Ik ben Drents Ondernemer

Het programma Ik Ben Drents Ondernemer draagt al jaren met verschillende partners bij aan het behoud en de groei van de werkgelegenheid, adviseert ondernemers en zorgt voor economische versterking in de regio (en daarbuiten). Sinds 8 februari is de gemeente Assen partner.

U kunt voor verschillende vragen terecht bij Ik Ben Drents Ondernemer. Doordat er meerdere partijen zijn aangehaakt wordt er binnen het programma (nog) meer ingezet op onderwerpen als digitalisering, impact ondernemen en de overgang van de huidige naar de groene economie. U kunt als ondernemer terecht bij één loket. Door onze samenwerking zijn de activiteiten, kennis en advisering beter gebundeld en effectiever.

De activiteiten vinden plaats in Drenthe en de Dutch TechZone regio. Daarnaast worden er verschillende interessante (online)bijeenkomsten en webinarsexterne-link-icoon.

Wilt u meer weten?

Dan kunt u contact opnemen met het loket via info@ikbendrentsondernemer.nl of 0592 365 515. U kunt ook uw accountmanager bij de gemeente benaderen voor meer informatie. Het programma wordt verder doorontwikkeld zodat deze kan blijven voldoen aan de wensen van de ondernemer. 
Kijk voor meer informatie op: www.ikbendrentsondernemer.nlexterne-link-icoon.