Ondersteuningsverklaringen

Met een ondersteuningsverklaring kunt u de verkiezingsdeelname van een partij ondersteunen. U moet hiervoor een formulier invullen op het stadhuis. Het afleggen van een ondersteuningsverklaring kan vanaf maandag 25 september 2023 tot en met maandag 9 oktober 2023. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Het afleggen van de verklaring kan tijdens de openingstijden van het stadhuis.

Voor het mogen afleggen van een ondersteuningsverklaring gelden een aantal voorwaarden.

Op het stadhuis van de gemeente Assen kunnen alleen ondersteuningsverklaringen worden afgelegd door personen die in de kieskring Drenthe als kiezer staan geregistreerd. Dat betekent dat u in de provincie Drenthe moet wonen en dat u stemrecht heeft. Daarnaast moet u de ondersteuningsverklaring op het stadhuis in het bijzijn van de ambtenaar ondertekenen. Een vooraf ondertekende ondersteuningsverklaring is dus ongeldig. Bovendien moet u zich bij het invullen van het formulier kunnen legitimeren.

U mag maar één keer een ondersteuningsverklaring afleggen. Een afgelegde ondersteuningsverklaring kunt u niet meer intrekken.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als een partij:

  • Voor het eerst deelneemt aan de Tweede Kamerverkiezingen;
  • Bij de vorige Tweede Kamerverkiezing geen zetel heeft behaald;
  • Deelneemt met een blanco lijst.

Heeft u nog een vraag? Mail dan naar verkiezingen@assen.nl of bel naar 088-1230911