Rechthebbende

e rechthebbende is in eerste instantie de persoon die opdracht heeft gegeven tot de begrafenis of bijzetting. Later kan dit ook een persoon zijn op wie de grafrechten zijn overgeschreven. De rechthebbende heeft de rechten en plichten die bij het graf horen: de grafrechten.

De naam van de rechthebbende en het grafnummer worden vermeld in de grafakte. Een grafakte wordt alleen uitgegeven bij een nieuw graf, dus niet na een bijzetting. In de grafakte staat het grafnummer en de gegevens van de rechthebbende.

Rechten van de rechthebbende:

  • bepalen wie er in het graf begraven mag worden
  • vergunning grafmonument aanvragen
  • na verlening van de vergunning grafmonument een grafmonument laten plaatsen
  • de grafrechten verlengen
  • de grafrechten overdragen
  • informatie opvragen over het graf

 Plichten van de rechthebbende:

  • het graf onderhouden
  • zorgen voor de bekendheid van actuele adresgegevens (De gemeente onderhoudt alleen contact met de rechthebbende over een graf. Daarom is het belangrijk dat zij altijd beschikt over de juiste adresgegevens.)