Vervoersvoorziening

Het kan zijn dat u door uw beperkingen problemen heeft om ergens naar toe te gaan. Bespreek allereerst uw situatie met familie, vrienden of buren. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Ook kunt u een beroep doen op het openbaar vervoer, de Cityline en vrijwilligers.  Wij kunnen met u meedenken bij het zoeken naar oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan een rolstoel, scootmobiel of een vervoerspas. Hiervoor betaalt u meestal wel een eigen bijdrage. Wij kunnen u vragen om een (medisch) onderzoek verricht door een eigen deskundige of door de Argonaut. Dit onderzoek kan nodig zijn om te beoordelen welke vervoersvoorziening in uw situatie noodzakelijk is. Blijkt uit (medisch) onderzoek dat een vervoersvoorziening nodig is? Dan bepaalt onze consulent of die van Argonaut welke vervoersvoorziening het meest geschikt is voor u. De volgende vormen zijn onder andere mogelijk:

Automaatje

Heeft u af en toe een autorit nodig om op bezoek bij familie of naar de dokter te kunnen gaan, dan kunt u ook denken aan het ANWB AutoMaatje. Op de website van Vaart Welzijnexterne-link-icoon vindt u meer informatie over de aanmelding en kosten.

Hubtaxi

Kunt u niet met de auto, fiets, te voet of op een andere manier bij een hub (zoals het station in Assen of busstation Marsdijk) komen? Dan kunt u gebruik maken van de hubtaxi. 

Hoe kun je een hubtaxi reserveren? 
Reserveer minimaal één uur van te voren bij de vervoerder van de gemeente waar u vertrekt. Het telefoonnummer van de vervoerder vindt u achterin deze folderexterne-link-icoon en op de website van hubtaxiexterne-link-icoon.

Collectief taxivervoer

Om voor collectief taxivervoer in aanmerking te komen, heeft u een medische indicatie nodig. Het collectief vervoer is inkomens onafhankelijk. U krijgt dan een vervoerspas voor een taxibedrijf waarmee wij afspraken hebben gemaakt. U kunt maximaal 25 kilometer vanaf uw woonadres tegen het goedkope tarief reizen. Lees meer informatie over deze vorm van vervoerexterne-link-icoon.

Voorzieningen voor de kortere afstand

Voor het verplaatsen in de directe woonomgeving kunnen we voorzieningen verstrekken. Hierbij kunt u denken aan een scootmobiel of een driewielfiets. 

Is het duidelijk welke voorziening u nodig heeft? Dan kunt u kiezen tussen: 

  • Een voorziening in natura. Bij een voorziening in natura krijgt u via de gemeente een voorziening in bruikleen. Meestal betaalt u een eigen bijdrage. 

  • Een persoonsgebonden budget. U krijgt een geldbedrag en besteedt dat aan een voorziening. U kunt deze dan kopen waar u wilt. In het persoonsgebonden budget zijn de kosten van onderhoud, service, reparatie en verzekering meegenomen. Het bedrag dat u krijgt, is gelijk aan de kosten van de goedkoopste adequate voorziening via onze leverancier. Meestal betaalt u een eigen bijdrage. 

Landelijke reisservice Valys

Wilt u buiten de regio reizen (meer dan ongeveer 25 kilometer vanaf uw woonadres)? Kijk dan eens welke mogelijkheden Valysexterne-link-icoon biedt. Met Valys kunt u alle bestemmingen in Nederland bereiken buiten de regio. U heeft hiervoor een speciale pas nodig. Die kunt u bij Valys aanvragen. Daarbij moet u een kopie van de beschikking voor uw vervoersvoorziening van de gemeente of van uw gehandicaptenparkeerkaart kunnen overleggen. 

Reisassistentie NS

De afgelopen jaren is het aantal stations met reisassistentie fors uitgebreid. Deze uitbreiding past in een bredere aanpak om het reizen per trein steeds toegankelijker te maken. ProRail voorziet stations van liften en hellingbanen, en brengt perrons op de juiste hoogte. Alle sprintertreinen en de nieuwste intercity’s van de NS zijn voor iedereen toegankelijk, en de komende jaren wordt dit verder uitgebreid. Hierdoor is het voor klanten met een beperking steeds vaker mogelijk zelfstandig in- en uit te stappen. Daar waar dat nog niet mogelijk is, of als een reiziger hulp nodig heeft bij de in- of uitstap of bij het navigeren door het station, biedt de NS nu op 241 stations reisassistentie. Deze reisassistentie is beschikbaar van de eerste tot en met de laatste trein. Tot 1 uur voorafgaand aan de reis kan reisassistentie kosteloos aangevraagd worden via de NS -app, website of telefonisch.