Opnieuw inschrijven in Nederland

Woonde u vroeger in Nederland en verhuist u vanuit het buitenland weer naar Nederland? Dan moet u zich opnieuw inschrijven bij een gemeente. Bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan laat u zich niet opnieuw inschrijven, maar doet u een ‘eerste inschrijving’.

Aanvraag

U gaat persoonlijk langs bij de gemeente. Moeten uw partner en/of kinderen zich ook opnieuw inschrijven? Ook zij moeten persoonlijk langskomen bij de gemeente.

Voor de afspraak neemt u mee:

  • Uw geldige identiteitsbewijs, waaruit uw nationaliteit blijkt.
  • Een bewijs van rechtmatig verblijf in Nederland.
  • Voor mensen die van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius of Sint-Maarten komen: een verhuisbericht.
  • Documenten die bewijzen dat u tijdens uw verblijf in het buitenland bijvoorbeeld bent getrouwd, gescheiden of kinderen heeft gekregen (voor zover van toepassing).
  • Een bewijs van uitschrijving uit uw vorige land (als dat nodig is).

Gaat u bij iemand inwonen? Dan dient u een schriftelijke verklaring van inwoning te laten zien samen met een kopie van een legitimatiebewijs.

Voorwaarden

De voorwaarden om u opnieuw in te schrijven in Nederland zijn:

  • U heeft al eerder in Nederland gewoond.
  • U bent na oktober 1994 naar het buitenland verhuisd.
  • Verhuist u met uw hele gezin naar Nederland? Dan schrijven ook uw partner en kinderen zich opnieuw in.

Termijn

Na uw aankomst in Nederland heeft u vijf werkdagen de tijd om naar de gemeente te gaan. Als u zich inschrijft na deze vijf werkdagen, kan de gemeente u een boete opleggen.