Instellen verzorging pleegkind melden

De gemeente kijkt welke hulp en zorg het beste is voor het kind. Als pleegzorg het beste voor het kind is, wordt daarna gekeken of u geschikt bent als pleegouder. Dit doet een pleegzorgorganisatie. Ook heeft u een Verklaring van Geen Bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming nodig. Als u pleegouder mag worden van het kind, kunt u een vergoeding voor de pleegzorg krijgen. Ook krijgt u ondersteuning door de pleegzorgorganisatie. Vertrekt of overlijdt uw pleegkind? Meld ook dat aan de gemeente.

Aanvraag

Zo meldt u de langdurige verzorging van een pleegkind bij de gemeente:

  • U meldt de pleegzorg schriftelijk bij de gemeente waar u woont.
  • Doe dit binnen 1 week.

Aanvullende informatie