Tarieven begraafplaats

In dit overzicht zijn tarieven voor de meest voorkomende situaties opgenomen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de exacte tekst van de verordening en tarieven verwijzen we u naar de Verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten voor De Boskamp en de Verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten voor de Noorder- en Zuiderbegraafplaats en de Tarieventabel voor belastingen heffingen en rechten gemeente Assen.

 • Uitgifte grafrechten voor 20 jaar € 1.101,60 (tarief 2021)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 2.094,55 (tarief 2021)
 • Begrafenis van een overledene van 12 jaar en ouder (maandag t/m vrijdag) € 684,12 (tarief 2021)
 • Inschrijving in register € 45,64 € 46,69 (tarief 2021)
 • Totaal € 3.926,96 (tarief 2021)
 • Begrafenis van een overledene van 12 jaar en ouder (zaterdag) € 1.1197,65 (tarief 2021)

Verlenging graf voor 5 jaar:

 • Verlenging grafrechten voor een graf voor 5 jaar. € 332,18 (tarief 2021)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaatsen voor 5 jaar € 524,31(tarief 2021)
 • Totaal € 856,49 (tarief 2021)

Verlenging graf voor 10 jaar:    

 • Verlenging grafrechten van een graf voor 10 jaar € 551,24 (tarief 2021)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaatsen voor 10 jaar € 1.047,73 (tarief 2021)
 • Totaal € 1.598,97 (tarief 2021)

Verlenging graf voor 15 jaar:      

 • Verleningen grafrechten van een graf voor 15 jaar € 827,76 (tarief 2021)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaatsen voor 15 jaar € 1.571,14 (tarief 2021)
 • Totaal € 2.398,90 (tarief 2021)

Verlenging graf voor 20 jaar:       

 • Verleningen grafrechten van een graf voor 20 jaar € 1.101,60 (tarief 2021)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaatsen voor 20 jaar € 2.094,55 (tarief 2021)
 • Totaal € 3196,15 (tarief 2021)

Kindergraf (<12 jaar):

 • Uitgifte grafrechten van een kindergraf voor 20 jaar  € 551,24 (tarief 2021) 
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 1.048,62 (tarief 2021)
 • Begrafenis van een kind <12 jaar (maandag t/m vrijdag) € 376,18 (tarief 2021)
 • Inschrijving in register € 46,69 (tarief 2021)
 • Totaal € 2.022,73 (tarief 2021)
 • Begrafenis van een kind <12 jaar (zaterdag) € 658,09 (tarief 2021)

Verlenging kindergraf voor 5 jaar:

 • Verlenging grafrechten van een kindergraf voor 5 jaar € 194,83 (tarief 2021)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 5 jaar € 263,06 (tarief 2021)
 • Totaal € 457,89 (tarief 2021)

Verlenging kindergraf voor 10 jaar:

 • Verlenging grafrechten van een kindergraf voor 10 jaar € 271,18 € 277,42 (tarief 2021)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 10 jaar € 513,40 € 525,21 (tarief 2021)
 • Totaal  € 784,58 € 802,63 (tarief 2021)

Verlenging kindergraf voor 15 jaar:

 • Verlenging grafrechten van een kindergraf voor 15 jaar € 414,78 (tarief 2021)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 15 jaar € 786,47 (tarief 2021)
 • Totaal € 1201,25 (tarief 2021)

Verlenging kindergraf voor 20 jaar:  

 • Verlenging grafrechten van een kindergraf voor 20 jaar € 551,24 (tarief 2021)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 1.048,62 (tarief 2021)
 • Totaal € 1.599,86 (tarief 2021)

 • Uitgifte grafrechten van een urnengraf voor 10 jaar € 276,52 (tarief 2021)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 10 jaar € 525,21 (tarief 2021)
 • Bijzetten van een asbus (maandag t/m vrijdag) € 196,62 (tarief 2021)
 • Inschrijving in register € 46,69 (tarief 2021)
 • Totaal € 1045,04 (tarief 2021)

Bijzetten van een asbus (zaterdag) € 341,16 (tarief 2021)

Bijzetting asbus in een graf/kindergraf/urnengraf dat reeds is uitgegeven:        

 • Bijzetten van één asbus (maandag t/m vrijdag) € 196,62 (tarief 2021)
 • Bijzetten van meerdere asbussen tegelijkertijd in hetzelfde graf (maan- t/m vrijdag) € 242,40 (tarief 2021)

Bijzetten van meerdere asbussen tegelijkertijd in hetzelfde graf op zaterdag € 386,27 (tarief 2021)

Verlenging urnengraf voor 5 jaar:        

 • Verlenging grafrechten van een urnengraf voor 5 jaar € 163,23 € 166,99 (tarief 2021)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 5 jaar € 263,06 (tarief 2021)
 • Totaal € 420,37 € 430,05 (tarief 2021)

Verlenging urnengraf voor 10 jaar:        

 • Verlenging grafrechten van een urnengraf voor 10 jaar € 246,52 (tarief 2021)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 10 jaar € 525,21 (tarief 2021)
 • Totaal € 783,70 € 771,73 (tarief 2021)

Verlenging urnengraf voor 15 jaar:       

 • Verlenging grafrechten van een urnengraf voor 15 jaar € 414,78 (tarief 2021)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 15 jaar € 787,37 (tarief 2021)
 • Totaal € 1202,15 (tarief 2021)

Verlenging urnengraf voor 20 jaar:        

 • Verlenging grafrechten van een urnengraf voor 20 jaar € 552,15 (tarief 2021)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 1.049,52 (tarief 2021)
 • Totaal € 1.565,66 € 1601,67 (tarief 2021)

 • Uitgifte galerijgraf voor 20 jaar € 1987,51 (tarief 2021)
 • Bijzetten in een galerijgraf maandag t/m  vrijdag € 196,62 (tarief 2021)
 • Bijdrage onderhoudskosten 20 jaar galerijgraf  € 684,63 (tarief 2021)
 • Totaal  € 2.804.26 € 2.868,76 (tarief 2021)                                                                                                               

Op zaterdag € 333,49 € 341, 16 (tarief 2021)

Met ingang van 1 maart 2014 worden op de Zuiderbegraafplaats (VAK III, veld E) graven voor bepaalde tijd uitgegeven. Bij eerste uitgifte kan een naastgelegen graf worden gereserveerd. Het is toegestaan om één grafbedekking op dit dubbele graf aan te brengen. Ook is het mogelijk om twee dubbele graven naast elkaar te reserveren, of één dubbel en één enkel graf.
NB: Op De Boskamp kan bij eerste uitgifte ook een naastgelegen graf worden gereserveerd. Hierbij is er evenwel geen sprake van een dubbelgraf en is het niet toegestaan om één grafbedekking op twee naastgelegen graven aan te brengen. Specifieke eisen voor gedenktekens op VAK III, veld E, vindt u in het Reglement begraafplaatsen Assen 2013.

Enkel graf

 • Uitgifte grafrechten voor 20 jaar voor een enkel graf (één eenheid, één laag diep) € 1652,84 (tarief 2021)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 2.093,65 (tarief 2021)
 • Begrafenis van een overledene van 12 jaar en ouder (maandag t/m vrijdag) € 684,12 (tarief 2021)
 • Inschrijving in register € 46,69 (tarief 2021)
 • Totaal  € 4477,30 (tarief 2021)

Dubbel graf:

 • Uitgifte grafrechten voor 20 jaar voor een dubbel graf (twee eenheden, één laag diep) € 2.203,18 tarief 2021)
 • Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 4187,30 tarief 2021)
 • Begrafenis van een overledene van 12 jaar en ouder (maandag t/m vrijdag) € 684,12 tarief 2021)
 • Inschrijving in register € 46,69 (tarief 2021)
 • Totaal  € 7121,29 (tarief 2021)

Begrafenis van een overledene van 12 jaar en ouder (zaterdag) € 1.197,65 (tarief 2021)

 • Opgraven van een lijk (en eventueel herbegraven in hetzelfde graf) € 1.407,74 (tarief 2021)
 • Verwijderen van een asbus (en evt terugplaatsen in hetzelfde graf) maandag t/m vrijdag € 196,62 (tarief 2021)
 • Verwijderen van meerdere asbussen tegelijkertijd (en evt terugplaatsen in hetzelfde graf) maandag t/m vrijdag € 242,40 (tarief 2021)
 • Overschrijven van grafrechten € 46,69 (tarief 2021)
 • Vergunning grafbedekking € 89,78 (tarief 2021)