Subsidieaanvraag: Kindgebonden financiering Peuteropvang gemeente Assen.

De gemeente draagt bij in de kosten voor peuteropvang voor peuters:

  • van 2,5 – 4 jaar
  • van 2 – 2,5 jaar met een vve-indicatie* van de Jeugdgezondheidszorg.

*Peuters met (risico op) een taalachterstand en/of sociaal emotionele achterstand komen in aanmerking voor een vve-indicatie. De Jeugdgezondheidszorg geeft deze indicatie af. 

Ouders met kinderopvangtoeslag betalen het bruto uurtarief voor kinderopvang en krijgen van de belastingdienst een inkomensafhankelijk deel terug (de kinderopvangtoeslag); de aanbieders vullen dit met gemeentelijke subsidie aan tot de gemeentelijke kostprijs. Dit gebeurt voor maximaal 8 uur per week.

Ouders zonder kinderopvangtoeslag betalen een netto tarief, afhankelijk van hun inkomen; de aanbieders vullen dit met gemeentelijke subsidie aan tot de gemeentelijke kostprijs. Dit gebeurt voor maximaal 8 uur per week.

Voor peuters met een vve-indicatie van de Jeugdgezondheidszorg is er een aanvullend aanbod van 8 uur per week (aanvullend op het reguliere aanbod van 8 uur per week). Voor dit extra aanbod hoeven zowel ouders met als ouders zonder kinderopvangtoeslag niets te betalen. Als ouders van het extra aanbod gebruik maken dan subsidieert de gemeente dit volledig en rechtstreeks naar de aanbieder van peuteropvang.

Op deze pagina wordt de gemeentelijke subsidie per uur peuteropvang beschreven.PDF‘Opbouw kostprijs peuteropvang’

Subsidieaanvraag:

Aanbieders van kinderopvang kunnen een subsidieaanvraag voor peuteropvang bij de gemeente indienen. Hiervoor moeten ze voldoen aan de voorwaarden van:
PDFde ‘Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang Assen’ 
PDFhet ‘Kwaliteitskader peuteropvang Assen’

In oktober kan de subsidie aangevraagd worden via onderstaande aanvraagformulier. Voor de berekening van het subsidiebedrag bevat het aanvraagformulier een rekentool.

BestandAanvraagformulier peuteropvang 2020

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor het kalenderjaar 2020 moet vóór 1 november 2019 ingediend worden. Dit kan door het aanvraagformulier als bijlage te mailen naar:  subsidies@assen.nl.