Tiny Houses

Samen met een groep actief betrokken bewoners onderzoeken we of er mogelijkheden zijn voor Tiny Houses in de gemeente Assen. De gemeenteraad heeft daarvoor twee locaties aangewezen, waarvan één locatie verder wordt onderzocht: De Witterhoofdweg.

Over het project

Tien bewoners hebben zich verenigd in een focusgroep. Deze groep heeft een gemeenschappelijke visie gemaakt over hoe het wonen en leven in een Tiny House aan de Witterhoofdweg eruit kan zien. Dit is uitgewerkt in onder andere een terreininrichting, kavelindeling en een beeldkwaliteitsplan. De focusgroep wil een Tiny House complex realiseren met plek voor 21 huisjes op een perceel van ongeveer 0,75 hectare. De locatie zou gehuurd kunnen worden voor een periode van maximaal vijftien jaar. Dit is vastgelegd in het Boekwerk ‘Tiny Houses – klein wonen, groot denken’. Deze kunt u vinden op de website van assen.bestuurlijkeinformatie.nlexterne-link-icoon. Dit document moet nog vastgesteld worden door de gemeenteraad.

De gemeente faciliteert en ondersteunt de focusgroep. Daarnaast toetsen we de plannen op haalbaarheid, zowel financieel als juridisch.

Planning

Begin juli heeft het college ingestemd met het voorstel om de plannen voor een Tiny House complex in Assen verder uit te werken. De gemeenteraad moet een uitvoeringskrediet beschikbaar stellen, om de plannen verder uit te kunnen werken. De raad neemt hier op 21 september 2023 een definitief besluit over.   

Contact

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u een mail sturen naar assentinyhouses@gmail.com. Heeft u interesse om deel te nemen aan het project? Vul dan het inschrijfformulier in. Via deze link komt u bij het formulier. De focusgroep neemt telefonisch contact met u op om eventuele vervolgstappen te bespreken.