voorkomen dat de weggebruiker denkt dat deze eigen weg van Vanboeijen gelijkwaardig is aan de Van Boeijenlaan.

Voorbeeld bestrating ten noorden van de brug met gebakken klinkers.

Voorbeeld bestrating ten noorden van de brug met gebakken klinkers.

Op de weg ten zuiden van de brug leggen we nog  drie plateaus aan.  De eerste ter hoogte van de entree Vanboeijen/Middenweg. De tweede voorbij de bocht ter hoogte van de oversteek tussen de parkeerplaats  en zwembad de Dolfijn/Eetcafé Lombok. In het voorlopig ontwerp hebben we hier een zebrapad opgenomen, omdat dit een ‘zorgzone’ is. Tot slot hebben we voorbij de vijver nog een derde plateau ingetekend.

Voorbeeld bestrating ten zuiden van de brug met asfalt in combinatie met betonklinkers

Voorbeeld bestrating ten zuiden van de brug met asfalt in combinatie met betonklinkers

Klinkerbestrating

Het asfalt ten noorden van de brug wordt vervangen door straatklinkers. Uit ervaring blijkt dat auto’s hierdoor langzamer gaan rijden. Op de weg ten zuiden van de brug wordt opnieuw asfalt aangebracht, omdat dit beter past bij het straatbeeld  in de rest van de wijk.

Verbeterde verlichting

De bestaande lichtmasten worden vervangen en aangesloten op de openbare verlichting. Er wordt een nieuw lichtontwerp gemaakt om het zicht op de weg te verbeteren.

Verkeersborden

De verkeersborden worden vervangen. Nieuwe verkeersborden worden geplaatst volgens geldende wet-en regelgeving. 

Planning

  • Aanpassen ontwerp

Tijdens de inloopbijeenkomst zijn er verschillende reacties op het ontwerp gekomen. Met uw inbreng willen we tot een definitief ontwerp komen waar de gemeenteraad over kan beslissen. De gemeenteraad moet uiteindelijk een besluit nemen over de extra kosten voor het herinrichten van de Hendrik van Boeijenlaan en het eventueel aanleggen van een fiets- en voetpad. 

  • Start werkzaamheden

We streven er naar om in het tweede kwartaal van 2025 te starten met de werkzaamheden. Op dit moment is de exacte startdatum en duur van de werkzaamheden nog niet duidelijk. 

Vragen en contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Stefan te Velde via info@assen.nl of via ons algemene telefoonnummer: 14 0592.