Participatieraad

De Participatieraad Assen is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Assen voor het sociale domein van zorg, welzijn, werk en inkomen. De Participatieraad streeft er naar dat alle inwoners van Assen ongeacht hun positie en/of beperking kunnen deelnemen aan de samenleving.

De Participatieraad spreekt de gemeente aan op haar verantwoordelijkheid voorzieningen te treffen en de regie te voeren op het gebied van het gehele sociale domein van zorg, welzijn, werk en inkomen.

De raad is proactief, onbevooroordeeld en positief kritisch en aanzien van de voorbereiding, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid. De raad vormt met haar functioneren een waardevolle schakel tussen alle geledingen van de Asser samenleving en de gemeente Assen. De Participatieraad Assen is in de huidige vormgeving actief vanaf maart 2014.

Samenstelling participatieraad:

De Participatieraad bestaat uit 12 personen. Binnen de Participatieraad hebben we vier commissies:

 • Algemene zaken (voorzitter en secretaris);
 • Participatie (werk en inkomen);
 • WMO (zorg en welzijn);
 • Jeugd


Algemene Zaken;

 • Voorzitter (vacature)
 • Voorzitter  ad-interim – Dhr. W. v.d. Kolk
 • Secretaris - Mevr. R. Haan


Commissie Participatie;

 • Mevr. M. Lumalessil-Metiarij
 • Dhr. H. Grootjans
 • Vacature

 

Commissie WMO;

 • Mevr. P. Claus
 • Mevr. I. Wortelboer
 • Vacature

 

Jeugd;

 • Mevr. L. Nesselaar
 • Mevr. L. Kikkert
 • Vacature

woensdagavond 17 mei

De Participatieraad  vergadert op woensdagavond 17 mei om 19.30 uur in de Verbeterzaal van het stadhuis, Noordersingel 33.

PDF-pictogramAgenda Participatieraad 17 mei 2017 (pdf - 395 kB)


De vergaderstukken liggen (een week voor de vergadering) ter inzage bij de informatiebalie van het stadhuis en kunt u hieronder digitaal downloaden.
Verder kunt u vergaderverslagen inzien en kijken wanneer de volgende vergadering van de Participatieraad plaats vindt.

Vergaderstukken:

Verslag:

PDF-pictogramNotulen 19 april 2017 (pdf - 567 kB)

PDF-pictogramNotulen 15 maart  2017 (pdf - 559 kB) 

PDF-pictogramNotulen 15 februari 2017 (pdf - 81 kB)

PDF-pictogramActiepuntenlijst 15 februari 2017 (pdf - 13 kB)

PDF-pictogramNotulen 18 januari 2017 (pdf - 665 kB)

PDF-pictogramNotulen 14 december 2016 (pdf - 676 kB)

PDF-pictogramNotulen 16 november 2016 (pdf - 138 kB)

PDF-pictogramNotulen 12 oktober 2016  (pfd - 492 kB)

PDF-pictogramNotulen 21 september 2016 (pdf - 449 kB)

Wilt u in contact komen met de Participatieraad? Neem dan contact op met dhr. W. vd. Kolk (ad-interim voorzitter):

Email: participatieraad@assen.nl