Subsidieregeling Activiteiten Kunst en Cultuur

Waarvoor subsidie?

  1. Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van een gevarieerd en levendig klimaat in de stad en de wijken door middel van kunstzinnige en culturele activiteit.
  2. Doel is ook het stimuleren van (brede) samenwerkingsverbanden tussen organisaties die actief zijn op het gebied van kunst en cultuur.

Ambities uit de kadernota Assen Cultuur 2021 -2024 staan centraal. Activiteiten die hieraan bijdragen subsidieert de regeling. De ambities zijn:

  • Spraakmakende provinciehoofdstad van Drenthe;
  • Kinderen en jongeren groeien op met cultuur;
  • Kunst en cultuur voor iedereen;
  • Met kunst en cultuur meer bereiken.

Voor wie bedoeld?

  1. een organisatie voor amateurkunst die een rechtspersoonlijkheid heeft en zich ten doel stelt kunst- en cultuuractiviteit te verrichten voor de inwoners van Assen die niet beroepsmatig worden uitgeoefend;
  2. een semiprofessionele organisatie met rechtsbevoegdheid, die zich ten doel stelt kunst- en cultuuractiviteit te verrichten voor de inwoners van Assen die deels beroepsmatig worden uitgeoefend;
  3. een professionele organisatie met rechtsbevoegdheid, die zich ten doel stelt kunst- en cultuuractiviteit te verrichten voor de inwoners van Assen die beroepsmatig worden uitgeoefend;

Organisaties zijn statutair gevestigd zijn in Assen.  

Wanneer aanvragen? 

Wanneer aanvragen? 
Drie keer per jaar. We hanteren drie sluitingsdata voor het indienen van een aanvraag: 1 januari, 1 mei, 1 september

Hoogte van subsidiebedrag
€7500

Subsidieregeling

Aanvraagformulier