Ondernemersverenigingen

Als ondernemer kunt u zich aansluiten bij één van de ondernemersverenigingen. Een aantal verenigen zijn netwerkclubs, anderen zijn belangenverenigingen. We zetten ze voor u op een rij:

Ondernemersverenigingen

Het Commercieel Centrum Assen is de grootste netwerkclub van Assen. De vereniging is bestemd voor ondernemers in de sectoren industrie, groothandel en commerciële dienstverlening.

Contactgegevens

Email: info@cca-assen.nl
Website: cca-assen.nlexterne-link-icoon

Het Ondernemersfonds Assen is van en vóór de Asser ondernemers. Ondernemers betalen samen mee aan het fonds door de afdracht aan OZB (Onroerendezaakbelasting). Dat geld wordt vervolgens teruggegeven aan de partijen die hier recht op hebben zoals Ondernemend Assen, stadsbedrijvenpark, winkelcentra en projectgroepen in het onderwijs, zorg, defensie en de landbouw. Deze partijen kunnen het geld nuttig besteden voor activiteiten die Assen op de kaart zetten, die inwoners betrekken bij de stad en die zorgen voor een levendige stad. 

Zo investeren ze samen in:

  • Stadspromotie;
  • Activiteiten in de binnenstad en de winkelcentra;
  • Beter parkmanagement;
  • Ondernemersinitiatieven, zoals activiteiten die de sectoren zorg, sport, onderwijs, landbouw en defensie ondersteunen.

 Een deel van het budget is beschikbaar voor stadsbrede projecten, het gaat hier om projecten die voor de hele stad goed zijn. Mooie voorbeelden van projecten die de afgelopen jaren een bijdrage hebben ontvangen zijn het Preuvenement, Kunst aan de Vaart, Winters Assen en de 4 Mijl! Als ondernemer of initiatiefnemer kunt u hier een aanvraag voor indienen. Voor meer informatie over het Ondernemers Fonds en het indienen van een aanvraag kijkt u op ondernemersfondsassenexterne-link-icoon.

De Jongeren Commerciële Club Assen (JCCA) wil de zakelijke en de informele contacten bevorderen tussen de leden onderling. Ook wil zij de handel, nijverheid, industrie, landbouw en verkeer in de gemeente Assen bevorderen. 

Contactgegevens

Email: info@jcca.nl
Website: jcca.nlexterne-link-icoon

Belangenverenigingen

Ondernemend Assen zorgt voor een collectieve en duurzame aanpak voor ondernemers die zijn gevestigd in Assen. Daarnaast biedt zij haar leden een platform voor onderlinge ontmoeting en zakendoen, kennisdeling en gezamenlijke inkoop van producten en diensten.

Contactgegevens

Email: info@ondernemend-assen.nl
Website: www.ondernemend-assen.nlexterne-link-icoon

Vaart in Assen is begin 2018 opgericht door vijf belangenverenigingen: MKB Retail, Koninklijke Horeca, Cultureel Hart, Gilde Bart (recreatie) en de Vereniging Vastgoedeigenaren. Het gezamenlijke doel is om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor bezoekers.

Contactgegevens

Email: info@vaartinassen.nl
Website: Vaartinassen.nlexterne-link-icoon