Inburgeren

Informatie over inburgeren

Tijdens het inburgeren leert u Nederlands. En u leert meer over het leven in Nederland.

Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van ons voor een afspraak, dat noemen we een brede intake. Tijdens die afspraak onderzoeken wij samen uw situatie en uw mogelijkheden. Wij maken vervolgens een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet het Plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat onder andere:

 • Welke lessen u gaat volgen.
 • Welke hulp u kunt krijgen.
 • Hoe u de inburgering afsluit. Dit is een examen of een afsluitend gesprek.

U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld voor naturalisatie of voor een sterkere verblijfsvergunning. Lees meer over vrijwillig inburgeren op IND.nlexterne-link-icoon.

Aanvraag

Kunt u door ziekte of een beperking niet inburgeren? Of bent u al ingeburgerd? Vraag dan een ontheffing of een vrijstelling aan via inburgeren.nl.externe-link-icoon

Inburgeren gaat als volgt:

U moet binnen drie jaar inburgeren. Staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen en een cursus doen om de arbeidsmarkt te leren kennen (de MAP). Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van ons.

Voorwaarden

U hoeft niet in te burgeren als u in Nederland komt wonen en u:

 • Een Nederlands paspoort heeft.
 • Uit een EU-/EER-land externe-link-icoon of Zwitserland komt.
 • Jonger bent dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Acht jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was.
 • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft.
 • Tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk.
 • Geestelijke bent (bijvoorbeeld dominee, priester of imam).

Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt dit niet? U kunt een ontheffing aanvragen als u:

 • Ernstig ziek bent.
 • Een geestelijke of lichamelijke beperking heeft.
 • Door persoonlijke omstandigheden moeilijk kunt inburgeren.

Bent u al voldoende ingeburgerd? U kunt mogelijk vrijstelling aanvragen. Informeer bij de gemeente of DUO als u denkt hiervoor in aanmerking te komen. 

Kosten

Bent u vluchteling en heeft u een verblijfsvergunning, dan betaalt de gemeente uw lessen. De eerste 2 pogingen van elk examen zijn gratis. Maar niet als u examen doet op een lager niveau dan in uw PIP staat. Een hoger niveau mag wel.

Bent u gezinsmigrant? U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op Inburgeren.nlexterne-link-icoon. Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt mogelijk geld lenen bij DUOexterne-link-icoon.

Aanvullende informatie