Inburgeren

Informatie over inburgeren

Tijdens het inburgeren leert u Nederlands. En u leert meer over het leven in Nederland.

Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een afspraak, dat noemen we een brede intake. Tijdens die afspraak onderzoekt de gemeente samen met u uw situatie en uw mogelijkheden. De gemeente maakt vervolgens een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet het Plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat onder andere:

 • Welke lessen u gaat volgen.
 • Welke hulp u kunt krijgen.
 • Hoe u de inburgering afsluit. Dit is een examen of een afsluitend gesprek.

U moet binnen drie jaar inburgeren. Staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de ons.

U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld voor naturalisatie of voor een sterkere verblijfsvergunning. Lees meer over vrijwillig inburgeren op IND.nlexterne-link-icoon.

Aanvraag

Kunt u door ziekte of een beperking niet inburgeren? Of bent u al ingeburgerd? Vraag dan een ontheffing of een vrijstelling aan via inburgeren.nl.externe-link-icoon

Inburgeren gaat als volgt:

 • U ontvangt van ons een uitnodiging voor een afspraak, een brede intake.
 • U gaat naar de afspraak. De gemeente onderzoekt welk onderwijs u heeft gevolgd welk werk u heeft gedaan wat uw persoonlijke omstandigheden zijn wat uw doel is in Nederland (bijvoorbeeld werk of studie).
 • De gemeente stelt een Plan inburgering en participatie (PIP) op.
 • De gemeente volgt de voortgang van uw inburgering. Houd u aan de afspraken.
 • Aan het eind doet u examen. Of u heeft een afsluitend gesprek met de gemeente.

Voorwaarden

U hoeft niet in te burgeren als u in Nederland komt wonen en u:

 • Een Nederlands paspoort heeft.
 • Uit een EU-/EER-land externe-link-icoon of Zwitserland komt.
 • Jonger bent dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Acht jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was.
 • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft.
 • Tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk.
 • Geestelijke bent (bijvoorbeeld dominee, priester of imam).

Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt dit niet? U kunt een ontheffing aanvragen als u:

 • Ernstig ziek bent.
 • Een geestelijke of lichamelijke beperking heeft.
 • Door persoonlijke omstandigheden moeilijk kunt inburgeren.

Bent u al voldoende ingeburgerd? U kunt een vrijstelling aanvragen als u:

 • De Nederlandse taal goed spreekt.
 • Al tien jaar of meer onafgebroken in Nederland woont.
 • Al vijf jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet.

Kosten

Bent u vluchteling en heeft u een verblijfsvergunning? Dan betaalt de gemeente uw lessen. De gemeente betaalt ook voor elk examen, voor de eerste twee pogingen.

Bent u gezinsmigrant? U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op Inburgeren.nlexterne-link-icoon. Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen bij DUOexterne-link-icoon.

Aanvullende informatie