Liam Inwards – Platform voor en door jongeren van Assen waar zij talenten en ideeën kunnen delen

Wat is je idee?

Begrip streeft ernaar een centraal platform te creëren voor en door jongeren uit Assen en omgeving, waar zij hun ideeën en talenten kunnen delen en versterken. Begrip wil bestaande initiatieven verbinden die niet altijd breed bekend zijn.

Hoe kwam je op dit idee?

Het idee ontstond door allemaal losse ideeën van individuen samen te voegen tijdens het ideeënfestival. Er ontstond een brainstormsessie en daaruit kwam het idee voor Begrip. We werken achter de schermen hard aan een organisatiestructuur en de eerste evenementen liggen in het verschiet.

Waarom vind je dit een goed idee?

Verschillende plekken in Assen bieden ondersteuning en activiteiten voor jongeren, zoals DAF, Garage TDI, het ICO en North Art Label. Echter, dit zijn clusters waar niet iedereen van af weet; een centraal orgaan ontbreekt. Er mist dus een schakel. Begrip wil die rol vervullen door initiatieven met elkaar te verbinden en gezamenlijk evenementen te organiseren.

Waarom denk je dat hier behoefte aan is?

Veel activiteiten gericht op jongeren worden vanuit een top-downbenadering georganiseerd. Hierdoor voelen jongeren zich minder snel betrokken, terwijl er wel degelijk behoefte is aan activiteiten die verbinding creëren. Naar onze mening is het bereiken van jongeren door jongeren zelf de meest effectieve manier om deze behoefte te vervullen.

Wat wil je bereiken met je idee?

Ons voornaamste doel is dat jongeren, of ze nu gewoon willen chillen of een band willen starten, weten waar ze terecht kunnen. We hopen dat Begrip ook voor toekomstige generaties als een plek kan functioneren waar jongeren hun interesses kunnen ontdekken en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten in je idee?

Onze activiteiten zijn vraag gestuurd. Heb je een idee? Laten we het samen realiseren! We willen een startfase implementeren van april 2024 tot januari 2025 om de beweging op gang te brengen. In eerste instantie zal Begrip zelf activiteiten initiëren, uiteindelijk zijn wij ook jongeren. We streven ernaar om met het bedrag dat de gemeente beschikbaar stelt tien evenementen te organiseren verspreid over de stad. Denk daarbij aan workshops, exposities en maatschappelijke projecten (in samenwerking met Stichting Present).

Voor wie is jouw idee bedoeld?

Voor jongeren tussen de 13 en 26 jaar.

Waar wordt je idee uitgevoerd?

Op diverse locaties in Assen. Er is een sterk verlangen naar een eigen plek van waaruit we operationeel kunnen zijn.

Wanneer vindt de uitvoering plaats?

We zijn van plan om op korte termijn operationeel te worden. Voor het aangevraagde bedrag plannen we de periode van april 2024 tot en met januari 2025 in.

Hoeveel geld heb je nodig voor je idee?

€21.500

"