Volledige leerplicht en kwalificatieplicht

Alle kinderen die in Nederland wonen vallen onder de Leerplichtwet 1969 en hebben recht op onderwijs, maar ook de verplichting om naar school te gaan. Kinderen en jongeren van 5 tot en met 16 jaar zijn leerplichtig. De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Wordt uw kind bijvoorbeeld in februari 5 jaar? Dan start de leerplicht in principe op 1 maart. De leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar is geworden, of iets eerder als uw kind al 12 volledige schooljaren naar school is geweest. Uw kind mag namelijk al naar school vanaf 4 jaar.

Kwalificatieplicht

Na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht verlengt de leerplicht:

  • totdat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of
  • tot de dag dat hij of zij 18 jaar wordt.

Een startkwalificatie is een vwo-diploma, een havo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4. Een jongere mag school combineren met werk, zoals bij de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

Voor een jongere onder de 18 jaar die nog geen startkwalificatie heeft behaald, is het niet mogelijk om een tussenjaar te nemen.

Voorwaarden

De voorwaarde voor een volledige leerplicht is:

  • Uw kind is tussen de 5 en 16 jaar oud.

Kinderen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, moeten ook naar school. Voor hen geldt de leerplicht ook. Asielzoekerskinderen en kinderen die illegaal in Nederland zijn, vallen hier ook onder.

De voorwaarden voor de kwalificatieplicht zijn:

  • Uw kind heeft nog geen startkwalificatie.
  • Uw kind is nog geen 18 jaar.
  • Uw kind volgt geen speciaal onderwijs met een uitstroomprofiel of dagbesteding.
  • Uw kind volgt geen praktijkonderwijs.