Ontheffing voetgangersgebied

Soms is het nodig om toch met een motorvoertuig, brom- of snorfiets in het voetgangersgebied te komen. Bijvoorbeeld omdat u daar woont of uw bedrijf daar gevestigd is. Daarom zijn er mogelijkheden om een ontheffing te krijgen voor het inrijden van het voetgangersgebied.

In de volgende situaties is het onder voorwaarden mogelijk om een jaar- of weekontheffing te krijgen om op bepaalde tijden het voetgangersgebied in te mogen rijden.

  • U woont in het voetgangersgebied en hebt een ontheffing nodig om uw eigen parkeerplaats te bereiken, voor het laden en lossen van goederen of voor het halen en brengen van personen. U kunt een ontheffing aanvragen die geldig is tussen 17:30 uur en 22:00 uur. Als u een parkeerplaats hebt op eigen terrein, is de ontheffing 24 uur per dag geldig.
  • Uw onderneming is gevestigd in het voetgangersgebied en u hebt een ontheffing nodig om uw eigen parkeerplaats te bereiken, voor het laden en lossen van goederen of voor het halen en brengen van personen. U kunt een ontheffing aanvragen die geldig is op maandag t/m zaterdag tussen 17:30 uur en 22:00 uur en op zondag tussen 10:00 uur en 12:00 uur en tussen 17:30 uur en 20:00 uur. Als u een parkeerplaats hebt op eigen terrein, is de ontheffing 24 uur per dag geldig.
  • U bent een logistiek vervoerder, een boodschappenbezorgdienst of een andere ondernemer die niet gevestigd is in het voetgangersgebied, maar wel in het voetgangersgebied moet zijn. Uitsluitend voor zero emissie voertuigen (waterstof, elektrisch) kunt u een ontheffing aanvragen die geldig is op maandag tot en met zaterdag tussen 17:30 uur en 22:00 uur. Hiermee lopen wij vooruit op de invoering van een zero emissie zone in de binnenstad van Assen met ingang van 1 januari 2025.
  • Uw onderneming houdt zich bezig met het bezorgen van maaltijden (bezorghoreca, catering). U kunt een ontheffing aanvragen om met een zero emissie brom- of snorfiets tussen 16:00 uur en 22:00 uur deze werkzaamheden uit te voeren.
  • U bent taxiondernemer. U kunt een ontheffing aanvragen voor ritten ten behoeve van zorg- en WMO-vervoer. Voor normale taxiritten kunt u geen ontheffing krijgen. U moet dan gebruik maken van taxistandplaatsen aan de randen van het voetgangersgebied.
  • U bent marktondernemer met een standplaats op de woensdag- of zaterdagmarkt. U kunt een ontheffing aanvragen met tijden die afgestemd zijn op de markttijden: uitsluitend op woensdag en/of zaterdag tussen 05:30 uur en 12:00 uur en tussen 17:00 uur en 22:00 uur.
  • U heeft gedurende een bepaalde periode (enkele dagen tot enkele maanden) toegang tot het voetgangersgebied nodig voor bouw-, installatie- en reparatiewerkzaamheden. U kunt dan een week- of maandontheffing aanvragen. Deze is alleen op maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 22.00 uur geldig. Deze ontheffing kan indien nodig uitgebreid worden met een ontheffing voor parkeren in het voetgangersgebied.
  • Er is sprake van andere zwaarwegende (persoonlijke) omstandigheden waardoor een toegangsverbod voor u onaanvaardbare gevolgen zou hebben.

Komt u niet in aanmerking voor een jaar- of weekontheffing of hoeft u slechts incidenteel in het voetgangersgebied te zijn? Dan kunt u een dagontheffing aanvragen via dit formulierexterne-link-icoon. Deze is één kalenderdag 24 uur geldig. Aan het verkrijgen van een dagontheffing zijn – in tegenstelling tot een week- of jaarontheffing – geen voorwaarden verbonden. Wel bent u hiervoor kosten verschuldigd van € 17,62 (Tarief 2024).

Ontheffingen zijn in principe niet geldig tijdens de kernwinkeltijden (tussen 12:00 uur en 17:30 uur), ’s nachts (tussen 22:00 uur en 07:00 uur) en op zondag. De meeste ontheffingen zijn geldig op maandag tot en met zaterdag tussen 17:30 uur en 22:00 uur. Voor maaltijdbezorgers, marktondernemers en bouw- en installatiebedrijven gelden afwijkende tijden. Kijk voor de exacte tijden per doelgroep bij de vraag ‘In welke situaties is het mogelijk om een ontheffing te krijgen?’. Voor bewoners en ondernemers met een eigen parkeerplaats in het voetgangersgebied is de ontheffing 24 uur per dag geldig. Ook een dagontheffing is 24 uur geldig.

In 2023 betaalt u voor een jaarontheffing € 79,28 (Tarief 2024), voor een week- of maandontheffing € 52,85 (Tarief 2024) en voor een dagontheffing  € 17,62 (Tarief 2024).

U kunt een ontheffing aanvragen via dit aanvraagformulierexterne-link-icoon.

Wilt u de toegangsregels van Gemeente Assen inzien? Dit kan op overheid.nlexterne-link-icoon. Heeft u specifieke vragen over camerahandhaving of ontheffingsmogelijkheden? Dan kunt u mailen naar anpr@assen.nl.