Informatie en geheimhouding basisregistratie personen (BRP)

Aanvraag

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Uw kunt uw eigen gegevens inzien via MijnOverheid.nlexterne-link-icoon. Of bij de gemeente waar u woont. Verschillende organisaties gebruiken gegevens uit de BRP, bijvoorbeeld de Belastingdienst en pensioenfondsen. U kunt op Rijksoverheid.nl zien welke organisaties gegevens uit de BRP krijgen en waarvoorexterne-link-icoon. Of vraag de informatie op bij ons. U kunt ook gegevens van iemand anders opvragen. Hiervoor doet u een verzoek bij de gemeente. De persoon om wie het gaat moet toestemming geven. 

Wilt u niet dat anderen uw persoonsgegevens krijgen? Vraag de gemeente om uw gegevens niet door te geven (geheimhouding). U kunt een geheimhouding direct online aanvragen. U heeft daarbij uw DigiD nodig. 

Wilt u uw persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (BRP) bekijken? 

Wilt u een verzoek doen om informatie uit de basisregistratie personen of geheimhouding aanvragen? 

Wij verwerken uw aanvraag binnen 4 weken. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor het opvragen van persoonsgegevens van iemand anders zijn: 

 • U gebruikt de gegevens die u opvraagt niet voor commerciële doelen. 

 • U legt uit waarom u de gegevens nodig heeft. 

 • U krijgt alleen standaardgegevens uit de basisregistratie personen, zoals: 
  - naam 
  - adres 
  - woonplaats 

Geheimhouding kunt u aanvragen voor: 

 • uw eigen persoonsgegevens 

 • de persoonsgegevens van uw kinderen tot en met 16 jaar 

Meer informatie