Internationale contacten

De gemeente Assen onderhoudt duurzame internationale contacten. Dit doen wij om de kwaliteit van onze eigen samenleving, maar ook de kwaliteit van samenlevingen buiten de Nederlandse grenzen, hoog te houden.

De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de gemeente Assen benoemd als Millennium Gemeente. Dit omdat wij zichtbaar bijdragen aan zaken als het bestrijden van honger en armoede, voorlichting over HIV/Aids en het bevorderen van eerlijke handel.

De gemeente Assen wil graag dat maatschappelijke organisaties, maar ook u als inwoner, zich betrokken voelt bij de internationale activiteiten. Wij zetten onze uitgangspunten en activiteiten voor u op een rij.

Uitgangspunten

  • Ideologisch: het bieden van hulp
  • Bestuurlijk-organisatorisch: het leren en opdoen van ervaring
  • Economisch: het creëren en benutten van economische kansen

Activiteiten

  • Poznań, Polen: Onze eerste partnerstad is Poznań. De stad is qua inwoneraantal de vijfde stad van Polen. Poznań is een belangrijke handels- en industriestad. De gemeente Assen en Poznań werken samen aan economische projecten.
  • Nordconnect: De gemeente Assen onderzoekt de kansen en mogelijkheden van samenwerking in Nordconnect verband. Nordconnect is een onderdeel van Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Nordconnect richt zich op Noordoost-Europa.
  • Flexibele projecten: We gaan flexibel om met de mogelijkheden voor tijdelijke internationale samenwerkingsverbanden, die kansen bieden voor gemeentelijke doelen. We maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van Nederlandse en Europese subsidies.