Kinderen adopteren

Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u (en eventueel uw partner) en het kind. Deze nieuwe familieband verbreekt de familieband tussen het kind en de biologische ouders. Bij adoptie van Nederlandse kinderen gaat het in de meeste gevallen om stiefouderadoptie. De nieuwe partner van 1 van de ouders adopteert dan het kind.

Aanvraag

Zo adopteert u een kind uit Nederland: 

U kunt geen nieuwe aanvraag doen voor een adoptieprocedure van een buitenlands kind. 

Voorwaarden

De voorwaarden om een Nederlands kind te adopteren zijn: 

  • De adoptie is in het belang van het kind. 
  • De oorspronkelijke ouders hebben geen bezwaar tegen de adoptie. 
  • U bent ten minste 18 jaar ouder dan het kind. 
  • U bent niet de grootouders van het kind. 

Als u als stel of als stiefouder een kind wilt adopteren moet u daarnaast: 

  • Minstens 3 jaar samenleven. 
  • Het kind 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed. 

Wilt u als duomoeder het kind van uw zwangere partner adopteren? Dan gelden deze 2 voorwaarden niet. 

De voorwaarden voor het adopteren van een buitenlands kind zijn onder andere: 

  • U woont in Nederland. 
  • U bent niet ouder dan 42 jaar op het moment dat u beginseltoestemming aanvraagt. 
  • U laat zich medisch keuren. Uw gezondheid vormt geen bezwaar voor adoptie. 

Een land kan zelf ook voorwaarden stellen aan adoptie. Wilt u als paar van hetzelfde geslacht een kind uit het buitenland adopteren? Dan moet het land dit goed vinden. 

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden voor adoptie uit het buitenland op Rijksoverheid.nl.externe-link-icoon

Meer informatie