(sociale) Huurwoning

In Assen verhuren vier woningcorporaties (sociale) huurwoningen:

  • Actium (ca. 7.900 huurwoningen)
  • Omnia Wonen (ca. 340 huurwoningen)
  • Woonservice (ca. 150 huurwoningen)
  • Woonzorg Nederland (ca. 180 huurwoningen)

Thuiskompas

Thuiskompas is een samenwerking van de acht Drentse woningcorporaties en hun twaalf huurdersorganisaties. Op deze website kunt u zich gratis inschrijven en met één inschrijving reageren op alle beschikbare huurwoningen van de Drentse corporaties. Dit biedt overzicht, gemak en de mogelijkheid om in een groot gebied te zoeken.

Aangesloten woningcorporaties Thuiskompas: ActiumDomesta Stichting Eelder WoningbouwLefierWoningstichting De VolmachWoonborgWoonservice.

Voor een woning van Omnia Wonen en Woonzorg Nederland moet u zich nog wel apart inschrijven via de website van deze corporaties!

Kloosterveen

De gemeente Assen verhuurt 30 sociale huurwoningen aan de Schoolstraat, Gildestraat en Noorderplantsoenstraat in Assen (Kloosterveen). U komt in aanmerking voor een woning als uw jaarlijkse inkomen niet hoger is dan het gestelde maximum. Momenteel is er een wachtlijst voor deze woningen. Heeft u interesse in het inschrijven op de wachtlijst, mail dan naar info@assen.nl. o.v.v. inschrijven wachtlijst sociale huurwoningen Kloosterveen. De inschrijfkosten bedragen €12,00 en daarna jaarlijks €10,00.

Nieuwbouw (sociale) huurwoningen

Kijk op de kaart van Assen waar nieuwe huurwoningen worden gerealiseerd.

Zoekt u met spoed een huurwoning?

Aan de Beilerstraat heeft woningcorporatie Actium 19 woningen geschikt gemaakt voor tijdelijke verhuur (maximaal 1,5 jaar). Deze woningen zijn geschikt voor één tot twee personen en bedoeld voor statushouders en mensen die met spoed, en niet in aanmerking komen voor urgentie, een woning nodig hebben. Meer informatie en voorwaarden leest u op de website van Actium of neemt contact op via klant@actiumwonen.nl