Kavelaanbod Kloosterakker

We verkopen meerdere kavels voor particulieren in Kloosterakker. Hier kunt u uw eigen droomwoning bouwen. Op onderstaande kavelkaart kunt u zien welke kavels nog beschikbaar zijn. Als u op de betreffende kavel klikt, komen aan de linkerkant de afmetingen en prijzen in beeld. Op dit moment zijn er nog een aantal kavels vrij in fase 2 van Kloosterakker. Er is geen wachtlijst meer. Lees op deze pagina hoe u een kavel kunt reserveren.

Een kavel kopen

Heeft u interesse voor een kavel? Dan kunt u de kavel reserveren. Stuur daarvoor een mail naar kaveluitgifte@assen.nl of bel naar ons algemene telefoonnummer: 14 0592.

Om een kavel te reserveren sluit u een reserveringsovereenkomst met gemeente Assen. Aan deze reservering zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen € 242,00, inclusief 21% btw. De reservering gaat in op de eerste dag van de volgende maand en geldt voor een periode van drie maanden. Deze periode kunt u gebruiken om te verkennen of de koop van de kavel en het bouwen van een woning inderdaad haalbaar zijn voor u.

Voor de kavels voor twee-onder-een-kapwoningen geldt dat u de keuze heeft om als duo (dus met uw nieuwe buren) in te schrijven of solo (dus alleen). Duo-inschrijvers krijgen voorrang ten opzichte van solo-inschrijvers. U maakt samen met de andere inschrijver een plan voor de bebouwing van de kavel.

Als de reserveringstermijn is verstreken en u bent er (financieel) nog niet uit, kunt u de kavel  in optie nemen. Dit houdt in dat u een optievergoeding aan gemeente Assen betaalt om langer te beschikken over de kavel. De optieperiode duurt drie maanden. U kunt deze daarna nog één keer met drie maanden verlengen.

  • Voor een vrijstaande woning betaalt u per optieperiode € 1.210,00, inclusief 21% btw
  • Voor een twee-onder-een-kapwoning betaalt u per optieperiode € 605,00, inclusief 21% btw

Als u na de optieperiode overgaat tot aankoop van de kavel, wordt de betaalde optievergoeding met de kavelprijs verrekend.

Als u de kavel wilt kopen, ondertekent u voor afloop van de tweede optietermijn – of eerder als u dat wenst – een koopovereenkomst met gemeente Assen aan. Binnen 3 maanden na de ondertekening, moet de kavel worden afgenomen bij de notaris. Daarna heeft u 18 maanden de tijd om uw woning te bouwen.