Waardevolle en monumentale bomen

Monumentale bomen zijn de groene parels van Assen. Ze vallen op door hun omvang en hebben een grote ecologische waarde. De gemeente onderhoudt en beschermt de bomen daarom zorgvuldig. Om de monumentale bomen te beschermen, vermelden we ze op de kaart ‘Waardevolle en Monumentale Bomen Assen’. Deze kaart bevat ook de monumentale bomen van eigenaren die zich hebben laten registreren. In Assen staan in totaal ongeveer 9.000 monumentale bomen in het openbaar gebied en ruim 750 monumentale bomen in particuliere tuinen. De kaart omvat niet álle particuliere monumentale bomen. De registratie op de kaart is namelijk op basis van vrijwilligheid.

Een monumentale boom is 60 jaar of ouder en heeft een redelijke conditie. Dit wordt objectief bepaald door een boomspecialist. We kennen ook ruim 11.000 'waardevolle bomen', dit zijn gemeentelijke bomen die tussen de 40 en 60 jaar oud zijn. 

Eigenaren van een monumentale boom kunnen financiële steun krijgen en het onderhoud en de boomcontrole door Bomenwacht Drenthe laten doen. Een deel van het reguliere (normale) onderhoud van de monumentale boom wordt dan vergoed.

Waardevolle Monumentale Bomen Assen