Participatieraad

De Participatieraad Assen is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Assen voor het sociale domein van zorg, welzijn, werk en inkomen. Deze raad streeft er naar dat alle inwoners van Assen ongeacht hun positie en/of beperking kunnen deelnemen aan de samenleving.

De Participatieraad spreekt de gemeente aan op haar verantwoordelijkheid voorzieningen te treffen en de regie te voeren op het gebied van het gehele sociale domein van zorg, welzijn, werk en inkomen.

De raad is proactief, onbevooroordeeld en positief kritisch en aanzien van de voorbereiding, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid. De raad vormt met haar functioneren een waardevolle schakel tussen alle geledingen van de Asser samenleving en de gemeente Assen. De Participatieraad Assen is in de huidige vormgeving actief vanaf maart 2014.

Binnen de Participatieraad hebben we vier commissies:

 • Commissie Algemene Zaken
 • Commissie Wmo (Zorg en Welzijn)
 • Commissie Participatie (Werk en Inkomen)
 • Commissie Jeugd

Commissie Algemene Zaken

 • Roy Kraft van Ermel - Voorzitter
 • Ria Haan - Secretaris
 • Willy van der Kolk - Overkoepelend

Commissie Wmo (Zorg en Welzijn)

 • Carolien Moek
 • Elisabeth Smelik
 • Karin van der Veur

Commissie Participatie (Werk en Inkomen)

 • Mellie Lumalessil-Metiarij
 • Henk Grootjans
 • vacature

Commissie Jeugd

 • Ritu Sharma
 • Augusta Miedema
 • vacature

De Participatieraad  vergadert op woensdagavond 17 oktober om 19.30 uur in de vergaderzaal 2 van het stadhuis, Noordersingel 33.

De vergaderstukken liggen (een week voor de vergadering) ter inzage bij de informatiebalie van het stadhuis.

Wilt u in contact komen met de Participatieraad? Neem dan contact op met dhr. W. vd. Kolk (ad-interim voorzitter):

Email: participatieraad@assen.nl