Starterslening aanvragen

Starters een kans op de koopwoningmarkt geven, vinden we belangrijk. Daarom biedt onze gemeente de Starterslening. De Starterslening vult het verschil op tussen de prijs van het huis en het bedrag dat een starter maximaal kan lenen bij de bank. De Starterslening is altijd een aanvulling op een eerste hypotheek bij een andere geldverstrekker. Een huis dat onbetaalbaar lijkt, kan zo soms tóch gekocht worden.

Aanvraag

De Starterslening bestaat uit 2 delen:

  • een (box 1) deel dat annuïtair wordt afgelost;
  • een (box 3) deel dat oploopt: de Combinatielening.

Voor de Starterslening en Combinatielening hebben starters de eerste 3 jaar geen maandlasten. De aflossing van de Starterslening wordt de eerste 3 jaar ‘betaald’ met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar worden (in principe) rente en aflossing betaald. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt wordt, lossen beide leningdelen gelijk af.

Als het inkomen van het huishouden na 3 jaar niet is verbeterd, kan een hertoets aangevraagd worden. Als het inkomen op een hertoets moment inderdaad onvoldoende is, betaalt de starter een maandlast die wel past bij het inkomen van zijn huishouden. Meer informatie over de hertoets mogelijkheden vindt u op de website van SVNexterne-link-icoon.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U koopt een nieuwbouwwoning of een bestaande woning in de gemeente Assen.
  • Het is uw eerste koopwoning.
  • Voor nieuwbouwwoningen en bestaande woningen mag de koopsom, desgewenst vermeerderd met meerwerkkosten of verbeterkosten, maximaal € 250.000,- bedragen.
  • De eerste hypotheek moet worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG), heeft een rentevastperiode van tenminste 10 jaar en moet het maximale bedrag zijn dat onder NHG kan worden geleend.
  • De VROM Starterslening mag niet meer zijn dan 20% van de koopsom, inclusief eventuele meerwerk of verbeterkosten, en is maximaal €40.000,-.

Hoe lang duurt het

De gemeente verstrekt de Starterslening, maar het SVn voert de financiële toetsing uit en verzorgd de verdere afhandeling en financiële administratie in opdracht van de gemeente.

U kunt een starterslening aanvragen zo lang daarvoor budget beschikbaar is. Neem daarom voordat u aanvraagt even contact op met de gemeente om na te gaan of er voldoende budget beschikbaar is.

Aanvullende informatie