Kinderopvang, tegemoetkoming bij sociaal-medische indicatie (SMI)

Ondervindt u of uw partner problemen in het dagelijks leven doordat een gezinslid ziek is of een beperking heeft op lichamelijk, zintuigelijk, verstandelijk of psychisch vlak? En is opvang van uw kind(eren) hierdoor noodzakelijk? Of is er in uw gezin om een andere sociale en/of medische reden kinderopvang noodzakelijk?

Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming vanuit de gemeente die bedoeld is voor de kosten van kinderopvang. Dit heet ‘tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie (SMI)’. De tegemoetkoming is bedoeld voor ouders die geen of beperkt recht hebben op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Een andere voorwaarde is dat uw kind in de gemeente Assen woont en jonger is dan 13 jaar of naar het (speciaal) basisonderwijs gaat.

Vragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming? Of heeft u hier vragen over?

Neem dan contact op via smi@assen.nlof via 088-1230999. Wij bekijken dan samen met u de mogelijkheden.

Als blijkt dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming SMI, dan ontvangt u maximaal zes maanden een tegemoetkoming. Deze maakt de gemeente Assen maandelijks aan u over. De tegemoetkoming is niet kostendekkend. U betaalt zelf ook een eigen bijdrage voor de kinderopvang. Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen.

Bij de berekening van de tegemoetkoming gaan wij uit van het aantal uren dat kinderopvang noodzakelijk is en het maximale uurtarief van de Belastingdienst dat jaarlijks wordt vastgesteld. Voor dit jaar gelden de volgende maximale uurtarieven:

  • Dagopvang € 10,25 (Tarief 2024) per uur
  • Buitenschoolse opvang € 9,12 (Tarief 2024) per uur
  • Gastouderopvang € 7,53 (Tarief 2024) per uur

Kiest u voor een kinderopvang met een hoger uurtarief, dan betaalt u de extra kosten zelf.

U bent als ouder zelf verantwoordelijk voor het regelen van de kinderopvang. Wij adviseren u pas een contract voor erkende kinderopvang te ondertekenen wanneer u van ons een besluit op uw aanvraag heeft ontvangen.