Je omgeving

Met energie aan de slag. Wat betekent dat voor onze buurt, onze stad en ons landschap? Daar denken we graag samen met inwoners over na. Hoe kunnen we zonneparken bijvoorbeeld mooi inpassen in het landschap? En wat zijn geschikte locaties?

Regionale energiestrategie (RES) Drenthe

In Drenthe hebben de provincie, gemeenten en waterschappen, net als andere regio’s in Nederland, een Regionale Energiestrategie (RES) gemaakt. In dit plan beschrijven we hoeveel zonne- en windenergie we als Drenthe in de periode tot en met 2030 willen opwekken. Elke gemeente levert hieraan een bijdrage. In Assen doen we dat met zonne-energie. Kijk voor meer informatie over de regionale energiestrategie op de website.

Zonneparken in Assen

Op een aantal plekken in Assen zijn al zonneparken aangelegd of worden plannen gemaakt voor zonneparken. In het Beleidskader Zonneparken is vastgelegd op welke locaties en onder welke voorwaarden dit mag. Omwonenden worden actief betrokken bij de plannen voor een zonnepark in de buurt. In Assen-Zuid worden plannen gemaakt voor een Energietuin. Een park waar het opwekken van zonne-energie gecombineerd wordt met spelen, ontmoeten en leren. Ook op de Zandwinplas in Ubbena worden plannen gemaakt om zonne-energie op te wekken.

Adviesgroep Zonneparken Assen

We vinden het belangrijk dat inwoners goed betrokken worden bij de plannen voor zonneparken in Assen. Naast het betrekken van omwonenden bij de ontwikkeling van een zonnepark, kijkt de adviesgroep mee met de plannen en het proces. De adviesgroep bestaat uit een aantal inwoners uit Assen. Zij denken mee over de invulling van parken en controleren of omwonenden voldoende hun stem hebben kunnen laten horen. De adviesgroep brengt een advies uit aan het bestuur van de gemeente.