Tiny Houses

Samen met een groep actief betrokken bewoners onderzoeken we of er mogelijkheden zijn voor Tiny Houses in de gemeente Assen. De gemeenteraad heeft daarvoor twee locaties aangewezen, waarvan één locatie verder wordt onderzocht: De Witterhoofdweg.

Over het project

De bewoners hebben zich verenigd in een focusgroep, die momenteel bestaat uit ongeveer 10 deelnemers. Ze hebben een gemeenschappelijke visie gemaakt over hoe het wonen en leven er op een Tiny House complex uit ziet. Dit wordt nu uitgewerkt in onder andere een terreininrichting, kavelindeling, infrastructureel- en beeldkwaliteitsplan. De gemeente faciliteert en ondersteunt de focusgroep. Daarnaast toetsen we de plannen op haalbaarheid, zowel financieel als juridisch. De planning is om in het tweede kwartaal van 2023 een plan voor de realisatie van Tiny Houses voor te leggen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Of heeft u interesse om deel te nemen aan het project? Neem dan contact op met de procesbegeleider Koen Baart via k.baart@assen.nl. Wilt u in contact treden met de focusgroep dan kunt u een mail sturen naar assentinyhouses@gmail.com.