Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen

Werkgevers en andere organisaties kunnen u vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs, mensen in de kinderopvang of wanneer u een visum nodig heeft. Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt. Informeer bij uw organisatie of dit het geval is.

Aanvraag

De VOG is gratis voor vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken. Vraag bij uw vrijwilligersorganisatie na wat de mogelijkheden zijn. Kijk voor meer informatie op de website van Justisexterne-link-icoon
Vrijwilligers in de sport krijgen de VOG ook gratis als de bond is aangesloten bij NOC*NSF.
U kunt de VOG digitaal aanvragen (met DigiD). Komt u liever langs? Maak dan een afspraakexterne-link-icoon.  

Bij uw aanvraag heeft u nodig: 

  • Een geldig identiteitsbewijs 

  • Een ingevuld aanvraagformulier 

Formulieren 

Aanvraagformulier VOG kinderopvangexterne-link-icoon
Aanvraagformulier VOG natuurlijke personen (NP) in Nederlands en Engelsexterne-link-icoon
Aanvraagformulier VOG bedrijvenexterne-link-icoon

Voorwaarden

Iedereen kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. U krijgt een VOG als u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of dit van belang is voor de taak of functie waarvoor u de VOG aanvraagt. Doe de VOG-check van Justisexterne-link-icoon om te zien wat uw kans op een VOG is.

Kosten

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen kost € 41,35 (Tarief 2024). De elektronische Verklaring omtrent het gedrag kost € 33,85. 

U betaalt met PIN. Wilt u contant betalen? Dit kan iedere dinsdagmiddag op afspraak. 

Hoe lang duurt het

Binnen twee tot vier  weken krijgt u te horen of u een Verklaring omtrent het gedrag krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de Verklaring omtrent het gedrag meestal al binnen anderhalve week.