Levenloos geboren kind registreren

Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, moet u wel aangifte doen bij de gemeente. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken mag u aangifte doen, maar hoeft het niet. Aangifte doet u bij de gemeente waar uw kind geboren is. De gemeente maakt een akte van geboorte (levenloos) op. Dit is een officieel bewijs dat uw kind ter wereld is gekomen. De akte van geboorte (levenloos) wordt ingeschreven in het overlijdensregister van de burgerlijke stand en niet in het geboorteregister. Is uw kind kort na de geboorte overleden? Dan doet u de geboorteaangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. U krijgt van de gemeente een geboorteakte. Als uw kind in dezelfde gemeente is geboren en overleden, doet u daar ook aangifte van overlijden. Is hij of zij in een andere gemeente overleden? Dan doet u in die gemeente aangifte van overlijden. Is het al langer geleden dat uw kind levenloos is geboren of kort geleefd heeft? U kunt dan alsnog aangifte doen in de gemeente waar uw kind is geboren. Het maakt daarbij niet uit hoe lang geleden dat was. Is er wel al een akte van uw kind, maar staat daar geen voornaam in? De gemeente kan een naam op de akte vermelden. U kunt uw kind ook inschrijven in de basisregistratie personen (BRP), dat doet u in de gemeente waar u woont. Hij of zij wordt dan bij uw naam in de BRP gezet. Beide ouders kunnen dit doen. De registratie gebeurt niet automatisch als u aangifte doet.

Aanvraag

De begrafenisondernemer kan online aangifte doen. Doet u zelf aangifte, dan gaat dat als volgt. U doet de aangifte bij de gemeente waar uw kind geboren is.
U heeft nodig:

  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • De verklaring van de arts van het overlijden van uw kind

Is uw kind in dezelfde gemeente geboren als waar u woont? Dan kunt u de aangifte en registratie van uw levenloos geboren kind tegelijk bij de gemeente doen. U kunt de registratie in de basisregistratie personen (BRP) ook later doen.

Zo schrijft u uw levenloos geboren kind in de BRP in. U gaat naar de gemeente waar u woont. U neemt in ieder geval mee:

  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • Als u die heeft: een officiële akte waaruit blijkt dat uw kind levenloos is geboren

Voorwaarden

Wie mag er aangifte doen van een levenloos geboren kind:

  • De vader
  • De moeder
  • Een medewerker van het ziekenhuis
  • De uitvaartverzorger
  • Anderen die weten van het overlijden

U kunt uw levenloos geboren kind registreren in de basisregistratie personen (BRP) als u:

  • In Nederland woont of gaat wonen

Termijn

Is uw kind levenloos geboren na een zwangerschap van 24 weken of meer? Dan mag u uw kind pas begraven of cremeren na de aangifte. U mag een overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren.

Deze termijn geldt niet voor kinderen die eerder dan 24 weken zwangerschap levenloos geboren zijn.

Aanvullende informatie