Milieuzorg in uw bedrijf

Een eigen bedrijf kan milieuschade veroorzaken. Bijvoorbeeld door afval, lawaai of de uitstoot van giftige stoffen. Om deze schade te beperken moet u procedures volgen. Deze legt u vast in de milieuzorg die voor uw bedrijf geldt. Hiermee bespaart u vaak ook kosten. Bijvoorbeeld op energie en water. Deze aandacht voor het milieu wordt ook bedrijfsinterne milieuzorg (BIM) genoemd. Dit is een onderdeel van het managementsysteem van uw bedrijf. Regelt u dit niet op een goede manier of kan de gemeente het niet controleren? Dan grijpt de gemeente in. In uw omgevingsvergunning voor het milieu kan de gemeente dan extra voorwaarden zetten waaraan uw bedrijf moet voldoen.

Milieuzorg regelen

Zo regelt u de milieuzorg in uw bedrijf:

Uw bedrijf houdt een logboek bij waarin staat:

  • energieverbruik en aardgasverbruik in de laatste 3 jaar
  • verbruik van leidingwater in de laatste 3 jaar
  • afgiftebewijzen van afvalstoffen van de laatste 5 jaar
  • een plattegrond van uw bedrijf

Sommige bedrijven houden ook de volgende gegevens bij:

  • keuringsbewijzen van ondergrondse of bovengrondse tanks
  • onderhoudsbewijzen van koelinstallaties zoals airco’s
  • uitgevoerde onderzoeken zoals akoestische of bodemonderzoeken