Planning & control portaal

Hoe en waaraan de gemeente geld uitgeeft, vindt u in de perspectiefnota, programmabegroting en de programmarekening. Op het Planning & Control portaal bekijkt u de meest actuele versie van deze financiële stukken.