Oude Molenstraat

In mei 2021 heeft de gemeenteraad van Assen vanuit de binnenstadsvisie besloten dat het publiekshart compacter wordt en zich concentreert tussen de Brink, het Koopmansplein en de kop van de Vaart. Dit betekent dat een aantal straten in het noordoostelijke deel van de binnenstad, waaronder de Oude Molenstraat, een ander karakter krijgt. Voor de delen van de binnenstad die in de toekomst buiten het publiekshart vallen is wonen het belangrijkste alternatief.

Dit project is opgeknipt in twee delen: Oude Molenstraat West en Oude Molenstraat Oost. Voor de Oude Molenstraat West zijn we aan het verkennen of de Oude Herberg locatie en de Steenhouwerij ontwikkeld kunnen worden tot een woonlocatie. Daarnaast willen we ook het openbaar gebied een impuls gaan geven. De gemeente heeft zelf de Oude Herberg locatie in eigendom, de steenhouwerij is eigendom van een particuliere ontwikkelaar.

De Oude Molenstraat Oost is een project wat op langere termijn ontwikkeld gaat worden. We zien hier mogelijkheden om woningen toe te voegen. Begin 2024 gaan we verkennen hoeveel en wat voor type woningen hier gerealiseerd kunnen worden. Daarna gaan we aan de slag met een ontwikkelstrategie. De eigendommen hier zijn erg versnipperd dus dat maakt het vanuit ons lastig om het te gaan ontwikkelen.

Zodra er meer nieuws is over dit project dan zullen we dat hier neerzetten.

Wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen?

Over de laatste ontwikkelingen in het Stadskwartier sturen we een paar keer per jaar een digitale nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen? Schrijf u dan nu in voor de online nieuwsbrief.

Contact

Heeft u vragen over ontwikkelingen van de Oude Molenstraat? Neem contact op via binnenstad@assen.nl.