Tarieven begraafplaats

In dit overzicht zijn tarieven voor de meest voorkomende situaties opgenomen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de exacte tekst van de verordening en tarieven verwijzen we u naar de Verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten voor De Boskamp, de Verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten voor de Noorder- en Zuiderbegraafplaats en de Tarieventabel voor belastingen heffingen en rechten gemeente Assenexterne-link-icoon.

 • Uitgifte grafrechten voor 20 jaar € 1.291,08 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 2.454,83 (Tarief 2024)
 • Begrafenis van een overledene van 12 jaar en ouder (maandag t/m vrijdag) € 801,80 (Tarief 2024)
 • Inschrijving in register: € 54,72 (Tarief 2024)
 • Totaal € 4.602,43
 • Begrafenis van een overledene van 12 jaar en ouder (zaterdag) € 1.403,65 (Tarief 2024)
 • Uitgifte grafrechten voor 50 jaar: € 3.098,58 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten voor 50 jaar: € 5.889,06 (Tarief 2024)
 • Begrafenis van een overledene 12 jaar en ouder (maandag t/m/ vrijdag): € 801,80 (Tarief 2024)
 • inschrijving in register: € 54,72 (Tarief 2024)
 • Totaal: € 9.844,16

Verlenging graf voor 5 jaar:

 • Verlenging grafrechten voor een graf voor 5 jaar € 389,32 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaatsen voor 5 jaar € 614,50 (Tarief 2024)
 • Totaal € 1.003,82

Verlenging graf voor 10 jaar:    

 • Verlenging grafrechten van een graf voor 10 jaar € 646,06 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaatsen voor 10 jaar € 1.227,95 (Tarief 2024)
 • Totaal € 1.874,01

Verlenging graf voor 15 jaar:      

 • Verleningen grafrechten van een graf voor 15 jaar € 970,14 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaatsen voor 15 jaar € 1.841,39 (Tarief 2024)
 • Totaal € 2.811,53

Verlenging graf voor 20 jaar:       

 • Verleningen grafrechten van een graf voor 20 jaar € 1.291,08 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaatsen voor 20 jaar € 2.454,83 (Tarief 2024)
 • Totaal € 3.745,91

Verlenging voor graf 50 jaar:

 • Verleningen grafrechten van een graf voor 50 jaar € 3.098,58 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaatsen voor 50 jaar € 5.891,61 (Tarief 2024)
 • Totaal € 8.990,19

Kindergraf (<12 jaar):

 • Uitgifte grafrechten van een kindergraf voor 20 jaar € 646,06 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 1.229 (Tarief 2024)
 • Begrafenis van een kind <12 jaar (maandag t/m vrijdag) € 440,89 (Tarief 2024)
 • Inschrijving in register € 54,72 (Tarief 2024)
 • Totaal € 2.370,67
 • Begrafenis van een kind <12 jaar (zaterdag) € 771,28 (Tarief 2024)
 • Uitgifte grafrechten van een kindergraf voor 50 jaar: € 1.550,56 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten voor 50 jaar: € 2.949,58 (Tarief 2024)
 • Begrafenis van een kind <12 jaar (maandag t/m/ vrijdag): € 440,89 (Tarief 2024)
 • Inschrijving in register: € 54,72 (Tarief 2024)
 • Totaal: € 5.767,03

Verlenging kindergraf voor 5 jaar:

 • Verlenging grafrechten van een kindergraf voor 5 jaar € 228,34 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 5 jaar € 308,31 (Tarief 2024)
 • Totaal € 536,65

Verlenging kindergraf voor 10 jaar:

 • Verlenging grafrechten van een kindergraf voor 10 jaar € 325,14 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 10 jaar € 615,55 (Tarief 2024)
 • Totaal  € 940,69

Verlenging kindergraf voor 15 jaar:

 • Verlenging grafrechten van een kindergraf voor 15 jaar € 486,12 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 15 jaar € 921,76 (Tarief 2024)
 • Totaal € 1.407,88

Verlenging kindergraf voor 20 jaar:  

 • Verlenging grafrechten van een kindergraf voor 20 jaar € 646,06 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 1.229 (Tarief 2024)
 • Totaal € 1.875,06

Verlenging kindergraf voor 50 jaar:  

 • Verlenging grafrechten van een kindergraf voor 50 jaar € 1.550,56 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 50 jaar € 2.949,58 (Tarief 2024)
 • Totaal € 4.500,14
 • Uitgifte grafrechten van een urnengraf voor 10 jaar € 324,09 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 10 jaar € 615,55 (Tarief 2024)
 • Bijzetten van een asbus (maandag t/m vrijdag) € 230,44 (Tarief 2024)
 • Inschrijving in register € 54,72 (Tarief 2024)
 • Totaal € 1.224,80
 • Uitgifte grafrechten van een urnengraf voor 20 jaar € 647,13 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 1.230,04 (Tarief 2024)
 • Bijzetten van een asbus (maandag t/m vrijdag) € 230,44 (Tarief 2024)
 • Inschrijving in register € 54,72 (Tarief 2024)
 • Totaal € 2.162,33
 • Uitgifte grafrechten van een urnengraf voor 50 jaar € 1.555,62 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 50 jaar € 2.893,87 (Tarief 2024)
 • Bijzetten van een asbus (maandag t/m vrijdag) € 230,44 (Tarief 2024)
 • Inschrijving in register € 54,72 (Tarief 2024)
 • Totaal € 4.734,5

Bijzetten van een asbus (zaterdag) € 399,84 (Tarief 2024)

Bijzetting asbus in een graf/kindergraf/urnengraf dat reeds is uitgegeven:        

 • Bijzetten van meerdere asbussen tegelijkertijd in hetzelfde graf (maan- t/m vrijdag) € 284,09 (Tarief 2024)
 • Bijzetten van meerdere asbussen tegelijkertijd in hetzelfde graf op zaterdag € 403 (Tarief 2024)

Verlenging urnengraf voor 5 jaar:        

 • Verlenging grafrechten van een urnengraf voor 5 jaar € 195,71 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 5 jaar € 308,31 (Tarief 2024)
 • Totaal € 504,02

Verlenging urnengraf voor 10 jaar:        

 • Verlenging grafrechten van een urnengraf voor 10 jaar € 324,09 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 10 jaar € 615,55 (Tarief 2024)
 • Totaal € 939,64

Verlenging urnengraf voor 15 jaar:       

 • Verlenging grafrechten van een urnengraf voor 15 jaar € 486,12 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 15 jaar € 922,80 (Tarief 2024)
 • Totaal € 1.408,92

Verlenging urnengraf voor 20 jaar:        

 • Verlenging grafrechten van een urnengraf voor 20 jaar € 647,13 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 1.230,04 (Tarief 2024)
 • Totaal € 1.877,17

Verlenging urnengraf voor 50 jaar:        

 • Verlenging grafrechten van een urnengraf voor 50 jaar € 1.555,62 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 50 jaar € 2.952,11 (Tarief 2024)
 • Totaal € 4.507,73
 • Uitgifte galerijgraf voor 20 jaar € 2.329,38 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten 20 jaar galerijgraf  € 802,39 (Tarief 2024)
 • Bijzetten in een galerijgraf maandag t/m  vrijdag € 230,44 (Tarief 2024)
 • Totaal  € 3.362,21

Op zaterdag € 399,84 (Tarief 2024)

 • Uitgifte galerijgraf voor 50 jaar € 5.590,52 (Tarief 2024)
 • Bijdrage onderhoudskosten 50 jaar galerijgraf  € 1.925,75 (Tarief 2024)
 • Bijzetten in een galerijgraf maandag t/m vrijdag € 230,44 (Tarief 2024)
 • Totaal  € 7.746,71

Met ingang van 1 maart 2014 worden op de Zuiderbegraafplaats (VAK III, veld E) graven voor bepaalde tijd uitgegeven. Bij eerste uitgifte kan een naastgelegen graf worden gereserveerd. Het is toegestaan om één grafbedekking op dit dubbele graf aan te brengen. Ook is het mogelijk om twee dubbele graven naast elkaar te reserveren, of één dubbel en één enkel graf.
NB: Op De Boskamp kan bij eerste uitgifte ook een naastgelegen graf worden gereserveerd. Hierbij is er evenwel geen sprake van een dubbelgraf en is het niet toegestaan om één grafbedekking op twee naastgelegen graven aan te brengen. Specifieke eisen voor gedenktekens op VAK III, veld E, vindt u in het Reglement begraafplaatsen Assen 2013.

 • Opgraven van een lijk (en eventueel herbegraven in hetzelfde graf) € 1.650,94 (Tarief 2024)
 • Verwijderen van een asbus (en evt terugplaatsen in hetzelfde graf) maandag t/m vrijdag € 230,44 (Tarief 2024)
 • Verwijderen van meerdere asbussen tegelijkertijd (en evt terugplaatsen in hetzelfde graf) maandag t/m vrijdag € 284,09 (Tarief 2024)
 • Overschrijven van grafrechten € 54,72 (Tarief 2024)
 • Vergunning grafbedekking € 105,22 (Tarief 2024)