Onze huisregels

Algemene huisregels

 • Er geldt een niet-rokenbeleid in het stadhuis.
 • Drugs of alcohol zijn niet toegestaan. Tijdens officiële ontvangsten en recepties is het gebruik van alcohol toegestaan.
 • Hulp- en geleidehonden zijn welkom in het stadhuis. Andere (huis)dieren niet.
 • Het gebruik van een rolstoel of een scootmobiel in het stadhuis is toegestaan. Skate(board)s, skeelers, fietsen of steps blijven buiten.
 • Je veroorzaakt geen schade aan het stadhuis.
 • Het is niet toegestaan met slag-, steek-, vuurwapen(s ) of explosieven binnen te komen. In voorkomende gevallen en/of bij twijfel hebben de beveiligers het recht om in uw tas, koffer of pakketje te kijken.
 • We gedragen ons fatsoenlijk tegenover elkaar. Dat betekent: niet schelden, dreigen, discrimineren, met stemverheffing spreken, geen activiteiten verstoren en agressie en geweld gebruiken.
 • Wij vragen u niet luid te telefoneren en uw smartphone niet te gebruiken aan de balies als een medewerker u helpt.
 • Maakt u tijdens uw bezoek aan het stadhuis een foto, film- of geluidsopname waarop een bezoeker of medewerker te zien of te horen is? Dan bent u in verband met privacy van onze bezoekers en medewerkers verplicht hier vooraf toestemming voor te vragen.
 • U valt geen andere bezoekers lastig.

Onze huisregels zijn opgenomen in een Agressieprotocol. Dit protocol ligt bij de publieksbalie. Bij overtreding van deze regels helpen wij u niet verder. In ernstige gevallen doen wij aangifte bij de politie.

Huisregels op social media

Via onze Facebookpagina, Instagram, Twitter en YouTube kanaal kunt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit onze gemeente. U kunt hierop reageren of in contact komen met ons. We luisteren graag naar uw mening en staan open voor discussie. We vragen u wel om respectvol te blijven, daarom hebben we op social media onderstaande huisregels.

 • Behandel elkaar met respect. Blijf vriendelijk en maak niemand belachelijk. Gebruik geen kwetsende, racistische, beledigende of dreigende taal en scheldwoorden. Gebruik geen grof taalgebruik en roep niemand op tot haat of geweld.
 • Blijf relevant en val niet in herhaling. We accepteren geen berichten van commerciële aard. Deze worden verwijderd. Daarnaast vragen we u om niet meerdere berichten met dezelfde strekking te plaatsen. Herhaalberichten worden verwijderd.
 • Publiceer geen privégegevens van jezelf of van anderen. We vragen bij klachten of vragen om persoonlijke gegevens in een privébericht te sturen.
 • Houd de sfeer goed. Gebruikers die zinloze berichten posten of hun boodschap blijven herhalen, zijn niet welkom. Dit geldt ook voor bezoekers die herhaaldelijk provoceren.
 • Berichten die niet passen bij bovenstaande regels, worden verwijderd. Maakt u het echt te bont? Dan kan (tijdelijk) de toegang tot onze pagina ontzegt worden en zijn we genoodzaakt u te blokkeren. We gaan er vanuit dat het niet zover hoeft te komen.