Verhuurdersvergunning aanvragen

Met de opkoopbescherming moeten kopers de woning zelf bewonen en mogen ze de woning niet meer verhuren (excl. een aantal uitzonderingen). Met deze regeling blijven naar verwachting meer betaalbare koopwoningen beschikbaar voor starters en huishoudens met een laag- of middeninkomen. De nieuwe regeling wordt opgenomen in de Huisvestingsverordening. De opkoopbescherming geldt voor een periode van vier jaar. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Aanvraag verhuurdersvergunning

Voldoet u aan één van de uitzonderingsgevallen? Dan kunt u een verhuurdersvergunning aanvragen via onderstaande button.

Voorwaarden

  • De opkoopbescherming geldt voor woningen die vanaf 1 juni 2023 worden gekocht. De opkoopbescherming geldt niet voor woningen die vóór 1 juni 2023 zijn gekocht met een akte van levering.
  • Partijen die koopwoningen opkopen om te verhuren richten zich hoofdzakelijk op appartementen en rijwoningen in de lagere prijsklasse, het segment waar ook veel (koop)starters zich op richten. De opkoopbescherming geldt daarvandaan voor woningen met een WOZ-waarde tot en met € 250.000,- (prijspeil 2023).
  • Om het tekort aan goedkope en middeldure koopwoningen in de gemeente tegen te gaan, geldt de opkoopbescherming in de hele gemeente Assen (met uitzondering van het buitengebied).

In uitzonderingsgevallen kan de gemeente een verhuurdersvergunning verlenen. Daarbij kan gedacht worden aan woningen die aan familie worden verhuurd, verbonden zijn aan een winkel- of bedrijfspand of zijn aangekocht door een woningcorporatie. Voor verdere informatie over de verschillende uitzonderingsgevallen verwijzen wij u graag naar de Huisvestingsverordening gemeente Assen op overheid.nlexterne-link-icoon. Let op: voor het verhuren is dan wel een verhuurdersvergunning nodig.

Kosten

Vanaf 2024 worden er kosten in rekening gebracht voor een verhuurdersvergunning.

Veelgestelde vragen

Het aantal te koop staande woningen is al jaren laag in de gemeente Assen. Ook neemt het aanbod van betaalbare koopwoningen af terwijl de vraag naar betaalbare koopwoningen juist toeneemt. In de periode 01.01.2017 t/m 01.01.2022 zijn 770 woningen uit de bestaande koopwoningvoorraad opgekocht om te verhuren in de gemeente Assen. Partijen die koopwoningen opkopen om te verhuren richten zich hoofdzakelijk op appartementen en rijwoningen in de lagere prijsklasse, het segment waar ook veel (koop)starters zich op richten.

De prijsgrens (WOZ-waarde) is vastgesteld op €250.000,-. De starterslening kent dezelfde prijsgrens in de gemeente Assen. Met een inkomen van 1,5 keer de DAEB-norm (€66.052,5) is een woning met een WOZ-waarde tot €250.000,- hypothecair te financieren.

De opkoopbescherming geldt voor woningen die vanaf 1 juni 2023 worden gekocht met een akte van levering.

De opkoopbescherming geldt niet voor woningen die vóór 1 juni 2023 zijn gekocht met een akte van levering.

De opkoopbescherming geldt voor woningen die vanaf 1 juni 2023 worden gekocht. De opkoopbescherming geldt niet voor woningen die vóór 1 juni 2023 zijn gekocht met een akte van levering.

De opkoopbescherming geldt niet als een woning al 6 maanden of langer werd verhuurd vóór de verkoop. (Particuliere) beleggers die woningen al legaal verhuren, kunnen dat dus blijven doen.

Aan de voorwaarde ‘tijdelijk gebruik’ wordt voldaan indien de eigenaar de woning minimaal één jaar zelf heeft bewoond en kan aantonen dat de verhuur slechts voor maximaal 12 maanden is. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de eigenaar tijdelijk in het buitenland moet verblijven. De vergunning die hiervoor moet worden aangevraagd kan niet worden gebruikt voor toeristische verhuur.

Het gaat hier om gebouwen waarin de woonruimte een onlosmakelijk deel vormt van de winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte. Daarvan is in elk geval sprake als de winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte een kadastrale eenheid vormt met de woonruimte.

De datum van overdracht is leidend. Het gaat hierbij om het moment van levering (inschrijving notaris).

De gemeente voert datagestuurde controles uit. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete.

Voor nieuwbouwkoopwoningen en transformatiewoningen geldt vanaf 25 februari 2022 een zelfbewoningsplicht in de gemeente Assen. Deze nieuwbouwkoopwoningen en transformatiewoningen mogen niet verhuurd worden (zelfbewoningsplicht) en ook niet direct na aankoop doorverkocht worden (anti-speculatiebeding).

De regels worden bij uitgifte van nieuwbouwwoningen en kavels door de gemeente opgenomen in de verkoopvoorwaarden. Bij nieuwbouwprojecten van ontwikkelaars worden specifieke afspraken vastgesteld in een overeenkomst.

De opkoopbescherming geldt voor koopwoningen met een WOZ-waarde tot en met € 250.000,- waarvan de akte van levering na 1 juni 2023 is geregistreerd. Na aankoop mag u de woning 4 jaar lang niet verhuren. De opkoopbescherming geldt voor alle nieuwbouwontwikkelingen. De opkoopbescherming geldt voor de bestaande woningvoorraad met een WOZ-waarde tot € 250.000 (met uitzondering van het buitengebied).