Subsidieaanvraag: Kindgebonden financiering Peuteropvang gemeente Assen.

Harmonisatiewet:

Met ingang van 1 januari 2018 is de Harmonisatiewet  van kracht gegaan. Daarmee is  het onderscheid tussen peuterspeelzalen en kinderopvang vervallen. In Assen is het aanbod peuteropvang sindsdien verder gegaan als onderdeel van de kinderopvang.

Subsidie peuteropvang:

Werkende ouders hebben sinds  1 januari 2018 zowel voor kinderopvang als voor peuteropvang recht op kinderopvangtoeslag. Dit moeten ze via de belastingdienst regelen. Bij de vergoeding voor peuteropvang betaalt de gemeente het verschil tussen het landelijke uurtarief en de kostprijs voor peuteropvang. Dit gebeurt voor maximaal 6 uur per week.
Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst is er subsidie van de gemeente. Per ouder ontvangt de aanbieder van peuteropvang het verschil tussen de kostprijs en ouderbijdrage voor maximaal 6 uur per week.
Als een peuter een indicatie heeft voor vve, dan geeft de gemeente ook subsidie voor het aanvullend aanbod (4-6 uur per week).

Subsidieaanvraag:

Aanbieders van kinderopvang kunnen een subsidieaanvraag voor peuteropvang bij de gemeente indienen. Hiervoor moeten ze voldoen aan de voorwaarden van de ‘Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang Assen' en het bijbehorende ‘Kwaliteitskader peuteropvang Assen’.

Aanvraagformulier:

De subsidie kan aangevraagd worden via het  BestandAanvraagformulier peuteropvang 2019. Voor de berekening van het subsidiebedrag bevat het aanvraagformulier een rekentool.
De aanbieder vult in:
• Bij 1): de algemene gegevens.
• Bij 2): per locatie het aantal te verwachten peuters per categorie (wel/niet met Kinderopvangtoeslag, wel/niet geïndiceerd) voor het jaar 2019 ; de rekentool berekent op basis van deze prognoses het subsidiebedrag.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor het kalenderjaar 2019  moet vóór 15  november 2018 ingediend worden. Dit kan door het aanvraagformulier als bijlage te mailen naar: j.dries@assen.nl (link stuurt een e-mail).