Participatieraad

De Participatieraad Assen is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Assen voor het sociale domein van zorg, welzijn, werk en inkomen. Deze raad streeft er naar dat alle inwoners van Assen ongeacht hun positie en/of beperking kunnen deelnemen aan de samenleving. De Participatieraad spreekt de gemeente aan op haar taak voorzieningen te treffen en de regie te voeren op het gebied van het gehele sociale domein van zorg, welzijn, werk en inkomen. De raad is proactief, onbevooroordeeld en positief kritisch en aanzien van de voorbereiding, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid. De raad vormt met haar functioneren een waardevolle schakel tussen alle geledingen van de Asser samenleving en de gemeente Assen. De Participatieraad Assen is in de huidige vormgeving actief vanaf maart 2014.

Leden Participatieraad

  • Mellie Lumalessil-Metiarij - voorzitter
  • Augusta Miedema - Secretaris
  • Willy van der Kolk
  • Ritu Sharma
  • Elisabeth Smelik
  • Sebastiano van Bommel van Vloten
  • Ilonka Slesazeck
  • Céline Nomden
  • Karin van der Veur

De Participatieraad vergadert elke derde woensdag van de maand om 19.30 uur in de vergaderzaal 2 van het stadhuis, Noordersingel 33. Notulen kunt u opvragen via Participatieraad@assen.nl.

Wilt u in contact komen met de Participatieraad?

Neem dan contact op met Augusta Miedema (secretaris):
Email: participatieraad@assen.nl