Langere openingstijden voor uw horecabedrijf aanvragen

U kunt als eigenaar van een horecabedrijf een vergunning krijgen om langer open te blijven. Het gaat dan om langere openingstijden tijdens het hele jaar, niet vanwege 1 evenement. Voor een eenmalig evenement vraagt u ontheffing aan.

Aanvraag

Zo vraagt u een vergunning om langer open te blijven aan:

U geeft door:

  • hoe lang en op welke dagen u het bedrijf wilt openhouden
  • het soort bedrijf
  • hoe groot het bedrijf is
  • het adres van het bedrijf
  • wie de beheerder of bedrijfsleider is
  • wie de eigenaar is

Hoe lang duurt het

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanvullende informatie

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.