(sociale) Huurwoning

In Assen verhuren vier woningcorporaties (sociale) huurwoningen:

  • Actium (ca. 7.900 huurwoningen)
  • Omnia Wonen (ca. 340 huurwoningen)
  • Woonservice (ca. 150 huurwoningen)
  • Woonzorg Nederland (ca. 180 huurwoningen)

Thuiskompas

Thuiskompasexterne-link-icoon is een samenwerking van de acht Drentse woningcorporaties en hun twaalf huurdersorganisaties. Op deze website kunt u zich gratis inschrijven en met één inschrijving reageren op alle beschikbare huurwoningen van de Drentse corporaties. Dit biedt overzicht, gemak en de mogelijkheid om in een groot gebied te zoeken.

Aangesloten woningcorporaties Thuiskompas: Actiumexterne-link-icoonDomesta externe-link-icoonStichting Eelder Woningbouwexterne-link-icoonLefierexterne-link-icoonWoningstichting De Volmachexterne-link-icoonWoonborgexterne-link-icoonWoonserviceexterne-link-icoon.

Voor een woning van Omnia Wonenexterne-link-icoon en Woonzorg Nederlandexterne-link-icoon moet u zich nog wel apart inschrijven via de website van deze corporaties!

Kloosterveen

De gemeente Assen verhuurt 30 sociale huurwoningen aan de Schoolstraat, Gildestraat en Noorderplantsoenstraat in Assen (Kloosterveen).

Op dit moment zijn alle woningen verhuurd en is er een lange wachtlijst voor geïnteresseerden. Er vindt nauwelijks tot geen wisseling plaats in de woningen, waardoor geïnteresseerden jaren op de wachtlijst staan totdat ze in aanmerking kunnen komen voor één van de huurwoningen. 

Let op: op dit moment kunt u zich, vanwege de lange wachtlijst, niet inschrijven. Zodra u zich weer kunt inschrijven, is dat zichtbaar op deze pagina.

Vereisten om in aanmerking te komen:

  • U bent 23 jaar of ouder;
  • U bent in het bezit van een geldig Nederlands paspoort of een verblijfsvergunning;
  • Uw jaarlijks bruto inkomen (in 2023) is niet hoger dan het gestelde maximum, wetende €44.035 voor een eenpersoonshuishouden en €48.625 voor een meerpersoonshuishouden.

Nieuwbouw (sociale) huurwoningen

Kijk op de onderstaande kaart van Assen waar nieuwe huurwoningen worden gerealiseerd.

Zoekt u met spoed een huurwoning?

Aan de Beilerstraat heeft woningcorporatie Actium 19 woningen geschikt gemaakt voor tijdelijke verhuur (maximaal 1,5 jaar). Deze woningen zijn geschikt voor één tot twee personen en bedoeld voor statushouders en mensen die met spoed, en niet in aanmerking komen voor urgentie, een woning nodig hebben. Meer informatie en voorwaarden leest u op de website van Actium of neemt contact op via klant@actiumwonen.nl.