Uniek Sporten

Waarvoor subsidie?

Als u als vereniging een aanbod hebt dat buiten het gewone aanbod  van trainen èn mee doen aan de competitie valt, dan noemen we dat Uniek Sporten. Als iemand Uniek wil sporten  betekent dat dat deze persoon niet mee kan doen aan het bestaande aanbod bij de vereniging. Bijvoorbeeld vanwege een fysieke beperking (rolstoelbehoeftig of obesitas), verstandelijke of geestelijke beperking (tijdelijke of instabiele sociaal-emotionele situatie). Voor het ontwikkelen van dit aanbod is het een voorwaarde dat een vereniging extra tijd, energie, geld, aparte attributen of vervoer naar trainingen of wedstrijden organiseert.

Voor wie bedoeld?

Sportverenigingen uit Assen die een aanbod uniek sporten hebben.
De persoon voor wie u de aanvraag doet, betaalt het zelfde bedrag aan contributie als iemand die deelneemt aan het reguliere aanbod van de vereniging.      

Hoogte van subsidiebedrag

Verenigingen krijgen een bedrag per lid. Hoe meer leden, hoe minder we per lid uitkeren. 

Aanvraagformulier