Subsidie voor voorschoolse educatie in de peuteropvang

In het kader van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, draagt de gemeente bij in de kosten voor peuteropvang voor peuters:

  • van 2,5 – 4 jaar
  • van 2 – 4 jaar met een vve-indicatie* van de Jeugdgezondheidszorg.

*Peuters met (risico op) een taalachterstand en/of sociaal emotionele achterstand komen in aanmerking voor een vve-indicatie. De Jeugdgezondheidszorg geeft deze indicatie af.

Deze bijdrage wordt door de gemeente Assen rechtstreeks betaald aan de peuteropvangaanbieder. De hoogte van de bijdrage hangt af van het inkomen van de ouders en of ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag.
Ouders met kinderopvangtoeslag betalen het bruto uurtarief voor kinderopvang en krijgen van de belastingdienst een inkomensafhankelijk deel terug (de kinderopvangtoeslag); de aanbieders vullen dit met gemeentelijke subsidie aan tot de gemeentelijke kostprijs. Dit gebeurt voor maximaal 8 uur per week. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via ‘Mijn toeslagen’ op www.belastingdienst.nl.

Ouders zonder kinderopvangtoeslag betalen een netto tarief, afhankelijk van hun inkomen; de aanbieders vullen dit met gemeentelijke subsidie aan tot de gemeentelijke kostprijs. Dit gebeurt voor maximaal 8 uur per week.

Voor peuters met een vve-indicatie van de Jeugdgezondheidszorg is er een aanvullend aanbod van 8 uur per week (aanvullend op het reguliere aanbod van 8 uur per week). Voor dit extra aanbod hoeven zowel ouders met als ouders zonder kinderopvangtoeslag niets te betalen. Als ouders van het extra aanbod gebruik maken dan subsidieert de gemeente dit volledig en rechtstreeks naar de aanbieder van peuteropvang.

Aanbieders van kinderopvang kunnen in oktober een subsidieaanvraag voor peuteropvang bij de gemeente indienen. Het aanvraagformulier en de subsidievoorwaarden kunnen worden opgevraagd bij subsidies@assen.nl. De subsidieaanvraag voor het jaar 2021 moet vóór 1 november 2020 ingediend worden.

Heeft u vragen over peuteropvang en voorschoolse educatie? Neem dan contact op met een van onderstaande organisaties. Bij onderstaande peuteropvang locaties kunt u gebruikmaken van de subsidie.

Locaties met peuteropvangsubsidie (2020)

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum De Scharmhof
Kinderopvangorganisatie: CKC Drenthe Kinderopvang

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum De Veldkei
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvang

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum De Borg
Kinderopvangorganisatie: CKC Drenthe Kinderopvang

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum De Heksenketel
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvang

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum De Marskramer
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvang

Peuteropvanglocatie: Christelijk Kindcentrum Het Kompas
Kinderopvangorganisatie: CKC Drenthe Kinderopvang

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum Emmaschool
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvang

Peuteropvanglocatie: Kinderopvang De Peppel
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvang

Peuteropvanglocatie: Kinderopvang De Cirkel
Kinderopvangorganisatie: Prokino Kinderopvang

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum De Vuurvogel
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvang

Peuteropvanglocatie: Kinderopvang De Roos
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvang

Peuteropvanglocatie: Peuteropvang Mallemolen
Kinderopvangorganisatie: Kinderopvang Tamariki

Peuteropvanglocatie: Kinderopvang Assen-Oost
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvang

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum Valkenhorst
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvang

Peuteropvanglocatie: MFA Het Schakelveld (Baggelhuizen)
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvang

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum De Kloostertuin
Kinderopvangorganisatie: CKC Drenthe Kinderopvang

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum Het Krijt
Kinderopvangorganisatie: CKC Drenthe Kinderopvang

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum Het Sterrenschip (Kloosterveste)
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvang

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum Kloosterveen
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvang

Peuteropvanglocatie: MFA Pittelo
Kinderopvangorganisatie: CKC Drenthe Kinderopvang