Open data

De gemeente Assen stelt 'open data' beschikbaar, omdat dit goed aansluit op haar denkwijze over een transparante, betrouwbare en goed controleerbare overheid. De gemeente Assen wil graag dat alle openbare informatie voor iedereen laagdrempelig en snel toegankelijk is. Open data kan helpen dit proces te verbeteren. Daarmee willen wij naast transparantie ook innovatie en burgerparticipatie stimuleren.

Wat is open data?

Er is veel informatie beschikbaar binnen de overheid. Overheidsorganisaties gebruiken dit om hun dagelijkse taken uit te voeren. Deze data is ook erg nuttig of interessant kan zijn voor inwoners, ondernemers en kennisinstellingen.

Door de informatie vrij beschikbaar te stellen als ‘open data’, kunnen inwoners of bedrijven daarmee ook nieuwe informatiediensten ontwikkelen, bijvoorbeeld voor apps op de smartphone of tablet. Een voorbeeld is het beschikbaar stellen van data over parkeerplaatsen. Deze data kunnen dan worden gebruikt door apps die aangeven waar gehandicapten het beste kunnen parkeren.

Open data bieden de maatschappij de mogelijkheid overheidsinformatie, waarvoor geen beperkingen gelden, te hergebruiken.

Kenmerken van open data zijn:

  • De data zijn openbaar;
  • Er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op;
  • De data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak;
  • De data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders);
  • Open data zijn bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden.

De Wet Hergebruik van Overheidsinformatie (WHO)

Op 24 juni 2015 is de Wet Hergebruikt Overheidsinformatie (WHO) vastgesteld. De WHO verplicht overheden een actieve bijdrage te leveren aan hergebruik door zo veel mogelijk relevante informatie als open data beschikbaar te stellen. Er wordt rekening gehouden met de privacy en het auteursrecht. Zo worden gegevens alleen als open data gepubliceerd met toestemming van de bronhouder (eigenaar van de informatie) en is de data niet specifiek terug te herleiden naar bijvoorbeeld een individu.  

U vindt onze open data via opendata.assen.nlexterne-link-icoon