Subsidie Sporthulpmiddelen

Als je niet kunt sporten zonder hulpmiddel, kun je via deze pagina subsidie voor een sporthulpmiddel aanvragen. Met de subsidie kun je geheel of gedeeltelijk een sporthulpmiddel aanschaffen. Als je met het subsidiegeld een sporthulpmiddel aanschaft, word je daar zelf de eigenaar van. Dat betekent dat je het onderhoud aan het sporthulpmiddel zelf verzorgt, of dat door iemand laat doen. De kosten die hiervoor worden gemaakt zijn voor jezelf.

Voorbeelden van sporthulpmiddelen

Om te ontdekken welke sport bij jou past en welk hulpmiddel je daarvoor nodig hebt, raden wij aan om eerst een sporthulpmiddel uit te proberen via de uitleenservice van unieksporten.nl/uitleenexterne-link-icoon

Lichaamsgebonden sporthulpmiddel

Sportprothese:

 • Zwemvin
 • Blade
 • Reguliere sportprothese

Sportorthese (hulpmiddel dat een lichaamsdeel ondersteunt)

Niet-lichaamsgebonden sporthulpmiddel

 • Handbewogen rolstoel
 • Elektrische rolstoel
 • Handbike (aankoppel of vast frame)
 • Ligfiets
 • Ander soort fiets met maatwerk
 • Racerunner
 • Overige sporthulpmiddelen bijvoorbeeld, aangepast zadel, zitski, aangepast materiaal bij kano’s, roei- en zeilboten.

Sporthulpmiddel visuele/auditieve beperking

 • Elleboogbeschermers (goalball)
 • Sporttandem
 • Communicatiemiddelen
 • Elektronische kijker bij sportschieten
 • Laservizier bij sportschieten

Waar kun je subsidie voor aanvragen?

Via dit formulierexterne-link-icoon vraag je subsidie aan voor:

 • Een lichaamsgebonden sporthulpmiddel;
 • Een niet-lichaamsgebonden sporthulpmiddel;
 • Een ander sporthulpmiddel dat passend is bij de lichamelijke beperking.

Er is een subsidieplafond

We behandelen aanvragen op volgorde van ontvangst. Als het subsidieplafond bereikt is, kun je geen subsidie meer krijgen in het lopende kalenderjaar.

Met welke regels moet je rekening houden?

Je moet in Assen wonen en in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staan;

Er is sprake van één of meer functiestoornissen, in combinatie met één of meer van de volgende permanente beperkingen:

 • Beperking in horen (auditief)
 • Beperking in zien (visueel)
 • Beperking in bewegen (motorisch)

Het sporthulpmiddel moet noodzakelijk zijn voor structurele sport- en/of beweegdeelname;

Je kan 1 keer in de 3 jaar subsidie krijgen voor de aanschaf van een lichaamsgebonden sporthulpmiddel;

Je kan 1 keer in de 5 jaar subsidie krijgen voor de aanschaf van een niet lichaamsgebonden sporthulpmiddel;

Je kan 1 keer in de 5 jaar subsidie krijgen voor de aanschaf van een ander sporthulpmiddel.

We geven geen subsidie als je:

 • Het hulpmiddel gebruikt bij de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL);
 • Subsidie aanvraagt voor het onderhoud en / of vervanging van onderdelen van het sporthulpmiddel;
 • Het sporthulpmiddel niet in eigendom hebt of krijgt.

Wat doen we met de aanvraag?

We toetsen de aanvraag aan de subsidieregeling sporthulpmiddelen. Deze regeling staat op lokaleregelgeving.overheid.nlexterne-link-icoon. Als de aanvraag voldoet, berekenen wij hoeveel subsidie je krijgt.

Wanneer krijg je antwoord?

Je ontvangt binnen 6 weken een brief waar het besluit in staat. Als we meer tijd nodig hebben voor het nemen van een besluit, laten we dat op tijd weten.

Bij wie kun je terecht met vragen?

Bel of mail ons via 14 0592 of subsidies@assen.nl