Tarieven begraafplaats

In dit overzicht zijn tarieven voor de meest voorkomende situaties opgenomen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de exacte tekst van de verordening en tarieven verwijzen we u naar de Verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten voor De Boskamp, de Verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten voor de Noorder- en Zuiderbegraafplaats en de Tarieventabel voor belastingen heffingen en rechten gemeente Assen.

(Tarieven 2022)

 • Uitgifte grafrechten voor 20 jaar € 1.124,73
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 2.138,54
 • Begrafenis van een overledene van 12 jaar en ouder (maandag t/m vrijdag) € 698,49
 • Inschrijving in register € 47,67
 • Totaal € 4.009,43
 • Begrafenis van een overledene van 12 jaar en ouder (zaterdag) € 1.197,65
 • Uitgifte grafrechten voor 50 jaar: € 2.699,35
 • Bijdrage onderhoudskosten voor 50 jaar: € 5.132,50
 • Begrafenis van een overledene 12 jaar en ouder (maandag t/m/ vrijdag): € 698,49
 • inschrijving in register: € 47,67
 • Totaal: € 8.578,01

Verlenging graf voor 5 jaar:

 • Verlenging grafrechten voor een graf voor 5 jaar. € 339,16
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaatsen voor 5 jaar € 535,32
 • Totaal € 874,92

Verlenging graf voor 10 jaar:    

 • Verlenging grafrechten van een graf voor 10 jaar € 562,82
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaatsen voor 10 jaar € 1.069,73
 • Totaal € 1.632,55

Verlenging graf voor 15 jaar:      

 • Verleningen grafrechten van een graf voor 15 jaar € 845,14
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaatsen voor 15 jaar € 1.604,13
 • Totaal € 2.449,69

Verlenging graf voor 20 jaar:       

 • Verleningen grafrechten van een graf voor 20 jaar € 1.124,73
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaatsen voor 20 jaar € 2.138,54
 • Totaal € 3.263,27

Verlenging voor graf 50 jaar:

 • Verleningen grafrechten van een graf voor 50 jaar € 2.699,35
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaatsen voor 50 jaar € 5.132,50
 • Totaal € 7.831,85

Kindergraf (<12 jaar):

 • Uitgifte grafrechten van een kindergraf voor 20 jaar  € 562,82
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 1.070,64
 • Begrafenis van een kind <12 jaar (maandag t/m vrijdag) € 384,08
 • Inschrijving in register € 47,67
 • Totaal € 2.064,21
 • Begrafenis van een kind <12 jaar (zaterdag) € 671,91
 • Uitgifte grafrechten van een kindergraf voor 50 jaar: € 1.350,77
 • Bijdrage onderhoudskosten voor 50 jaar: € 2.569,54
 • Begrafenis van een kind <12 jaar (maandag t/m/ vrijdag): € 384,08
 • Inschrijving in register: € 47,67
 • Totaal: € 4.352,06

Verlenging kindergraf voor 5 jaar:

 • Verlenging grafrechten van een kindergraf voor 5 jaar € 198,92
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 5 jaar € 268,58
 • Totaal € 467,50

Verlenging kindergraf voor 10 jaar:

 • Verlenging grafrechten van een kindergraf voor 10 jaar € 283,25
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 10 jaar € 536,24
 • Totaal  € 819,49

Verlenging kindergraf voor 15 jaar:

 • Verlenging grafrechten van een kindergraf voor 15 jaar € 423,78
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 15 jaar € 802,99
 • Totaal € 1.266,77

Verlenging kindergraf voor 20 jaar:  

 • Verlenging grafrechten van een kindergraf voor 20 jaar € 562,82
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 1.070,64
 • Totaal € 1.633,46

Verlenging kindergraf voor 50 jaar:  

 • Verlenging grafrechten van een kindergraf voor 50 jaar € 1.350,77
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 50 jaar € 2.571,74
 • Totaal € 3.922,51

 • Uitgifte grafrechten van een urnengraf voor 10 jaar € 282,33
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 10 jaar € 536,24
 • Bijzetten van een asbus (maandag t/m vrijdag) € 200,57
 • Inschrijving in register € 47,67
 • Totaal € 1066,99
 • Uitgifte grafrechten van een urnengraf voor 20 jaar € 563,75
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 1.071,56
 • Bijzetten van een asbus (maandag t/m vrijdag) € 200,57
 • Inschrijving in register € 47,67
 • Totaal € 1.88,73
 • Uitgifte grafrechten van een urnengraf voor 50 jaar € 1.355,18
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 50 jaar € 2.521,00
 • Bijzetten van een asbus (maandag t/m vrijdag) € 200,57
 • Inschrijving in register € 47,67
 • Totaal € 4.124,60

Bijzetten van een asbus (zaterdag) € 348,32

Bijzetting asbus in een graf/kindergraf/urnengraf dat reeds is uitgegeven:        

 • Bijzetten van meerdere asbussen tegelijkertijd in hetzelfde graf (maan- t/m vrijdag) € 247,49
 • Bijzetten van meerdere asbussen tegelijkertijd in hetzelfde graf op zaterdag € 394,38

Verlenging urnengraf voor 5 jaar:        

 • Verlenging grafrechten van een urnengraf voor 5 jaar € 170,50
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 5 jaar € 268,58
 • Totaal € 439,08

Verlenging urnengraf voor 10 jaar:        

 • Verlenging grafrechten van een urnengraf voor 10 jaar € 282,33
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 10 jaar € 536,24
 • Totaal € 818,57

Verlenging urnengraf voor 15 jaar:       

 • Verlenging grafrechten van een urnengraf voor 15 jaar € 423,49
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 15 jaar € 803,90
 • Totaal € 1.227,39

Verlenging urnengraf voor 20 jaar:        

 • Verlenging grafrechten van een urnengraf voor 20 jaar € 563,75
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 1.071,56
 • Totaal € 1.635,31

Verlenging urnengraf voor 50 jaar:        

 • Verlenging grafrechten van een urnengraf voor 50 jaar € 1.355,18
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 50 jaar € 2.571,74
 • Totaal € 3.926,92

 • Uitgifte galerijgraf voor 20 jaar € 2.029,25
 • Bijdrage onderhoudskosten 20 jaar galerijgraf  € 699,01
 • Bijzetten in een galerijgraf maandag t/m  vrijdag € 200,75
 • Totaal  € 2.976,68                                                                                       

Op zaterdag € 348,32

 • Uitgifte galerijgraf voor 50 jaar € 4.870,20
 • Bijdrage onderhoudskosten 50 jaar galerijgraf  € 1.677,62
 • Bijzetten in een galerijgraf maandag t/m  vrijdag € 200,75
 • Totaal  € 6.796,24

 • Opgraven van een lijk (en eventueel herbegraven in hetzelfde graf) € 1.437,30
 • Verwijderen van een asbus (en evt terugplaatsen in hetzelfde graf) maandag t/m vrijdag € 200,75
 • Verwijderen van meerdere asbussen tegelijkertijd (en evt terugplaatsen in hetzelfde graf) maandag t/m vrijdag € 247,49
 • Overschrijven van grafrechten € 47,67
 • Vergunning grafbedekking € 91,67

Met ingang van 1 maart 2014 worden op de Zuiderbegraafplaats (VAK III, veld E) graven voor bepaalde tijd uitgegeven. Bij eerste uitgifte kan een naastgelegen graf worden gereserveerd. Het is toegestaan om één grafbedekking op dit dubbele graf aan te brengen. Ook is het mogelijk om twee dubbele graven naast elkaar te reserveren, of één dubbel en één enkel graf.
NB: Op De Boskamp kan bij eerste uitgifte ook een naastgelegen graf worden gereserveerd. Hierbij is er evenwel geen sprake van een dubbelgraf en is het niet toegestaan om één grafbedekking op twee naastgelegen graven aan te brengen. Specifieke eisen voor gedenktekens op VAK III, veld E, vindt u in het Reglement begraafplaatsen Assen 2013.

Enkel graf

 • Uitgifte grafrechten voor 20 jaar voor een enkel graf (één eenheid, één laag diep) € 1687,55
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 2.137,62
 • Begrafenis van een overledene van 12 jaar en ouder (maandag t/m vrijdag) € 698,49
 • Inschrijving in register € 47,67
 • Totaal  € 4.571,33

Begrafenis van een overledene van 12 jaar en ouder (zaterdag) € 1.197,65 (tarief 2021)

 • Uitgifte grafrechten voor 50 jaar voor een enkel graf (één eenheid, één laag diep) € 4.050,12
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 50 jaar € 5.130,29
 • Begrafenis van een overledene van 12 jaar en ouder (maandag t/m vrijdag) € 698,49
 • Inschrijving in register € 47,67
 • Totaal  € 9.926,59

Dubbel graf:

 • Uitgifte grafrechten voor 20 jaar voor een dubbel graf (twee eenheden, één laag diep) € 2.249,45
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 4275,23
 • Begrafenis van een overledene van 12 jaar en ouder (maandag t/m vrijdag) € 698,49
 • Inschrijving in register € 47,67
 • Totaal  € 7.270,84
 • Uitgifte grafrechten voor 50 jaar voor een dubbel graf (twee eenheden, één laag diep) € 5.398,68
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 50 jaar € 10.260,55
 • Begrafenis van een overledene van 12 jaar en ouder (maandag t/m vrijdag) € 698,49
 • Inschrijving in register € 47,67
 • Totaal  € 16.405,39