Oekraïne

In Assen vinden sinds mei 2022 inmiddels ruim 500 Oekraïners een veilig onderkomen. Ze verblijven bij gastgezinnen of in een van de gemeentelijke opvanglocaties.

Hieronder vindt u informatie over de opvang van vluchtelingen in Assen. Deze informatie vindt u ook in zowel het Nederlands als het Oekraïens op de website van de Veiligheidsregio Drenthe.externe-link-icoon

 • Hoe wordt de opvang van vluchtelingen in Assen georganiseerd?

De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) coördineert de plaatsing van vluchtelingen in de Drentse gemeenten en heeft het overzicht van alle beschikbare opvanglocaties in Drenthe. De VRD bekijkt in welke gemeente er een (geschikte) opvangplek beschikbaar is.

 • Welke opvanglocaties zijn er nu in Assen?

Locatie Univé

Het kantoorgebouw van Univé is na een verbouwing geschikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De locatie biedt ruimte aan ongeveer 140 mensen.

Locatie Eemland

Aan de Eemland is een kantoorgebouw omgebouwd tot opvanglocatie. In totaal biedt de locatie opvang aan ruim 150 vluchtelingen.

Locatie Lauwers

Locatie Lauwers is eveneens een kantoorpand dat is omgebouwd tot opvanglocatie. Als een van de weinige gemeentelijke opvanglocaties in Drenthe beschikt Lauwers over kamers waar huisdieren zijn toegestaan. In totaal kan de opvanglocatie plaats bieden aan 300 personen.

Locatie Industrieweg 

Een woonhuis aan de Industrieweg biedt opvang aan maximaal 8 personen. Het pand is eigendom van de gemeente.

Locatie Oostersingel

Per 1 juli 2023 kunnen de eerste ontheemden opgevangen worden in de locatie aan de Oostersingel. In totaal is er ruimte voor ongeveer 180 mensen.

 • Ik wil zelf mensen uit Oekraïne opvangen, hoe werkt dat?

U kunt zich aanmelden bij Takecarebnbexterne-link-icoon. Zij doen een screening en proberen een match te maken met wat er op dat moment nodig is. Bedenk vooraf goed of dit iets is wat u langere tijd kunt doen en bereid u voor op wat u kunt verwachten. Lees daarvoor de tips op de website van Takecarebnbexterne-link-icoon.

 • Ik vang al mensen uit Oekraïne op, waar kan ik terecht voor meer informatie?

Op de website van Vluchtelingenwerkexterne-link-icoon vindt u relevante informatie voor vluchtelingen. Deze informatie staat zowel in de Nederlandse, Engelse als Oekraïense taal op de website.

 • Waar kan ik hulpgoederen inzamelen of inleveren?

Op dit moment hebben wij genoeg goederen/kleding ingezameld. Mocht toch blijken dat er goederen nodig zijn, zullen we hier een nieuwe oproep plaatsen.

 • Ik wil graag hulp aanbieden als vrijwilliger, waar kan ik terecht?

Wilt u op praktisch of sociaal gebied iets doen voor gevluchte Oekraïners? Op de website van VIP Assenexterne-link-icoon kunt u reageren op bestaande vrijwilligers vacatures of een vrijwilligersprofiel aanmaken, zodat u benaderd kan worden. 

 • Ik wil geld doneren

Geld doneren kan via Giro 555 kunt u met een donatie bijdragen aan medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp.

 • Wat is de huidige situatie in Oekraïne?

Op de website van de Rijksoverheid leest u de laatste informatie over de situatie in Oekraïne.

 • Hoe bereid ik me voor op een mogelijke dreigende situatie? 

Er is op dit moment geen acute dreiging richting Nederland. Er gelden dan ook geen extra adviezen vanwege de oorlog in Oekraïne. Wel ontvangen we sinds de oorlog in Oekraïne vragen over bijvoorbeeld bescherming bij een kernongeval en jodiumtabletten. Het is begrijpelijk dat hier zorgen over zijn. De situatie in de Oekraïne geeft hier echter geen aanleiding voor. Daarvoor is de afstand te groot.  Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheidexterne-link-icoon.

De website RefugeeHelpexterne-link-icoon geeft veel informatie over onderdak, gezondheidszorg, onderwijs en werk & inkomen. De informatie is te lezen in het Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch.

Op de site van de Veiligheidsregio Drentheexterne-link-icoon staat informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Assen. Deze informatie is zowel in het Nederlands als in het Oekraïens beschikbaar.

 • Hoe kunnen mensen uit Oekraïne zich registeren bij de gemeente?

Mensen uit Oekraïne die in een GOO (gemeentelijke opvanglocatie) terecht komen, krijgen een intakegesprek. Tijdens de intake worden alle gegevens verzameld die nodig zijn voor de registratie bij de gemeente. Hierna heeft de gemeente een paar dagen nodig om de gegevens te verwerken. Zodra alle gegevens zijn verwerkt, krijgt de aanvrager een burgerservicenummer (BSN) toegekend. Dit nummer is nodig voor contacten met overheidsinstellingen en voor het openen van een bankrekening. 

Ontheemden die in de particuliere opvang verblijven, kunnen telefonisch (+31 592 366 911) een afspraak maken voor een intake bij de gemeente op het stadhuis. Mensen die zich in willen schrijven, moeten een geldig legitimatiebewijs meenemen, bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. 

 • Hoeveel leefgeld verstrekt de gemeente aan Oekraïense vluchtelingen

Berekening leefgeld

Het leefgeld is afhankelijk van de grootte van het gezin. Hoe meer mensen in het gezin, hoe lager het bedrag per persoon. Vluchtelingen die worden opgevangen door familie, vrienden of een gastgezin, ontvangen een extra toelage bovenop het leefgeld. Deze extra toelage kunnen zij gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer of sport. Ook kan hiermee worden bijgedragen aan de kosten die het gastgezin maakt, maar dit is niet verplicht. De extra toelage bedraagt € 24 per week.

 • Bestaat het gezin uit 1 of 2 personen, dan ontvangt een volwassene € 70 per persoon en een minderjarige € 60 per persoon per week.
 • Bestaat het gezin uit 3 personen, dan ontvangt een volwassene € 59 per persoon en een minderjarige € 51 per persoon per week.
 • Bestaat het gezin uit 4 personen of meer, dan ontvangt een volwassene € 53 per persoon en een minderjarige € 46 per persoon per week.
 • De extra toelage bij particuliere opvang bedraagt € 24 per persoon per week, ongeacht de leeftijd of het aantal mensen in het gezin.  
Leefgeld per bewoner in de gemeentelijke opvang per weekLeefgeldExtra toelage bij particuliere opvang
1 of 2 personenVolwassene€ 70€ 24
Minderjarige€ 60€ 24
3 personenVolwassene€ 59€ 24
Minderjarige€ 51€ 24
4 of meer personenVolwassene€ 53€ 24
Minderjarige€ 46€ 24
 • Hoe is het onderwijs geregeld? 

Basisonderwijs (0-12 jaar)
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onderwijs volgen in de taalklas bij De Lichtbaak. Om kinderen aan te melden, stuurt u een mail naar: delichtbaak@ckcdrenthe.nl. U kunt in deze mail de naam en leeftijd van de kinderen die onderwijs willen volgen. Geeft u ook aan op welk telefoonnummer u bereikbaar bent. De school neemt binnen enkele werkdagen contact met u op om verdere afspraken te maken. 

Voortgezet onderwijs (vanaf 12 jaar)
Kinderen vanaf 12 jaar kunnen worden aangemeld voor de Internationale Schakel Klas van het Dr. Nassaucollege. Om kinderen aan te melden, stuurt u een mail naar: HEV@dr.nassaucollege.nl. U kunt in deze mail de naam en leeftijd van de kinderen die onderwijs willen volgen. Geeft u ook aan op welk telefoonnummer u bereikbaar bent. De school neemt binnen enkele werkdagen contact met u op om verdere afspraken te maken.

 • Hoe is de zorg geregeld voor mensen uit Oekraïne in Nederland?

Oekraïners kunnen medisch noodzakelijke hulp krijgen. Het Ministerie van VWS heeft samen met de Zorgverzekeringslijn informatie opgesteld over zorg voor Oekraïners in Nederland. Deze informatie is zowel in het Nederlands, Engels als Oekraïens te vinden op de websiteexterne-link-icoonvan Zorgverzekeringslijnexterne-link-icoon . Heeft u een vraag over de vergoeding van zorg of de zorgverzekering en kunt u de informatie niet op deze website vinden? Dan kunt u gratis bellen met de Zorgverzekeringslijn op 0800 – 64 64 644 of vanuit het buitenland +31 88 900 6960.

 • Hulp voor vluchtelingen

Onderstaande overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties en particuliere initiatieven richten zich op de opvang en begeleiding van vluchtelingen.

VluchtelingenWerk
De stichting VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden.
Ga naar de website van VluchtelingenWerkexterne-link-icoon

COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers)
Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang tijdens de asielprocedure van asielzoekers in Nederland.
Ga naar de website van COAexterne-link-icoon

IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst)
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt alle verzoeken van mensen die in Nederland verblijf aan willen vragen of die Nederlander willen worden.
Ga naar de website van INDexterne-link-icoon

Raad voor Rechtsbijstand
De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) zorgt ervoor dat je hulp krijgt van een advocaat als je dit niet zelf kunt betalen.
Ga naar de website van Raad voor Rechtsbijstandexterne-link-icoon

Rode Kruis
Het Rode Kruis biedt hulp aan mensen in nood. Overal ter wereld. Ze helpen ook actief bij het opsporen van mensen die vermist zijn.
Ga naar de website van het Rode Kruisexterne-link-icoon

Nidos
Je bent jonger dan 18 jaar en zonder ouders of andere mensen die officieel voor je zorgen in Nederland. Toch moet volgens de Nederlandse wet iemand officieel voor jou zorgen. Dit heet voogdij. In Nederland is Stichting Nidos de organisatie die zich hiermee bezighoudt.
Ga naar de website van Nidosexterne-link-icoon

CoMensha
CoMensha zet zich in voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Hier kun je jezelf of ander slachtoffers van mensenhandel melden waarna CoMensha kan helpen bij opvang & het coördineren van zorg.
Ga naar de website van CoMenshaexterne-link-icoon

Oekraïense consulaat in Nederland
Het Oekraïense consulaat in Nederland is gevestigd in Den Haag, aan de Zeestraat 78 (alleen op afspraak).
Zij zijn bereikbaar via:
Telefoon: +31 70 362 60 95
E-mail: hc@ukrconsulaat.nl

Het Leger des Heils
Het Leger des Heils zet zich nationaal en internationaal in voor Oekraïense vluchtelingen. Op nationaal niveau is het Leger des Heils betrokken bij het organiseren van noodopvang in gemeenten en coördineert het Leger des Heils samen met Takecarebnb, Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis de particuliere opvanginitiatieven. Het Leger des Heils is verantwoordelijk voor de begeleiding van gastgezinnen. Dit gebeurt met inzet van vrijwilligers.
Ga naar website van Het Leger des Heilsexterne-link-icoon