Meldpunt ongewenst gedrag van verhuurder

Huurt u een woning in de gemeente Assen? Of bent u op zoek naar een huurwoning? En hebt u een klacht over een verhuurder of verhuurbemiddelaar? Via het formulier op deze pagina kunt u een melding over ongewenst verhuurgedrag indienen. Huurt u van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan bij de woningcorporatie.

Meldpunt voor huurders en woningzoekenden

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan. Heeft u klachten over een verhuurder of verhuurbemiddelaar? Bijvoorbeeld een te hoge borg of oneerlijke servicekosten? U kunt dit ongewenste gedrag bij ons melden. Een melding doen is gratis en het kan anoniem.

Voor wie is het meldpunt?

De Wet goed verhuurderschap beschermt woningzoekenden en huurders tegen ongewenst gedrag van:

 • Particuliere verhuurders (zoals beleggers, familieleden, buren, ondernemers, etc.);
 • Verhuurbemiddelaars (bedrijven die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders);
 • Woningcorporaties.

Huurders van een woningcorporatie kunnen hun klachten indienen bij de woningcorporatie, huurdersorganisaties, op de website van de Huurcommissieexterne-link-icoon of op de website van de Regionale Geschillencommissieexterne-link-icoon. De Wet goed verhuurderschap heeft geen invloed op de klachtafhandeling voor corporatiebezit.

In de gemeente Assen zijn een aantal woningcorporaties en bijbehorende huurdersorganisaties actief:

Wat kunt u melden?

Op basis van de Wet goed verhuurderschap dragen verhuurders en verhuurbemiddelaars wettelijke verantwoordelijkheden voor de ‘zeven algemene regels voor goed verhuurderschap’:

 • Een heldere en transparante selectieprocedure. De verhuurder mag geen discriminatie toepassen bij het selecteren van woningzoekenden.
 • De verhuurder mag huurders niet bedreigen of intimideren.
 • De verhuurder mag een waarborgsom van maximaal twee maanden kale huur vragen. De waarborgsom moet veertien dagen na beëindiging van de huurovereenkomst terug worden gegeven.
 • De verhuurder moet een schriftelijke huurcontract opstellen, zelfs als de overeenkomst mondeling is. Op het huurcontract moet een handtekening van de verhuurder en huurder staan.
 • De verhuurder moet de huurder schriftelijk informeren over de bijbehorende rechten en plichten.
 • De verhuurder rekent eerlijke servicekosten. De servicekosten worden jaarlijks gespecificeerd en met de huurder gedeeld.
 • De verhuurbemiddelaar mag geen dubbele bemiddelingskosten vragen.

Lees meer over de ‘zeven algemene regels voor goed verhuurderschap’ op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Wat kunt u niet melden?

Heeft u te maken met een te hoge huurprijs of achterstallig onderhoud? Dit soort zaken kunt u niet melden via het meldpunt ‘ongewenst verhuurgedrag gemeente Assen’. Voor juridisch advies over uw huurwoning kunt u contract opnemen met bijvoorbeeld Het Juridisch Loket of de Huurcommissie.

Nodig bij uw melding

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt ook anoniem een melding doen;
 • Gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar;
 • Het adres (indien van toepassing);
 • Beschrijving van de situatie, als het kan met foto’s en bijlagen.

Hoe lang duurt het?

Een medewerker van de gemeente Assen neemt binnen 5 werkdagen contact met u op (indien uw persoonsgegevens bekend zijn). De gemeente probeert klachten binnen 4 weken op te lossen.

Contact

Heeft u vragen? Bekijk de meest gestelde vragen voor huurders en verhuurders hieronder of stuur een e-mail naar info@assen.nl of bel het algemene gemeentenummer 140592.

Aanvullende informatie voor huurders

Vanaf 1 juli 2023 geldt de ‘Wet goed verhuurderschap’. Deze Wet moet ongewenst verhuurgedrag voorkomen. Meer informatie over deze Wet vindt u op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld (ook bij het vermelden van uw persoonsgegevens). U blijft anoniem voor de betrokken verhuurder of verhuurbemiddelaar. Uw naam zal niet genoemd worden. De gemeente spreekt over een ‘melder’ of ‘melders’.

U kunt altijd een melding maken van ongewenst verhuurgedrag. De gemeente Assen beoordeelt elke melding en neemt contact met u op. Bij vragen kunt u het algemene gemeentenummer 140592 bellen of mailen naar info@assen.nl.

 • Huurders van een woningcorporatie (Actium, Omnia Wonen, Woonservice, Woonzorg Nederland) kunnen terecht bij de woningcorporatie, huurderorganisatie, de Regionale Geschillencommissie en de Huurcommissie.
 • Het Meldpunt Discriminatie Drenthe kan u verder helpen indien u een melding wilt maken over discriminatie. Via de website van het Meldpunt Discriminatie Drenthe externe-link-icoonkunt u de stappen bekijken.
 • Voor ander juridisch advies over uw huurwoning kunt u contact opnemen met bijvoorbeeld Het Juridisch Loket, de Huurcommissie of gebruik maken van uw rechtsbijstandverzekering.
 • U kunt op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon aanvullende informatie vinden over het huren van woningen. 
 • Algemene vragen over het meldpunt ‘ongewenst verhuurgedrag gemeente Assen’ kunt stellen door een e-mail te sturen naar info@assen.nl of het algemene gemeentenummer te bellen 140592.

Aanvullende informatie voor verhuurders

Bij een eerste overtreding kunnen gemeenten een waarschuwing of bestuurlijke boete (inclusief Openbare bekendmaking) van maximaal € 22.500,- opleggen. Gemeenten kunnen ook bestuursdwang toepassen (de verhuurder of verhuurbemiddelaar dwingen de overtreding ongedaan te maken). Bij herhaalde overtreding kan de bestuurlijke boete oplopen tot maximaal € 90.000,-. Tot slot kunnen gemeenten als laatste redmiddel een zogenaamde ‘beheerovername’ toepassen.  

Bestuurlijke boetes worden openbaar bekendgemaakt. Dit maakt het voor huurders en woningzoekenden mogelijk om te zien of verhuurders en verhuurbemiddelaars zich houden aan de Wet.