Oekraïne

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is er een grote stroom vluchtelingen op gang gekomen. De meeste Oekraïners zoeken een veilig plek in het westen van Oekraïne of vertrekken naar de omliggende landen. Sommige gaan verder, naar Nederland bijvoorbeeld. 

Ook in Assen vinden begin juli inmiddels ruim 500 Oekraïners een veilig onderkomen. Ze verblijven bij gastgezinnen of in een van de gemeentelijke opvanglocaties.

Hieronder vindt u informatie over de opvang van vluchtelingen in Assen. Deze informatie vindt u ook in zowel het Nederlands als het Oekraïens op de website van de Veiligheidsregio Drenthe.

 

Opvang voor Oekraïnse vluchtelingen
 • Hoe wordt de opvang van vluchtelingen in Assen georganiseerd?

De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) coördineert de plaatsing van vluchtelingen in de Drentse gemeenten. De VRD heeft het overzicht van alle beschikbare opvanglocaties in Drenthe. Wanneer een vluchteling zich meldt in een van de Drentse gemeenten, zoekt deze gemeente contact met de VRD. De VRD kijkt dan in welke gemeente er een (geschikte) opvangplek beschikbaar is. In Assen hebben we inmiddels drie grote opvanglocaties en een woonhuis beschikbaar.

 • Welke opvanglocaties zijn er nu in Assen?

Locatie Univé
Het kantoorgebouw van Univé is na een verbouwing geschikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De locatie biedt ruimte aan ongeveer 140 mensen. Opvanglocatie Univé wordt vooral ingezet voor de opvang van Oekraïners met kinderen die naar de middelbare school gaan. Oekraïense scholieren kunnen onderwijs volgen in de Internationale Schakelklas van het Dr. Nassaucollege aan de nabijgelegen Industrieweg.

Locatie Eemland
Aan de Eemland is een kantoorgebouw omgebouwd tot opvanglocatie. In totaal biedt de locatie opvang aan ruim 150 vluchtelingen. Vanwege de rustige ligging worden in deze locatie veel gezinnen of moeders met jonge kinderen opgevangen. 

Locatie Lauwers
Locatie Lauwers is eveneens een kantoorpand dat is omgebouwd tot opvanglocatie. Als een van de weinige gemeentelijke opvanglocaties in Drenthe beschikt Lauwers over kamers waar huisdieren zijn toegestaan. In totaal kan de opvanglocatie plaats bieden aan 275 personen.

Locatie Industrieweg 
Een woonhuis aan de Industrieweg in Assen is eigendom van de gemeente. De woning biedt opvang aan maximaal 8 personen.

Locatie Oostersingel
Naar verwachting van het Rijk neemt de toestroom van Oekraïense ontheemden de komende periode verder toe, terwijl terugkeer voorlopig minimaal zal zijn. Daarom heeft het Rijk aan de veiligheidsregio’s gevraagd om op korte termijn te zorgen voor extra opvangplekken. Om aan de vraag van het Rijk te voldoen, bereidt de gemeente Assen een nieuwe opvanglocatie voor aan de Oostersingel, ook wel bekend als het Landbouwhuis.
De kantoorpanden zijn zonder grote verbouwing geschikt te maken voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Met de eigenaar is overeengekomen dat de panden aan de Oostersingel per 1 mei 2023 beschikbaar komen en vanaf dat moment geschikt kunnen worden gemaakt voor de opvang van Oekraïense ontheemden. De huurovereenkomst is voor een periode van 1 jaar. Naar verwachting kunnen vanaf 1 juli 2023 de eerste ontheemden opgevangen worden in de locatie aan de Oostersingel. In totaal is er ruimte voor ongeveer 180 mensen.

Oekraïnse vluchtelingen thuis opvangen

•    Ik wil zelf mensen uit Oekraïne opvangen, hoe werkt dat?
U kunt zich aanmelden bij Takecarebnb. Zij doen een screening en proberen een match te maken met wat er op dat moment nodig is. Bedenk vooraf goed of dit iets is wat u langere tijd kunt doen en bereid u voor op wat u kunt verwachten. Lees daarvoor de tips op de website van Takecarebnb.

•    Ik vang al mensen uit Oekraïne op, waar kan ik terecht voor meer informatie?
Op de website van Vluchtelingenwerk vindt u relevante informatie voor vluchtelingen. Deze informatie staat zowel in de Nederlandse, Engelse als Oekraïense taal op de website.

Hulp voor Oekraïners

•    Waar kan ik hulpgoederen inzamelen of inleveren?
U kunt elke woensdag en vrijdag tussen 14.00 en 18.00 uur kleding, speelgoed en/of andere hulpgoederen inleveren bij opvanglocatie Eemland (Eemland 1, Assen).

•    Ik wil graag hulp aanbieden als vrijwilliger, waar kan ik terecht?
Wilt u op praktisch of sociaal gebied iets doen voor gevluchte Oekraïners? Op de website van VIP Assen kunt u reageren op bestaande vrijwilligers vacatures of een vrijwilligersprofiel aanmaken, zodat u benaderd kan worden. 

•    Ik wil geld doneren
Geld doneren kan via Giro 555 kunt u met een donatie bijdragen aan medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp.

Zorgen/vragen over de oorlogssituatie

•    Wat is de huidige situatie in Oekraïne?
Op 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Op de website van de Rijksoverheid leest u de laatste informatie over de situatie in Oekraïne. En over het standpunt van de Nederlandse regering en de sancties die wij nemen.

•    Moet ik me zorgen maken over de situatie in Oekraïne?
Er is geen acute dreiging richting Nederland. Toch kan de hele situatie wel zorgen geven. De mate waarin verschilt per mens. Het is altijd goed om er met elkaar over te praten. Heb jij last van angst, somberheid of andere klachten? Neem dan eens voor tips op de website van GGD Drenthe of neem contact op met welzijnsorganisatie Vaart Welzijn via 088 – 030 51 60. 

•    Hoe bereid ik me voor op een mogelijke dreigende situatie? 
Er is op dit moment geen acute dreiging richting Nederland. Er gelden dan ook geen extra adviezen vanwege de oorlog in Oekraïne. Wel ontvangen we sinds de oorlog in Oekraïne vragen over bijvoorbeeld bescherming bij een kernongeval en jodiumtabletten. Het is begrijpelijk dat hier zorgen over zijn. De situatie in de Oekraïne geeft hier echter geen aanleiding voor. Daarvoor is de afstand te groot. 

Informatie voor Oekraïners

Mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne zitten met veel vragen. Op de website van RefugeeHelp is veel informatie beschikbaar over praktische zaken, bijvoorbeeld over onderdak, gezondheidszorg, onderwijs en werk & inkomen. De informatie is te lezen in het Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch.

Op de site van de Veiligheidsregio Drenthe staat informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Assen. Deze informatie is zowel in het Nederlands als in het Oekraïens beschikbaar.

 • Hoe kunnen mensen uit Oekraïne zich registeren bij de gemeente?

Mensen uit Oekraïne kunnen telefonisch (+31 592 366 911) een afspraak maken voor een intake bij de gemeente. Meestal kan deze afspraak een dag later al plaatsvinden.  De intake vindt plaats op het stadhuis van de gemeente Assen. Mensen die zich in willen schrijven, moeten een geldig legitimatiebewijs meenemen, bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. 

Tijdens de intake worden alle gegevens verzameld die nodig zijn voor de registratie bij de gemeente. Na de intake heeft de gemeente een paar dagen nodig om de gegevens te verwerken. Zodra alle gegevens zijn verwerkt, krijgt de aanvrager een burgerservicenummer (BSN) toegekend. Dit nummer is nodig voor contacten met overheidsinstellingen en voor het openen van een bankrekening. 

 • Hoeveel leefgeld verstrekt de gemeente aan Oekraïense vluchtelingen?

Leefgeld is het geldbedrag dat iedere vluchteling (volwassenen/kind) die staat ingeschreven in de Basis Registratie Personen, ontvangt om van te leven. Het leefgeld is bedoeld voor voeding, kleding en andere persoonlijke uitgaven.

Berekening leefgeld
Het leefgeld is afhankelijk van de grootte van het gezin. Hoe meer mensen in het gezin, hoe lager het bedrag per persoon. Vluchtelingen die worden opgevangen door familie, vrienden of een gastgezin, ontvangen een extra toelage bovenop het leefgeld. Deze extra toelage kunnen zij gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer of sport. Ook kan hiermee worden bijgedragen aan de kosten die het gastgezin maakt, maar dit is niet verplicht. De extra toelage bedraagt € 24 per week.

 • Bestaat het gezin uit 1 of 2 personen, dan ontvangt een volwassene € 63 per persoon en een minderjarige € 55 per persoon per week.
 • Bestaat het gezin uit 3 personen, dan ontvangt een volwassene € 53 per persoon en een minderjarige € 46 per persoon per week.
 • Bestaat het gezin uit 4 personen of meer, dan ontvangt een volwassene € 48 per persoon en een minderjarige € 42 per persoon per week.
 • De extra toelage bij particuliere opvang wordt aangepast naar € 24 per persoon per week, ongeacht de leeftijd of het aantal mensen in het gezin.  

 

Leefgeld per bewoner in de gemeentelijke opvang per week

 

Leefgeld

Extra toelage bij particuliere opvang

1 of 2 personen

Volwassene

€ 63

€ 24

 

Minderjarige

€ 55

€ 24

3 personen

Volwassene

€ 53

€ 24

 

Minderjarige

€ 46

€ 24

4 of meer personen

Volwassene

€ 48

€ 24

 

Minderjarige

€ 42

€ 24

Toelage bij particuliere opvang
Vluchtelingen die worden opgevangen door familie, vrienden of een gastgezin, ontvangen een extra toelage bovenop het bedrag van € 60 per persoon. Deze extra toelage kunnen zij gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer of sport. Ook kan hiermee worden bijgedragen aan de kosten die het gastgezin maakt, maar dit is niet verplicht. De extra toelage bedraagt € 50 per week voor een volwassenen en € 12,50 per week voor een minderjarige. 

 • Hoe is het onderwijs geregeld? 

Basisonderwijs (0-12 jaar)
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onderwijs volgen in de taalklas bij De Lichtbaak. Om kinderen aan te melden, stuurt u een mail naar: delichtbaak@ckcdrenthe.nl. U kunt in deze mail de naam en leeftijd van de kinderen die onderwijs willen volgen. Geeft u ook aan op welk telefoonnummer u bereikbaar bent. De school neemt binnen enkele werkdagen contact met u op om verdere afspraken te maken. 

Voortgezet onderwijs (vanaf 12 jaar)
Kinderen vanaf 12 jaar kunnen worden aangemeld voor de Internationale Schakel Klas van het Dr. Nassaucollege. Om kinderen aan te melden, stuurt u een mail naar: HEV@dr.nassaucollege.nl. U kunt in deze mail de naam en leeftijd van de kinderen die onderwijs willen volgen. Geeft u ook aan op welk telefoonnummer u bereikbaar bent. De school neemt binnen enkele werkdagen contact met u op om verdere afspraken te maken.

 • Hoe is de zorg geregeld voor mensen uit Oekraïne in Nederland?

Oekraïners kunnen medisch noodzakelijke hulp krijgen. Het Ministerie van VWS heeft samen met de Zorgverzekeringslijn informatie opgesteld over zorg voor Oekraïners in Nederland. Deze informatie is zowel in het Nederlands, Engels als Oekraïens te vinden op de website. Heeft u een vraag over de vergoeding van zorg of de zorgverzekering en kunt u de informatie niet op deze website vinden? Dan kunt u gratis bellen met de Zorgverzekeringslijn op 0800 – 64 64 644 of vanuit het buitenland +31 88 900 6960.

 • Hulp voor vluchtelingen

Onderstaande overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties en particuliere initiatieven richten zich op de opvang en begeleiding van vluchtelingen.

VluchtelingenWerk
De stichting VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden.
Ga naar website

COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers)
Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang tijdens de asielprocedure van asielzoekers in Nederland.
Ga naar website

IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst)
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt alle verzoeken van mensen die in Nederland verblijf aan willen vragen of die Nederlander willen worden.
Ga naar website

Raad voor Rechtsbijstand
De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) zorgt ervoor dat je hulp krijgt van een advocaat als je dit niet zelf kunt betalen.
Ga naar website

Rode Kruis
Het Rode Kruis biedt hulp aan mensen in nood. Overal ter wereld. Ze helpen ook actief bij het opsporen van mensen die vermist zijn.
Ga naar website

Nidos
Je bent jonger dan 18 jaar en zonder ouders of andere mensen die officieel voor je zorgen in Nederland. Toch moet volgens de Nederlandse wet iemand officieel voor jou zorgen. Dit heet voogdij. In Nederland is Stichting Nidos de organisatie die zich hiermee bezighoudt.
Ga naar website

CoMensha
CoMensha zet zich in voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Hier kun je jezelf of ander slachtoffers van mensenhandel melden waarna CoMensha kan helpen bij opvang & het coördineren van zorg.
Ga naar website

Oekraïense consulaat in Nederland
Het Oekraïense consulaat in Nederland is gevestigd in Den Haag, aan de Zeestraat 78 (alleen op afspraak).
Zij zijn bereikbaar via:
Telefoon: +31 70 362 60 95
E-mail: hc@ukrconsulaat.nl
Ga naar website

Het Leger des Heils
Het Leger des Heils zet zich nationaal en internationaal in voor Oekraïense vluchtelingen. Op nationaal niveau is het Leger des Heils betrokken bij het organiseren van noodopvang in gemeenten en coördineert het Leger des Heils samen met Takecarebnb, Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis de particuliere opvanginitiatieven. Het Leger des Heils is verantwoordelijk voor de begeleiding van gastgezinnen. Dit gebeurt met inzet van vrijwilligers.
Ga naar website