Verzoek over persoonsgegevens indienen

Wij houden verschillende persoonsgegevens van u bij. Bijvoorbeeld de gegevens die u invult als u een vergunning aanvraagt. De persoonsgegevens worden op verschillende manieren verwerkt en bewaard. Dit gebeurt op een zorgvuldige, veilige en transparante manier. Dat is verplicht.

Aanvraag

Zo dient u een verzoek in over uw persoonsgegevens: 

U mag iemand anders vragen om namens u een verzoek in te dienen (een gemachtigde). 

Wilt u weten welke persoonsgegevens? Log in op de website MijnOverheid.externe-link-icoon U heeft hiervoor DigiD nodig. U ziet hier welke organisaties uw gegevens mogen gebruiken en waarvoor. 

U heeft een aantal rechten. Daarmee kunt u meer inzicht en controle krijgen over uw persoonsgegevens. U kunt ons vragen om: 

 • uw persoonsgegevens in te zien (recht van inzage) 

 • uw gegevens te verbeteren (recht op rectificatie) 

 • uw gegevens te verwijderen (recht op vergetelheid) 

 • uw gegevens minder uitgebreid te verwerken (recht op beperking) 

 • een overzicht van uw gegevens te ontvangen in een goed leesbare en digitale vorm 

 • uw gegevens over te dragen aan een andere instantie of een bedrijf (dataportabiliteit) 

 • informatie te geven over instanties, bedrijven of personen die uw gegevens hebben ontvangen van de gemeente 

 • te stoppen met de verwerking van uw gegevens 

 • geen besluit te nemen zonder dat een ambtenaar hierbij betrokken is geweest. Sommige besluiten worden automatisch door een systeem genomen. U kunt eisen dat altijd een ambtenaar het besluit neemt of controleert. 

U kunt niet vragen om te stoppen met het verwerken van uw gegevens als de gemeente verplicht is deze gegevens bij te houden. Bijvoorbeeld omdat dit in de wet staat. U kunt wel altijd om informatie vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij geven u hier een duidelijk antwoord op.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het indienen van een verzoek over persoonsgegevens zijn: 

 • Het gaat om persoonsgegevens van: 

 • uzelf 

 • een kind jonger dan 16 jaar van wie u de wettelijk vertegenwoordiger bent 

 • Het gaat om persoonsgegevens die worden geregistreerd door ons. Of door instanties die hiervoor een duidelijke opdracht hebben gekregen van ons. 

 • Uw rechten kunnen beperkt worden als dit in een wettelijke regeling staat. Zo kunt u bijvoorbeeld niet vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP). 

Termijn

De beslissing over een verzoek over uw persoonsgegevens krijgt u binnen 1 maand. Deze mogen wij een keer verlengen met 2 maanden. Als wij de termijn willen verlengen, hoort u dit binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek. De termijn gaat in nadat u zich geïdentificeerd heeft, bijvoorbeeld met uw DigiD. 

Heeft u om informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens gevraagd? Een antwoord op dit verzoek krijgt u binnen een redelijke termijn. Dit hangt ervan af of uw verzoek om informatie complex is.