Ondernemersverenigingen

Als ondernemer kunt u zich aansluiten bij één van de ondernemersverenigingen. Een aantal verenigen zijn netwerkclubs, anderen zijn belangenverenigingen. We zetten ze voor u op een rij:

Parkmanagement is tegenwoordig op moderne bedrijventerreinen niet meer weg te denken. Steekwoorden van Parkmanagementorganisaties zijn: schoon, heel en veilig. Ondernemend Assen is duurzaam en zorgt voor een collectieve en duurzame aanpak voor ondernemers die zijn gevestigd in Assen. Daarnaast biedt zij haar leden een platform voor onderlinge ontmoeting en zakendoen, kennisdeling en gezamenlijke inkoop van producten en diensten.

Contactgegevens

Contactpersoon: Anita ter Veld
Telefoon: 06-11126947
Email: projectmanager@ondernemend-assen.nl

Contactpersoon: Hilde van der Zee
Telefoon: 06-28892714
Email: info@ondernemend-assen.nl

Website: www.ondernemend-assen.nl

Vaart in Assen is begin 2018 opgericht door vijf belangenverenigingen: MKB Retail, Koninklijke Horeca, Cultureel Hart, Gilde Bart (recreatie) en de Vereniging Vastgoedeigenaren. Het gezamenlijke doel is om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor bezoekers.

Contactgegevens

Contactpersoon: Kjeld Vosjan (Binnenstadsregisseur)
Telefoon: 06-18753656
Email: kjeld@vaartinassen.nl
Website: Vaartinassen.nl

Het Commercieel Centrum Assen is de grootste netwerkclub van Assen. De vereniging is bestemd voor ondernemers in de sectoren industrie, groothandel en commerciële dienstverlening.

Contactgegevens

Postbus 444
9400 AK Assen

Contactpersoon: Mw. K.J. Wassen
Telefoon: 06-21977352
Email: info@cca-assen.nl
Website: cca-assen.nl

De Jongeren Commerciële Club Assen (JCCA) wil de zakelijke en de informele contacten bevorderen tussen de leden onderling. Ook wil zij de handel, nijverheid, industrie, landbouw en verkeer in de gemeente Assen bevorderen. Om lid te kunnen worden van de JCC moet je jonger zijn dan 38 jaar, een HBO- of universitaire opleiding afgerond hebben en wonen en/of werken in (de omgeving van) Assen.

Contactgegevens

Brink 21
9401 HT Assen
Email: info@jcca.nl
Website: jcca.nl

JBN Drenthe is een netwerk voor startende ondernemers in Drenthe. Op onze site leest u meer over wie wij zijn, waar we voor staan en welk programma wij een ondernemer aanbieden. Het JBN Drenthe brengt startende ondernemers bij elkaar. Het JBN richt zich op alle ondernemers die korter dan 5 jaren actief zijn en de provincie Drenthe als werkgebied hebben.

Contactgegevens

Telefoon: 06-36547844
Email: info@jbndrenthe.nl

Junior Kamer, internationaal beter bekend als Junior Chamber International (JCI), is een netwerk voor persoonlijke ontwikkeling. De leden zijn jong, veelal hoger opgeleide, mensen tussen de 23 en 40 jaar die zich willen ontwikkelen met behulp van trainingen. Onze leden hebben belangstelling voor zakelijke netwerken, persoonlijke en internationale contacten. Zij willen zich daarnaast inzetten voor positieve veranderingen in de maatschappij.

Contactgegevens

Telefoon: 06-24521685
Email: hallo@jciassen.nl
Website: https://www.jci.nl/

Rotary wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de samenleving. In een serviceclub steunen de leden op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. De Rotary visie is simpel en ingrijpend: Service above Self.

Contactgegevens

Contactpersoon: Janke Besling (Secretaris)
Email: besling@bierens-vanboven.nl
Website: rotary.nl/assen

Het Ondernemersfonds Assen is van en vóór de Asser ondernemers. Ondernemers betalen samen mee aan het fonds door de afdracht aan OZB (Onroerendezaakbelasting). Dat geld wordt vervolgens teruggegeven aan de partijen die hier recht op hebben zoals Ondernemend Assen, stadsbedrijvenpark, winkelcentra en projectgroepen in het onderwijs, zorg, defensie en de landbouw. Deze partijen kunnen het geld nuttig besteden voor activiteiten die Assen op de kaart zetten, die inwoners betrekken bij de stad en die zorgen voor een levendige stad. 
 
Zo investeren ze samen in:

  • Stadspromotie;
  • Activiteiten in de binnenstad en de winkelcentra;
  • Beter parkmanagement;
  • Ondernemersinitiatieven, zoals activiteiten die de sectoren zorg, sport, onderwijs, landbouw en defensie ondersteunen.

 Een deel van het budget is beschikbaar voor stadsbrede projecten, het gaat hier om projecten die voor de hele stad goed zijn. Mooie voorbeelden van projecten die de afgelopen jaren een bijdrage hebben ontvangen zijn het Preuvenement, Kunst aan de Vaart, Winters Assen en de 4 Mijl! Als ondernemer of initiatiefnemer kunt u hier een aanvraag voor indienen. Voor meer informatie over het Ondernemers Fonds en het indienen van een aanvraag kijkt u op ondernemersfondsassen.