Oekraïne

Het is oorlog in Oekraïne. Hierdoor ontvluchten veel Oekraïners hun land en reizen onder meer naar West-Europa om hier een veilig onderdak te vinden. In Nederland verwachten we de komende dagen en weken vele duizenden Oekraïense vluchtelingen. Overal in Nederland vinden op dit moment de voorbereidingen plaats om hen op te vangen, ook in Assen. Vanuit de gemeente bekijken we hoe we hulp aan deze mensen kunnen organiseren en faciliteren en welke locaties we kunnen aanbieden als opvanglocatie als dat nodig is. Samen met alle gemeenten in Drenthe kijken we hoe we ruimte kunnen bieden voor de opvang van Oekraïners. Inmiddels zijn de eerste plekken daarvoor al ingericht. Ook in Assen kijken we hoe we hulp aan deze mensen kunnen organiseren en faciliteren en welke locaties we eventueel kunnen aanbieden als opvanglocatie als dat nodig is.

De oorlog in Oekraïne houdt ook veel Assenaren bezig. Mensen verzamelen hulpgoederen, stellen tijdelijke slaapplekken ter beschikking of organiseren activiteiten om geld in te zamelen. Daarnaast worden er verschillende vredeswandelingen georganiseerd. Op dit moment bekijken we als gemeente hoe we hulp vanuit Assen kunnen organiseren en faciliteren. Als daar meer informatie over beschikbaar is, dan laten we dat hier weten. Als u dat wilt, kunt u alvast een bestaande hulporganisatie steunen. Als daar meer informatie over beschikbaar is, dan laten we dat hier weten. Wat we kunnen delen, plaatsen we op deze pagina. Heeft u verder vragen? Dan kun u contact met ons opnemen via: 

  • Hoe wordt de opvang van vluchtelingen in Assen georganiseerd?

We kijken samen met alle gemeenten in Drenthe hoe we vluchtelingen kunnen opvangen. De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) heeft de opdracht gekregen om dit te coördineren. Inmiddels zijn de eerste plekken daarvoor al ingericht en worden de eerste vluchtelingen al opgevangen. Ook in Assen brengen we nu in beeld welke locaties we eventueel kunnen aanbieden als opvanglocatie. Op dit moment zijn er vier locaties in beeld, waarvan één locatie al in gebruik is: De Bonte Wever. De gemeente blijft komende periode zoeken naar extra mogelijkheden.

  •  Welke opvanglocaties zijn er nu in Assen?

Op dit moment zijn er vier locaties geschikt of geschikt te maken voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 

De Bonte Wever
De Bonte Wever heeft een aantal kamers beschikbaar gesteld waar vluchtelingen tijdelijk opgevangen kunnen worden. Hier worden momenteel al 45 mensen opgevangen.

Apostolisch Genootschap 
Het Apostolisch Genootschap aan de Selma Lagerlöflaan kan opvang bieden aan ongeveer 18 personen. Op dit moment worden er al 15 vluchtelingen opgevangen.

Appartementencomplex Arendshorst
Het appartementencomplex Arendshorst aan de Klenckestraat staat op dit moment grotendeels leeg. De 33 aanleunwoningen die niet meer bewoond worden, kunnen op relatief korte termijn geschikt gemaakt worden voor bewoningen door vluchtelingen. Omwonenden hebben een brief ontvangen met meer informatie.

Kantoorgebouw Univé
In het kantoorgebouw van Univé worden drie verdiepingen beschikbaar gemaakt. De gemeente en Univé onderzoeken hoe dit deel van het pand op zo kort mogelijke termijn geschikt gemaakt kan worden voor bewoning. Het pand is voor langere termijn in te zetten voor de opvang van ongeveer 140 mensen.

  • Waar kunnen mensen uit Oekraïne die zich nu melden terecht?

Oekraïense vluchtelingen die een opvanglocatie zoeken, kunnen zich melden bij de gemeente. Vervolgens wordt in Drents verband gekeken waar op dat moment een locatie beschikbaar is.

  • Ik heb een grootschalige opvanglocatie beschikbaar

Heeft u een plek beschikbaar waar een grote groep vluchtelingen voor een lange periode (minimaal 6 maand) kan verblijven? Of kunt u hiervoor een plek inrichten? Dan horen we dit graag. Mail dan naar info@assen.nl; we nemen vervolgens contact met u op om de mogelijkheden door te spreken.

•    Ik wil zelf mensen uit Oekraïne opvangen, hoe werkt dat?
U kunt zich aanmelden bij Takecarebnb. Zij doen een screening en proberen een match te maken met wat er op dat moment nodig is. Bedenk vooraf goed of dit iets is wat u langere tijd kunt doen en bereid u voor op wat u kunt verwachten. Lees daarvoor de tips op de website van Takecarebnb: www.takecarebnb.org 

•    Ik vang al mensen uit Oekraïne op, waar kan ik terecht voor meer informatie?
Op de website van Vluchtelingenwerk vindt u relevante informatie voor vluchtelingen. Deze informatie staat zowel in de Nederlandse, Engelse als Oekraïense taal op de website.

 

•    Waar kan ik hulpgoederen inzamelen of inleveren?
Op dit moment zamelt de gemeente geen goederen in. Mocht er in de toekomst weer een inzamelingsactie komen, leest u dat op deze pagina.

•    Ik wil graag hulp aanbieden als vrijwilliger, waar kan ik terecht?
Stichting Vluchtelingenwerk zet zich in om vluchtelingen op te vangen en te helpen hun weg te vinden in Nederland. U kunt zich op de website aanmelden als vrijwilliger: www.vluchtelingenwerk.nl.

•    Ik wil geld doneren
Geld doneren kan via Giro 555 kunt u met een donatie bijdragen aan medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp.

•    Wat is de huidige situatie in Oekraïne?
Op 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Op de website van de Rijksoverheid leest u de laatste informatie over de situatie in Oekraïne. En over het standpunt van de Nederlandse regering en de sancties die wij nemen.

•    Moet ik me zorgen maken over de situatie in Oekraïne?
Er is geen acute dreiging richting Nederland. Toch kan de hele situatie wel zorgen geven. De mate waarin verschilt per mens. Het is altijd goed om er met elkaar over te praten. Heb jij last van angst, somberheid of andere klachten? Neem dan eens voor tips op de website van GGD Drenthe (https://www.ggddrenthe.nl/) of neem contact op met welzijnsorganisatie Vaart Welzijn via 088 – 030 51 60. 

•    Hoe bereid ik me voor op een mogelijke dreigende situatie? 
Er is op dit moment geen acute dreiging richting Nederland. Er gelden dan ook geen extra adviezen vanwege de oorlog in Oekraïne. Wel ontvangen we sinds de oorlog in Oekraïne vragen over bijvoorbeeld bescherming bij een kernongeval en jodiumtabletten. Het is begrijpelijk dat hier zorgen over zijn. De situatie in de Oekraïne geeft hier echter geen aanleiding voor. Daarvoor is de afstand te groot. 
 

Mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne zitten met veel vragen. Op www.refugeehelp.com is veel informatie beschikbaar over praktische zaken, bijvoorbeeld over onderdak, gezondheidszorg, onderwijs en werk & inkomen. De informatie is te lezen in het Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch  

  • Hoe kunnen mensen uit Oekraïne zich registeren bij de gemeente?

Mensen uit Oekraïne kunnen telefonisch (+31 592 366 911) een afspraak maken voor een intake bij de gemeente. Meestal kan deze afspraak een dag later al plaatsvinden.  dit een dag later. De intake vindt plaats op het stadhuis van de gemeente Assen. Mensen die zich in willen schrijven moeten een geldig legitimatiebewijs meenemen, bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. 

Tijdens de intake worden alle gegevens verzameld die nodig zijn voor de registratie bij de gemeente. Na de intake heeft de gemeente een paar dagen nodig om de gegevens te verwerken. Zodra alle gegevens zijn verwerkt, krijgt de aanvrager een burgerservicenummer (BSN) toegekend. Dit nummer is nodig voor contacten met overheidsinstellingen en voor het openen van een bankrekening. 

  • Hoeveel leefgeld verstrekt de gemeente aan Oekraïense vluchtelingen?

Leefgeld is het geldbedrag dat iedere vluchteling (volwassen/kind) die staat ingeschreven in de Basis Registratie Personen, ontvangt om van te leven. Het leefgeld bedraagt € 60 per persoon per week en is bedoeld voor voeding, kleding en andere persoonlijke uitgaven.

Toelage bij particuliere opvang
Vluchtelingen die worden opgevangen door familie, vrienden of een gastgezin, ontvangen u een extra toelage bovenop het bedrag van € 60 per persoon. Deze extra toelage kunnen zij gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer of sport. Ook kan hiermee worden bijgedragen aan de kosten die het gastgezin maakt, maar dit is niet verplicht. 

Nieuwe berekening toelage
Per 1 april 2022 zijn de regels voor de hoogte van deze extra toelage veranderd. Vanaf die datum wordt uitgegaan van een toelage van € 50 per week voor een volwassenen en € 12,50 per week voor een minderjarige. 

Wat betekent dit voor u? 
Een voorbeeld: u woont als volwassene met 2 kinderen (waarvan 1 meerderjarig en 1 minderjarig) bij een gastgezin, dan ontvangt u: 
€ 60 + € 60 + € 60 + € 50 + € 50 + € 12,50 = € 292,50 per week.

Aanpassing vanaf mei 2022
De gemeente Assen hanteert de nieuwe bedragen vanaf de maand mei. 

  • Hoe is het onderwijs geregeld? 

Basisonderwijs (0-12 jaar)
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onderwijs volgen in de taalklas bij De Lichtbaak. Om kinderen aan te melden, stuurt u een mail naar: delichtbaak@ckcdrenthe.nl. U kunt in deze mail de naam en leeftijd van de kinderen die onderwijs willen volgen. Geeft u ook aan op welk telefoonnummer u bereikbaar bent. De school neemt binnen enkele werkdagen contact met u op om verdere afspraken te maken. 

Voortgezet onderwijs (vanaf 12 jaar)
Kinderen vanaf 12 jaar kunnen worden aangemeld voor de Internationale Schakel Klas van het Dr. Nassaucollege. Om kinderen aan te melden, stuurt u een mail naar: HEV@dr.nassaucollege.nl. U kunt in deze mail de naam en leeftijd van de kinderen die onderwijs willen volgen. Geeft u ook aan op welk telefoonnummer u bereikbaar bent. De school neemt binnen enkele werkdagen contact met u op om verdere afspraken te maken.
 

  • Hoe is de zorg geregeld voor mensen uit Oekraïne in Nederland?

Oekraïners kunnen medisch noodzakelijk hulp krijgen. Het Ministerie van VWS heeft samen met de Zorgverzekeringslijn informatie opgesteld over zorg voor Oekraïners in Nederland. Deze informatie is zowel in het Nederlands, Engels als Oekraïens te vinden op de website www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian(externe link). Heeft u een vraag over de vergoeding van zorg of de zorgverzekering en kunt u de informatie niet op deze website vinden? Dan kunt u gratis bellen met de Zorgverzekeringslijn op 0800 – 64 64 644 of vanuit het buitenland +31 88 900 6960.

  • Hulp voor vluchtelingen

Onderstaande overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties en particuliere initiatieven richten zich op de opvang en begeleiding van vluchtelingen.

VluchtelingenWerk
De stichting VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden.
Ga naar website

COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers)
Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang tijdens de asielprocedure van asielzoekers in Nederland.
Ga naar website

IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst)
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt alle verzoeken van mensen die in Nederland verblijf aan willen vragen of die Nederlander willen worden.
Ga naar website

Raad voor Rechtsbijstand
De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) zorgt ervoor dat je hulp krijgt van een advocaat als je dit niet zelf kunt betalen.
Ga naar website

Rode Kruis
Het Rode Kruis biedt hulp aan mensen in nood. Overal ter wereld. Ze helpen ook actief bij het opsporen van mensen die vermist zijn.
Ga naar website

Nidos
Je bent jonger dan 18 jaar en zonder ouders of andere mensen die officieel voor je zorgen in Nederland. Toch moet volgens de Nederlandse wet iemand officieel voor jou zorgen. Dit heet voogdij. In Nederland is Stichting Nidos de organisatie die zich hiermee bezighoudt.
Ga naar website

CoMensha
CoMensha zet zich in voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Hier kun je jezelf of ander slachtoffers van mensenhandel melden waarna CoMensha kan helpen bij opvang & het coördineren van zorg.
Ga naar website

Oekraïense consulaat in Nederland
Het Oekraïense consulaat in Nederland is gevestigd in Den Haag, aan de Zeestraat 78 (alleen op afspraak).
Zij zijn bereikbaar via:
Telefoon: +31 70 362 60 95
E-mail: hc@ukrconsulaat.nl
Ga naar website

Het Leger des Heils
"Het Leger des Heils zet zich nationaal en internationaal in voor Oekraïense vluchtelingen. Op nationaal niveau is het Leger des Heils betrokken bij het organiseren van noodopvang in gemeenten en coördineert het Leger des Heils samen met Takecarebnb, Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis de particuliere opvanginitiatieven. Het Leger des Heils is verantwoordelijk voor de begeleiding van gastgezinnen. Dit gebeurt met inzet van vrijwilligers. Daarnaast biedt het Leger des Heils in samenwerking met VWN en RK professionele ambulante ondersteuning van vluchtelingen. Het Leger des Heils is als internationale organisatie ook actief in de oorlogsregio. In Oekraïne, Rusland en de grenslanden is snel en accuraat ingespeeld op de ontstane situatie. Overal wordt direct gereageerd op behoeften van ontheemde mensen afkomstig uit het oorlogsgebied. "
Ga naar website