Participatieraad

De Participatieraad Assen is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Assen voor het sociale domein van zorg, welzijn, werk en inkomen. De Participatieraad streeft er naar dat alle inwoners van Assen ongeacht hun positie en/of beperking kunnen deelnemen aan de samenleving.De Participatieraad spreekt de gemeente aan op haar verantwoordelijkheid voorzieningen te treffen en de regie te voeren op het gebied van het gehele sociale domein van zorg, welzijn, werk en inkomen.

De raad is proactief, onbevooroordeeld en positief kritisch en aanzien van de voorbereiding, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid. De raad vormt met haar functioneren een waardevolle schakel tussen alle geledingen van de Asser samenleving en de gemeente Assen. De Participatieraad Assen is in de huidige vormgeving actief vanaf maart 2014.

Binnen de Participatieraad hebben we vier commissies:

 • Commissie Algemene Zaken
 • Commissie WMO (Zorg en Welzijn)
 • Commissie Participatie (Werk en Inkomen)
 • Commissie Jeugd

 

Commissie Algemene Zaken

 • Willy van der Kolk - Ad-interim voorzitter
 • Ria Haan - Secretaris
 • Geert Hagen

 

Commissie WMO (Zorg en Welzijn)

 • Pieta Claus
 • Carolien Moek
 • Willie vd Kolk

 

Commissie Participatie (Werk en Inkomen)

 • Mellie Lumalessil-Metiarij
 • Henk Grootjans
 • Wim Veen

 

Commissie Jeugd

 • Lianne Nesselaar
 • Ingrid Wortelboer
 • Ritu Sharma
 • Frank Kok

woensdagavond 20 september

De Participatieraad  vergadert op woensdagavond 20 september om 19.30 uur in de vergaderzaal 3 van het stadhuis, Noordersingel 33.

PDF-pictogramPR 2009-01 PR agenda september 2017 (236kB).pdf

De vergaderstukken liggen (een week voor de vergadering) ter inzage bij de informatiebalie van het stadhuis en kunt u hieronder digitaal downloaden.
Verder kunt u vergaderverslagen inzien en kijken wanneer de volgende vergadering van de Participatieraad plaats vindt.

Vergaderstukken:

Verslag:

PDF-pictogramNotulen 1 augustus 2017 (96kB).pdf

PDF-pictogramNotulen 12 juli 2017 (381kB).pdf

PDF-pictogramNotulen 14 juni 2017 (583kB).pdf

PDF-pictogramNotulen 17 mei 2017 (217kB).pdf

PDF-pictogramNotulen 19 april 2017 (pdf - 567 kB)

PDF-pictogramNotulen 15 maart  2017 (pdf - 559 kB) 

PDF-pictogramNotulen 15 februari 2017 (pdf - 81 kB)

PDF-pictogramActiepuntenlijst 15 februari 2017 (pdf - 13 kB)

PDF-pictogramNotulen 18 januari 2017 (pdf - 665 kB)

PDF-pictogramNotulen 14 december 2016 (pdf - 676 kB)

PDF-pictogramNotulen 16 november 2016 (pdf - 138 kB)

PDF-pictogramNotulen 12 oktober 2016  (pfd - 492 kB)

PDF-pictogramNotulen 21 september 2016 (pdf - 449 kB)

Wilt u in contact komen met de Participatieraad? Neem dan contact op met dhr. W. vd. Kolk (ad-interim voorzitter):

Email: participatieraad@assen.nl