Kansen voor duurzaam ondernemen

Steeds meer bedrijven maken werk van het verduurzamen van bedrijfsprocessen. Vestiging in het Werklandschap kan het duurzame imago van bedrijven op meerdere manieren versterken. Door het gebruik van duurzame energie, het verduurzamen van bedrijfsprocessen en het vormgeven van het bedrijfspand en de omgeving daarvan. Een vestiging op het bedrijvenlandschap Assen Zuid biedt hiervoor diverse mogelijkheden.

Met name logistieke bedrijven zullen in de toekomst steeds vaker een overstap maken naar meer duurzame vormen van vervoer. Niet alleen omdat de markt dat vraagt maar ook omdat hiermee uiteindelijk kostenvoordelen zijn te halen. De verwachting is dat de prijs van duurzame brandstoffen steeds gunstiger wordt ten opzichte van fossiele brandstoffen.

Direct naast het bedrijvenlandschap komt een groot zonnepark dat mogelijkheden biedt om het bedrijvenlandschap voor een belangrijk deel van hernieuwbare energie te voorzien. Door een koppeling te maken tussen vestiging en deelname in het zonnepark kunnen nieuwe bedrijven op een duurzame wijze in hun energiebehoefte voorzien.  ‘Zon op dak’ is de komende jaren een belangrijk aandachtspunt in de energietransitie. Bedrijven die van plan zijn zich te vestigen in het bedrijvenlandschap zullen daarom ondersteuning krijgen bij de aanleg van zon op dak. Hierbij kan worden gekozen voor eigen of meer collectieve panelen.

Assen stimuleert de landschappelijke inpassing van bedrijven. Wij helpen u hiermee graag op weg.  Rond de bedrijfspanden zijn diverse mogelijkheden om bij te dragen aan biodiversiteit. Bijvoorbeeld door een goede keuze van beplanting en verharding.