Kinderraad Assen

In Assen willen we kinderen meer betrekken bij de politiek. Om dit te bereiken, installeren we sinds 2019 elk jaar een kinderraad met een kinderburgemeester. In de kinderraad zitten gemiddeld 30 kinderraadsleden afkomstig van alle Asser basisscholen. De kinderraadsleden zitten allemaal in groep 8. De kinderen nemen een heel schooljaar zitting in de kinderraad. Zo maken ze kennis met begrippen als: gemeenteraad, participatie, democratie en burgerschap. Ook wordt de kinderraad gevraagd om te helpen bij het aanpakken van lokale problemen. De kinderraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college en de gemeenteraad. Daarnaast zou het leuk zijn als de kinderen actief hun klasgenoten informeren over de thema’s en begrippen die ze leren als kinderraadslid. Elk jaar wordt de kinderraad in september geïnstalleerd door de burgemeester in de gemeenteraadsvergadering. Ook wordt elk jaar een kinderburgemeester geïnstalleerd. Deze wordt gekozen uit de kinderraadsleden door de leden zelf. Hij of zij is de voorzitter van de kinderraad.

Wat is de kinderraad?

Vorming kinderraad 

Elk jaar proberen we 34 kinderen uit groep 7 enthousiast te maken om deel te nemen aan de kinderraad. De kinderraad bestaat in de meest ideale situatie uit 33 kinderraadsleden en 1 kinderburgemeester. Net zoveel als de ‘volwassen’ gemeenteraad. De raad wordt samengesteld met kinderen van alle basisscholen in Assen. De basisscholen van Assen wijzen zelf een vertegenwoordiger aan die namens de school zitting neemt in de kinderraad. De kinderraad wordt voor de zomer gevormd in groep 7 en ze starten als groep 8-ers in het nieuwe schooljaar. 

De kinderburgemeester 

Uit de leden van de kinderraad wordt begin oktober één kinderburgemeester gekozen. Deze zit de vergaderingen van de kinderraad voor. Daarnaast vergezelt de kinderburgemeester burgemeester Marco Out bij een aantal activiteiten. 

Doel kinderraad 

Naast het kennismaken met de gemeenteraad, participatie, democratie en burgerschap, heeft de kinderraad als doel om daadwerkelijk tot beleid te komen. Dit gebeurt aan de hand van vergaderingen. In deze vergaderingen wordt inhoudelijk over verschillende actuele onderwerpen gesproken. Zo kan de ‘volwassen’ gemeenteraad met een probleem komen en vraagt aan de kinderraad om met een oplossing voor dit probleem te komen. Daarnaast kan de kinderraad zelf onderwerpen aandragen die ze op de agenda van de gemeenteraad willen hebben of een ongevraagd advies geven over een actuele ontwikkeling die kinderen aangaat. 

Hieronder staat u meer praktische informatie over de rol van de school, de kinderraad/ kinderburgemeester en de ondersteuning door Vaart Welzijn. 

Rol van school 

 • Tijdens het schooljaar de activiteit en het proces kinderraad/ kinderburgemeester positief stimuleren onder leerlingen en ouders.

 • Een vast aanspreekpunt namens de school (leerkracht) voor de terugkoppeling, het proces en communicatie. 

 • Eén leerling selecteren uit groep 7 die volgend jaar naar groep 8 gaat en kinderraadslid wil worden. Ondersteuning mogelijk door Vaart Welzijn (verkiezing, extra voorlichting, enz.). 

 • De leerling ruimte geven om als kinderraadslid af en toe deel te nemen aan een activiteit (minimale inzet tijdens schooltijd, ook buiten schooltijd bijeenkomsten) en terugkoppelingen te geven in de klas. 

 • Promotiefilm vertonen in de groep(en) 7 om de kinderen enthousiast te maken.

 • Wanneer mogelijk publiciteit geven aan de kinderraad/ kinderburgemeester bij ouders/ verzorgers door nieuwsbrieven/ mailing school.

Rol van het (toekomstig) kinderraadslid/ kinderburgemeester 

 • Een schooljaar (groep 8) deelnemen aan activiteiten van de kinderraad/ kinderburgemeester zowel tijdens, maar vooral ook buiten schooltijd (tijdstippen nader te bepalen, passend bij leeftijd en mogelijkheden).

 • Regelmatig een terugkoppeling geven richting de eigen school/ klas. 

 • Regelmatig in de media komen met activiteiten, acties en onderwerpen. 

 • Actieve houding om een positieve bijdrage te leveren voor Assen.

 • Ambassadeur zijn voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur. 

Social Media

Wilt u alles volgen over de kinderraad en de kinderburgemeester? Dat kan onder andere via Facebook @kinderraad-assenexterne-link-icoon en @kinderburgemeester-assenexterne-link-icoon en  Instagram @kinderraad_assenexterne-link-icoon.

Vragen

Heeft u nu vragen? Dan kunt u contact opnemen met ons via kinderraad@assen.nl.