Nederlandse nationaliteit aanvragen

U kunt op 2 manieren de Nederlandse nationaliteit aanvragen: door optie of naturalisatie. Door optie is de snelste manier. Niet iedereen kan via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen. Wij kijken of dit voor u geldt. Kunt u niet via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit via naturalisatie krijgen. Bij naturalisatie moet u eerst inburgeren.

Aanvraag

Zo vraagt u de Nederlandse nationaliteit aan. U komt persoonlijk bij ons langs. 

U neemt mee: 

 • uw geldige identiteitsbewijs 
 • een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf (dit is niet nodig als u uit 1 van deze Europese landenexterne-link-icoon komt) 
 • uw geboorteakte 
 • bij een naturalisatieverzoek:  uw inburgeringsdiploma  eventueel uw huwelijksakte  eventueel een rapport van eerste of nader gehoor 
 • U betaalt bij de aanvraag. 

 • U krijgt een brief met het besluit en eventueel een uitnodiging voor de naturalisatieceremonieexterne-link-icoon

Een optieverzoek behandelen wij zelf. Bij een naturalisatieverzoek beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u Nederlander wordt. 

Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan nodigt de gemeente u uit voor een naturalisatieceremonie. Na die ceremonie bent u Nederlander. Daarna kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen. 

Uw documenten, zoals de geboorteakte, moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn. Is het document in een andere taal geschreven? Als u uit de Europese Unie komt, vraagt u een meertalig modelformulierexterne-link-icoon aan. Komt u niet uit de Europese Unie? Laat het document legaliseren en vertalenexterne-link-icoon

Voorwaarden

Voorwaarden om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen zijn: 

Doet u een aanvraag voor uw kind? Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere: 

 • Op het moment van de aanvraag woont uw kind in Nederland. 

 • Uw kind heeft een verblijfsvergunning. 

 • Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond. 

Kosten

De optieprocedure kost: 

 • voor u alleen: € 217 (Tarief 2024)

 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 370 (Tarief 2024) 

 • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 24 (Tarief 2024)

Naturalisatie kost: 

 • voor u alleen: € 1.023 (Tarief 2024)

 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.305 (Tarief 2024)

 • voor een minderjarige: € 151 (Tarief 2024)

Bent u staatloos? Of heeft u een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan kost de naturalisatie: 

 • voor u alleen: € 760 (Tarief 2024)

 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.044 (Tarief 2024)

U betaalt dit bij uw aanvraag. 

Termijn

Bij een optieverzoek beslissen wij binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen wij een keer verlengen. 

Bij een naturalisatieverzoek beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is maximaal 1 jaar nodig.

Meer informatie