Subsidieregeling amateurkunst gemeente Assen

Waarvoor subsidie?

Het doel van deze subsidieregeling is om zoveel mogelijk inwoners in staat te stellen om actief een vorm van amateurkunst in georganiseerd verband te beoefenen.

Voor wie bedoeld?

Organisaties op het gebied van amateurkunst die  de beoefening van amateurkunst in georganiseerd verband bevorderen en behouden. Aanvrager is een rechtspersoon en statutair gevestigd in Assen.
Ter stimulering van jeugdparticipatie krijgt een organisatie een aanvulling van € 500 bij 5-12 jeugdleden en € 1.000 bij meer dan 12 jeugdleden.

Wanneer aanvragen?

U kunt uiterlijk tot 1 juni in het jaar voorafgaand aan het boekjaar aanvragen.

Hoogte bedrag:
€500 - €2000

Aanvraagformulier

Subsidieregeling