Subsidie ondersteuning lokale energie-initiatieven

Heeft u als inwoner een goed idee om de energietransitie te stimuleren in uw buurt of wijk? Dan kunt u subsidie aanvragen. Het gaat om ideeën over energiebesparing, opwekking van duurzame energie, woningverduurzaming of het aardgasvrij maken van de straat, buurt of wijk.

Waarvoor subsidie

De subsidie levert een bijdrage aan de ondersteuning en uitvoering van lokale energie-initiatieven. 

Wie kan aanvragen?

Groepen inwoners en maatschappelijke organisaties die samen energie besparen, hernieuwbare energie opwekken en stappen zetten in het verduurzamen van de eigen leefomgeving in de gemeente Assen.

Wat zijn lokale energie-initiatieven?

Lokale energie-initiatieven zijn door inwoners getrokken initiatieven binnen een wijk of buurt, gericht op het verduurzamen van de woningen van die wijk of buurt. Denk hierbij aan collectieve inkoop van zonnepanelen of isolatie, het helpen van buurtbewoners met het nemen van energiebesparende maatregelen, kleinschalige opwek/opslag van hernieuwbare energie, etc.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De activiteit wordt gezamenlijk uitgevoerd door inwoners of door lokale organisaties zoals een stichting, coöperatie of wijkvereniging;
  • de activiteit draagt bij aan energiebesparing, opwekken van hernieuwbare energie, woningverduurzaming en/of het aardgasvrij maken van de straat, buurt of wijk;
  • De activiteit vindt plaats binnen een jaar na de datum van de subsidieverlening.

Voor meer informatie kunt u de subsidieregeling op de website van lokale regelgeving bekijkenexterne-link-icoon.

Wanneer aanvragen?

U kunt de subsidie eenmalig aanvragen gedurende het hele jaar.

Hoogte subsidiebedrag

Een lokaal energie-initiatief kan een subsidie aanvragen tot maximaal € 15.000,-.

Hoe vraag ik subsidie aan?

  1. Vul het aanvraagformulier hieronder volledig in.
  2. Verzend het aanvraagformulier.
  3. De aanvraag wordt binnen acht weken beoordeeld.