Standplaatsvergunning aanvragen

Als u een stand langs de weg wilt zetten om spullen te verkopen of reclame te maken, heeft u een standplaatsvergunning nodig. Bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie. Dit geldt ook voor stands aan het water of op eigen grond. Als u een vaste standplaats op een (jaar)markt of bij een (jaar)evenement wilt, vraagt u een marktstandplaats aan.

Aanvraag

Om een standplaatsvergunning aan te vragen, geeft u door:

  • Wat u er wilt doen
  • Hoeveel ruimte u nodig heeft
  • Waarom u het wilt doen

U kunt dit digitaal aanvragen door op de bovenstaande knop op deze pagina te klikken.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een standplaatsvergunning hangen onder andere af van:

  • het soort activiteit waarvoor u een standplaatsvergunning aanvraagt
  • de omvang en het doel van de activiteit
  • de plaats en het tijdstip van de activiteit
  • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
  • het bestemmingsplan
  • het straatbeeld

U dient deze aanvraag minimaal 5 weken voor aanvraagdatum in te dienen.