Inkoop en aanbestedingen

Hieronder vindt u informatie over:

  • Inkoop belangstellingsregistratie
  • Inkoopbeleid
  • Inkoopvoorwaarden
  • (Europese) aanbestedingen
  • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Inkoop Belangstellingsregistratie

Wilt u zaken doen met de gemeente Assen? Maak dan uw belangstelling kenbaar en vul hieronder uw bedrijfsgegevens in. Zodra er een inkoop traject wordt opgestart en deze past binnen uw bedrijfsactiviteiten wordt deelname van uw bedrijf in overweging genomen. Vul hier het formulier Inkoop Belangstellingregistratie in.

Inkoopbeleid

Op het gebied van de inkopen van de gemeente streven wij naar maximale transparantie, non-discriminatie, integriteit en duurzaamheid. Deze uitgangspunten zijn verwoord in het inkoopbeleid van de gemeente Assen.

Inkoopvoorwaarden

De gemeente Assen hanteert inkoopvoorwaarden. Het gebruik van deze voorwaarden schept duidelijkheid en draagt bij tot transparantie in het inkoopproces. Verkoopvoorwaarden van leveranciers worden in principe niet geaccepteerd. Voor leveringen en diensten hanteren wij de  Algemene inkoopvoorwaarden bij leveringen en diensten (Aivw 2017).

Voor ICT opdrachten hanteren wij de gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). Deze vindt u op de website VNG realisatie onder GIBIT 2023 Artikelenexterne-link-icoon.

Voor werken hanteren wij de UAV of UAV-GC . De gemeente Assen werkt uitsluitend met aannemers welke in het bezit zijn van VCA/VCU.

Aanbestedingen

De gemeente onderschrijft de doelstellingen van (Europese) Aanbestedingsregelgeving, namelijk:

  • Het openstellen van inschrijving op overheidsopdrachten voor alle bedrijven die gevestigd zijn in de Europese- en Nationale Gemeenschap (non-discriminatie).
  • Het stimuleren van concurrentiestelling door openbare bekendmaking van (voorgenomen) opdrachten (economische rationalisatie).

Dit houdt in dat de gemeente regelmatig aanbestedingen volgens de EG regelgeving uitschrijft. De gemeente Assen publiceert alle Openbare, Niet-openbare en Europese aanbestedingen op TenderNedexterne-link-icoon.

Lees meer over de klachtenprocedure omtrent aanbestedingen.

Inkopen met impact

De gemeente Assen houdt met het inkopen van producten, diensten en werken waar mogelijk rekening met de effecten op people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit/prosperity (winst/welvaart). Hiermee komt de realisatie van een circulaire economie een stap dichterbij en doen we ons best om klimaatverandering tegen te gaan waar we mogelijkheden zien.
Een van de onderwerpen betreft Social Return on Investment. De gemeente Assen past waar mogelijk de SROI-eis toe bij het wegzetten van opdrachten in de markt. De coördinatie van Social Return vindt plaats via Werk in Zicht, meer informatie vindt u op de website van Werk in Zichtexterne-link-icoon (WiZ).

Verder vindt u op de website van Social Returnexterne-link-icoon informatie voor werkgevers die meer willen weten over de manier waarop Social Return vormgegeven kan worden.