Verhuizing doorgeven

Verhuist u naar of binnen de gemeente Assen? Geef dit dan uiterlijk vijf dagen na uw verhuizing aan ons door. Wanneer u zich bij de gemeente Assen inschrijft vanuit een andere gemeente, wordt u automatisch uitgeschreven bij uw oude gemeente. U kunt uw verhuizing direct online doorgeven. U heeft daarbij wel uw DigiD nodig.

Samenwonen of inwonen

Gaat u samenwonen of bij iemand inwonen? Geef dit dan aan ons door. Als u de verhuizing digitaal doorgeeft, moeten beide partijen met DigiD toestemming geven. 
Geeft u de verhuizing aan de balie door? Neem dan de volgende documenten mee: 

 • Schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner 

 • Geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner 

 • Uw geldige legitimatiebewijs 

Voorwaarden

Verhuist u naar een andere gemeente? Doe dan aangifte in uw nieuwe woongemeente. De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door: 

 • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent 

 • Door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen 

 • Samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar 

 • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar 

 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld 

 • Een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is 

 • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar
  (dus niet broers en zussen voor elkaar)