Subsidieaanvraag: Kindgebonden financiering Peuteropvang gemeente Assen.

Harmonisatiewet:

Met ingang van 1 januari 2018 is de Harmonisatiewet  van kracht en vervalt het onderscheid tussen peuterspeelzalen en kinderopvang. In Assen gaat het aanbod voor peuteropvang verder als onderdeel van de kinderopvang. 

Subsidie peuteropvang:

Werkende ouders hebben na 1 januari 2018 zowel voor kinderopvang als voor peuteropvang recht op kinderopvangtoeslag. Dit moeten ze via de belastingdienst regelen.