Industrieweg 22 - 15,9 m2 eerste verdieping achterzijde

Aan de Industrieweg 22 heeft de gemeente een bedrijfsverzamelgebouw met meerdere huurders. Het pand ligt in het ontwikkelingsgebied ‘’Het Havenkwartier’’, waarop termijn nieuwbouwontwikkeling gaat plaatsvinden waarvoor het pand gesloopt dient te worden. Het onderhoudsniveau van het pand is hierdoor tot het minimale beperkt.

Het pand heeft algemene ruimtes die gedeeld worden met de medehuurders waaronder een entree, twee keukens, toiletten en een pantry. In afstemming met de medehuurders zijn er parkeerplaatsen voor het pand beschikbaar voor zowel huurders en bezoekers. Tevens is er een fietsrek aanwezig. Huurprijs is inclusief gas, water en licht en exclusief btw en internetkosten. Op zowel de begane grond als op eerste verdieping zijn meerdere ruimtes te huur. Het is mogelijk om meerdere ruimtes in het pand te huren. De ruimtes worden gestoffeerd opgeleverd.

Oppervlakte:

15,9 m2

Huurprijs:

 €2.218,05 per jaar inclusief servicekosten en exclusief btw

Servicekosten internetaansluiting:€420 per jaar

Huurtermijn:

Onbepaalde tijd

Opzegtermijn:

Tenminste 3 maanden

Levering zaken en diensten:

Gas- en elektraverbruik, inclusief vastrecht, individueel en aandeel algemene ruimten; - Waterverbruik, inclusief vastrecht, individueel en aandeel algemene ruimten; - Gebruikersheffingen zoals verontreinigingsrechten etc.; - Gemeentelijke belastingen als onroerende zaak belasting etc.; - Onderhoud en periodieke controle van verwarmings-, en/of koel- en/of luchtbehandelingsinstallatie( s); - Idem van brandmelder-, gebouwbewakings-, storingsmelder- en noodstroominstallatie(s); - Idem van brandblusapparatuur en brandbeveiligingsinstallatie(s); - Idem van elektrische installatie/noodverlichting; - Idem van liftinstallatie(s); - Idem van overige technische installaties; - Verzorging van afvoer van huisvuil, containerhuur e.d.; - Onderhoud/schoonmaak en vervanging buitenzonweringen; - Onderhoud buitenterrein en groenvoorziening; - Onderhoud van de gemeenschappelijke verlichting; - Onderhoud en periodieke inspectie van de veiligheidsvoorzieningen; - Assurantiepremie binnen- en buitenbeglazing gemeenschappelijke ruimten; - Het uitvoeren van noodzakelijke (periodieke) beheersmaatregelen in het kader van de legionella preventie. - Levering van een internetaansluiting.

Elektra en water

Algemene keuken en algemene toilet boven en beneden

Voorwaarden:

  • Huurders zijn verantwoordelijk voor de schoonmaak van de algemene ruimtes in het pand;
  • Het gehuurde ligt in het herontwikkelingsgebied Havenkwartier en wordt op termijn gesloopt. De gemeente is bij einde huur niet verplicht tot herhuisvesting of een tegemoetkoming;
  • Het gehuurde wordt minimaal onderhouden (alleen noodzakelijk groot onderhoud);
  • Huurregime kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW;
  • De algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW d.d. 17-02-2015 zijn van toepassing;
  • Vanuit het gehuurde is verkoop niet toegestaan.

Selectiecriteria

De eerste gegadigde die reageert en voldoet aan de gestelde basiscriteria (Bibob, huurprijs, bestemming etc.) krijgt een aanbod huurovereenkomst.

Wilt u aanspraak maken op aanbieding van verhuur?

Indien u in aanmerking wilt komen voor het huren van het object dan dient u uw interesse kenbaar te maken door middel van een invulformulier. Via de onderstaande button komt u bij het invulformulier.

De gemeente vergoedt geen kosten die voor het maken van de inschrijving worden gemaakt.

Het staat de gemeente vrij om op ieder moment de procedure te beëindigen en niet over te gaan tot een aanbieding van verhuur. U heeft in een dergelijk geval geen enkel recht op vergoeding van kosten en/of schade op welke wijze dan ook.

Vragen en bezichtiging

Het is mogelijk de bedrijfsruimte te bezichtigen en verdere toelichting te vragen. U kunt dit aangeven in het formulier.

Plattegrond