Subsidieaanvraag: Kindgebonden financiering Peuteropvang gemeente Assen.

Harmonisatiewet:

Met ingang van 1 januari 2018 is de Harmonisatiewet  van kracht gegaan. Daarmee is  het onderscheid tussen peuterspeelzalen en kinderopvang vervallen. In Assen is het aanbod peuteropvang sindsdien verder gegaan als onderdeel van de kinderopvang.

Subsidie peuteropvang:

Werkende ouders hebben sinds  1 januari 2018 zowel voor kinderopvang als voor peuteropvang recht op kinderopvangtoeslag. Dit moeten ze via de belastingdienst regelen. Bij de vergoeding voor peuteropvang betaalt de gemeente het verschil tussen het landelijke uurtarief en de kostprijs voor peuteropvang. Dit gebeurt voor maximaal 6 uur per week.
Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst is er subsidie van de gemeente. Per ouder ontvangt de aanbieder van peuteropvang het verschil tussen de kostprijs en ouderbijdrage voor maximaal 6 uur per week.
Als een peuter een indicatie heeft voor vve, dan geeft de gemeente ook subsidie voor het aanvullend aanbod (4-6 uur per week).