Subsidieregeling peuteropvang

Subsidie voor peuteropvang met Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Wie kan aanvragen?

Een aanbieder van peuteropvang die voldoet aan de in artikel 3 gestelde voorwaarden van de Subsidieregeling Peuteropvang gemeente Assen. Artikel 3 en de overige artikels kun je vinden op de website van lokale regelgevingexterne-link-icoon.

Wanneer aanvragen?

Vanaf 1 oktober tot 1 november. Het aanvraagformulier en de subsidievoorwaarden kunnen worden opgevraagd bij subsidies@assen.nl.

Subsidiebedrag

Wij betalen de bijdrage rechtstreeks aan de peuteropvangaanbieder. De hoogte van de bijdrage hangt af van het inkomen van de ouders en of ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag.

  • Ouders met kinderopvangtoeslag betalen het bruto uurtarief voor kinderopvang en krijgen van de belastingdienst een inkomensafhankelijk deel terug (de kinderopvangtoeslag); de aanbieders vullen dit met gemeentelijke subsidie aan tot de gemeentelijke kostprijs. Dit gebeurt voor maximaal acht uur per week. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via ‘Mijn toeslagen’ op de website van de belastingdienstexterne-link-icoon.
  • Ouders zonder kinderopvangtoeslag betalen een netto tarief, afhankelijk van hun inkomen; de aanbieders vullen dit met gemeentelijke subsidie aan tot de gemeentelijke kostprijs. Dit gebeurt voor maximaal acht uur per week.

Voor peuters met een vve-indicatie van de Jeugdgezondheidszorg is er een aanvullend aanbod van acht uur per week (aanvullend op het reguliere aanbod van 8 uur per week). Voor dit extra aanbod hoeven zowel ouders met als ouders zonder kinderopvangtoeslag niets te betalen. Als ouders van het extra aanbod gebruik maken dan subsidieert de gemeente dit volledig en rechtstreeks naar de aanbieder van peuteropvang.

Peuters komen in aanmerking voor een vve-indicatie als het kind een taalachterstand in het Nederlands heeft of als één of meerdere (omgevings)factoren een storend effect hebben op:

  • Het taalaanbod in de thuissituatie van het kind; en/of
  • De taalontwikkeling en/of de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind.

Een jeugdverpleegkundige geeft de vve-indicatie af.

Ouder/verzorger in Assen

Bent u een ouder/verzorger van een peuter en heeft u vragen over peuteropvang en voorschoolse educatie? Neem dan contact op met een van onderstaande organisaties. Bij onderstaande peuteropvang locaties kunt u gebruikmaken van de subsidie.

Kinderopvanglocaties

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum De Scharmhof
Kinderopvangorganisatie: CKC Drenthe Kinderopvangexterne-link-icoon

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum De Veldkei
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvangexterne-link-icoon

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum De Borg
Kinderopvangorganisatie: CKC Drenthe Kinderopvangexterne-link-icoon

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum De Heksenketel
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvangexterne-link-icoon

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum De Marskramer
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvangexterne-link-icoon

Peuteropvanglocatie: Christelijk Kindcentrum Het Kompas
Kinderopvangorganisatie: CKC Drenthe Kinderopvangexterne-link-icoon

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum Emmaschool
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvangexterne-link-icoon

Peuteropvanglocatie: Kinderopvang De Peppel
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvangexterne-link-icoon

Peuteropvanglocatie: Kinderopvang De Cirkel
Kinderopvangorganisatie: Prokino Kinderopvangexterne-link-icoon

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum De Vuurvogel
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvangexterne-link-icoon

Peuteropvanglocatie: Kinderopvang De Roos
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvangexterne-link-icoon

Peuteropvanglocatie: Peuteropvang Mallemolenexterne-link-icoon
Kinderopvangorganisatie: Kinderopvang Tamarikiexterne-link-icoon

Peuteropvanglocatie: Kinderopvang Assen-Oost
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvangexterne-link-icoon

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum Valkenhorst
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvangexterne-link-icoon

Peuteropvanglocatie: MFA Het Schakelveld (Baggelhuizen)
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvangexterne-link-icoon

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum De Kloostertuin
Kinderopvangorganisatie: CKC Drenthe Kinderopvangexterne-link-icoon

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum Het Krijt
Kinderopvangorganisatie: CKC Drenthe Kinderopvangexterne-link-icoon

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum Het Sterrenschip (Kloosterveste)
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvangexterne-link-icoon

Peuteropvanglocatie: Kindcentrum Kloosterveen
Kinderopvangorganisatie: Plateau Kinderopvangexterne-link-icoon

Peuteropvanglocatie: MFA Pittelo
Kinderopvangorganisatie: CKC Drenthe Kinderopvangexterne-link-icoon